Number of found documents: 792
Published from to

Platy učitelů v roce 2019: blýská se na lepší časy?
Münich, Daniel; Smolka, Vladimír
2020 - Czech
Co do relativní úrovně učitelských platů vůči ostatním vysokoškolsky vzdělaným zaměstnancům si Česko dlouhodobě vede velmi špatně. Ještě v roce 2018 patřilo Česku poslední pořadí ze všech ekonomicky vyspělých zemí. Relativní úroveň platů přitom spoluurčuje atraktivitu učitelské profese a zájem o ní. Atraktivitu vyžaduje nejen potřeba zajištění dostatku učitelů, ale umožňuje uplatňovat výběrovost s důrazem na kvalitu práce učitelů. Nedávno zveřejněné podrobné národní údaje za rok 2019, na kterých je založena tato\nstudie, ukazují, že se situace začala výrazně zlepšovat. A podle původního slibu současné vlády by to mělo pokračovat i v letech 2020 a 2021. Průměrný plat učitelů základních škol (ZŠ) v roce 2019 dosáhl 123,5 % průměrného platu v ekonomice, oproti 114,3 % v roce 2018. Relativní platy učitelů tak po téměř patnácti letech překonaly historické maximum z roku 2006. Tempa růstu učitelských platů v roce 2019 výrazně převyšovala tempa u vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru a velmi výrazně sektoru podnikatelského. Během dvou let 2018–2019 tak průměrný i mediánový plat učitele vzrostl o více než 28 %. Odpovídající růst u vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru byl 19,8 % a v podnikatelském sektoru pouze 14,1 %.\n As far as the relative level of pay for teachers compared to other university-educated employees is concerned, the Czech Republic has long occupied a very low position relative to other developed countries. As recently as 2018, the country ranked lowest on this front among all the OECD countries. The relative level of teachers’ pay is one of the factors that determine the attractiveness of the teaching profession. The teaching profession needs to be attractive not only in order to ensure a sufficient supply of teaching staff but also to enable selectivity in teacher recruitment, with an emphasis on teacher quality. The national data for 2019, which have recently been published and on which this study is based, show that this situation has begun to improve substantially. If the pledges originally made by the current government are anything to go by, this situation ought to further improve substantially during 2020 and 2021. In 2019 primary school teachers’ average pay reached 123.5% of the average salary in the national economy, up from 114.3% in 2018. This means that teachers’ relative pay level exceeded the previous record, which was set almost fifteen years ago in 2006. The speed of\nincrease in teachers’ salaries in 2019 was far greater than the speed of increase in the salaries of other university-educated public sector employees and very substantially greater than that in the private sector. During 2018-2019 teachers’ mean and median pay rose by more than 28%. The equivalent growth among university-educated employees in the public sector was 19.8% and in the private sector just 14,1%.\n Keywords: teachers’ pay; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Platy učitelů v roce 2019: blýská se na lepší časy?

Co do relativní úrovně učitelských platů vůči ostatním vysokoškolsky vzdělaným zaměstnancům si Česko dlouhodobě vede velmi špatně. Ještě v roce 2018 patřilo Česku poslední pořadí ze všech ekonomicky ...

Münich, Daniel; Smolka, Vladimír
Národohospodářský ústav, 2020

Income tax evasion: tax elasticity, welfare, and revenue
Gillman, Max
2020 - English
This paper provides a general equilibrium model of income tax evasion. As functions of the share of income reported, the paper contributes an analytic derivation of the tax elasticity of taxable income, the welfare cost of the tax, and government revenue as a percent of output. It shows how an increase in the tax rate causes the tax elasticity and welfare cost to increase in magnitude by more than with zero evasion. Keeping constant the ratio of income tax revenue to output, as shown to be consistent with certain US evidence, a rising productivity of the goods sector induces less evasion and thereby allows tax rate reduction. The paper derives conditions for a stable share of income tax revenue in output with dependence upon the tax elasticity of reporting income. Examples are provided with less and more productive economies in terms of the tax elasticity of reported income, the welfare cost of taxation and the tax revenue as a percent of output, with sensitivity analysis with respect to leisure preference and goods productivity. Discussion focuses on how the tax evasion analysis may help explain such Öscal tax policy as the postwar US income tax rate reductions with discussion of tax acts and government Öscal multipliers. Fiscal policy with tax evasion included shows how tax rate reduction induces less tax evasion, a lower welfare cost of taxation, and makes for a stable income tax share of output. Keywords: optimal evasion; tax law; welfare Fulltext is available at external website.
Income tax evasion: tax elasticity, welfare, and revenue

This paper provides a general equilibrium model of income tax evasion. As functions of the share of income reported, the paper contributes an analytic derivation of the tax elasticity of taxable ...

Gillman, Max
Národohospodářský ústav, 2020

Redistributive capital taxation revisited
Kina, Ö.; Slavík, Ctirad; Yazici, H.
2020 - English
This paper shows that capital-skill complementarity provides a quantitatively significant rationale to tax capital for redistributive governments. The optimal capital income tax rate is 60%, which is significantly higher than the optimal rate of 48% in an identically calibrated model without capital-skill complementarity. The skill premium falls from 1.9 to 1.67 along the transition following the optimal reform in the capital-skill complementarity model, implying substantial indirect redistribution from skilled to unskilled workers. These results show that a government that cares about redistribution should take into account capital-skill complementarity in production when setting the tax rate on capital income. Keywords: capital taxation; capital-skill complementarity; inequality Fulltext is available at external website.
Redistributive capital taxation revisited

This paper shows that capital-skill complementarity provides a quantitatively significant rationale to tax capital for redistributive governments. The optimal capital income tax rate is 60%, which is ...

Kina, Ö.; Slavík, Ctirad; Yazici, H.
Národohospodářský ústav, 2020

Dopady pandemie koronaviru na duševní zdraví
Bartoš, V.; Cahlíková, J.; Bauer, Michal; Chytilová, Julie
2020 - Czech
Pandemie koronaviru má vedle přímých dopadů na fyzické zdraví a ekonomickou situaci obyvatel také významný dopad na jejich zdraví duševní. Díky unikátnímu reprezentativnímu šetření českých domácností v průběhu pandemie zjišťujeme pomocí otázek na příznaky deprese a úzkosti rozsah těchto problémů v české populaci.\n In addition to direct effects on physical health and economic situation, the coronavirus pandemic also significantly affects the population's mental health. Using a set of questions that identify symptoms of depression and anxiety, we monitor the extent of these problems in a large representative sample of the Czech population throughout the pandemic.\n Keywords: COVID-19; Czech Republic; mental health Fulltext is available at external website.
Dopady pandemie koronaviru na duševní zdraví

Pandemie koronaviru má vedle přímých dopadů na fyzické zdraví a ekonomickou situaci obyvatel také významný dopad na jejich zdraví duševní. Díky unikátnímu reprezentativnímu šetření českých domácností ...

Bartoš, V.; Cahlíková, J.; Bauer, Michal; Chytilová, Julie
Národohospodářský ústav, 2020

Firm leverage and wealth inequality
Bakota, Ivo
2020 - English
This paper studies the effects of a change in firm leverage on wealth inequality and macroeconomic aggregates. The question is studied in a general equilibrium model with a continuum of heterogeneous agents, life-cycle, incomplete markets, and idiosyncratic\nand aggregate risk. The analysis focuses on the particular change in firm leverage that occurred in the U.S. during the 1980s, when firm leverage increased significantly, and subsequently has been dropping since the early 1990s. In the benchmark model, an increase\nin firm leverage of the size that occurred during the 1980s increases capital accumulation by 5.38%, decreases wealth inequality by 1.07 Gini points and decreases government revenues by 0.11% of output. An increase in firm leverage increases average after-tax\nreturns on savings, as firm debt has beneficial tax treatment. This increases the saving rates of all households, and disproportionately increases the saving rates of relatively poorer households. Consequently, the model implies that the increase in firm leverage did\nnot contribute to rising inequality in the U.S. in the 1980s, but rather the opposite; that the reduction in leverage from the early 1990s to 2008 has contributed to rising wealth inequality. Furthermore, I show that if the model abstracts from beneficial tax treatment\nof corporate debt, the change in leverage has only minor effects on macro aggregates and inequality, despite having significant implications for asset prices. This is consistent with the previous result in the literature showing that the Modigliani-Miller theorem approximately holds in the heterogeneous agents model with imperfect markets. Keywords: portfolio choice; heterogeneous agents; life-cycle Fulltext is available at external website.
Firm leverage and wealth inequality

This paper studies the effects of a change in firm leverage on wealth inequality and macroeconomic aggregates. The question is studied in a general equilibrium model with a continuum of heterogeneous ...

Bakota, Ivo
Národohospodářský ústav, 2020

Jak probudit ekonomiku: zklidnit, rozehřát, s něčím se rozloučit
Matějka, Filip
2020 - Czech
Květnem roku 2020 se blíží čas probouzení ekonomiky. Hlavní cíle ekonomických opatření se musí začít proměňovat a jít ruku v ruce se selektivním uvolňováním plošných restrikcí. Jakými principy se řídit? Na co si dát pozor, aby se vládou avizovaná státní pomoc přesměrování stamiliardy korun neproměnila v největší mrhání financemi za několik desetiletí? Ekonomická krize bude v příštích měsících unikátní svou obrovskou nejistotou a rozsahem problémů s platební morálkou. Státní pomoc, která přijde pozdě, či nebude předem jasné, kdo ji dostane a kdo ne, může situaci výrazně zhoršit. Indexy volatility a nejistoty jsou daleko výše, než byly i při finanční krizi před deseti lety. Nevíme, jestli se bude epidemie vracet, v jaké podobě, ani jak budou reagovat vlády. Útlum ekonomické aktivity v příštích měsících bude pravděpodobně z více než poloviny způsoben právě vysokou nejistotou, kterou musíme velmi cíleně snižovat. Zásahy státu do ekonomiky musí postupně oslabovat. Svět se trochu změní. Nebude vhodné jen ze sentimentu držet při životě podniky, které byly dříve užitečné, ale v novém světě nebudou nějakou dobu fungovat (např. aerolinky či služby pro cestování do zahraničí). Zatímco při umělých omezujících opatřeních trhy nefungují a nejsou dobrým ukazatelem toho, která firma bude posléze společensky prospěšná, volné trhy musíme postupně využívat více a více. Keywords: COVID-19 Fulltext is available at external website.
Jak probudit ekonomiku: zklidnit, rozehřát, s něčím se rozloučit

Květnem roku 2020 se blíží čas probouzení ekonomiky. Hlavní cíle ekonomických opatření se musí začít proměňovat a jít ruku v ruce se selektivním uvolňováním plošných restrikcí. Jakými principy se ...

Matějka, Filip
Národohospodářský ústav, 2020

Pandemie covid-19 a sociálně-ekonomické nerovnosti ve vzdělávání
Federičová, Miroslava; Korbel, Václav
2020 - Czech
Cílem této studie je zjistit, do jaké míry by mohlo být vzdělávání žáků z rodin s nízkým socioekonomickým statusem (ESCS) ovlivněno výukou na dálku. Tito žáci se na první pohled zdají být jednou z nejvíce ohrožených skupin společně například se žáky s mentálním a zdravotním postižením. To by představovalo pro české školství závažný problém, protože již teď jsou nerovnosti ve vzdělávání v Česku jedny z nejvyšších v Evropě (PISA 2018). Studie navíc ukazují, že žáci s nižší úrovní ESCS mají nižší aspirace (Straková a kol. 2017), a tak méně častý kontakt s učiteli a spolužáky během distanční výuky by mohl dále snižovat jejich aspirace a motivaci k učení. Keywords: COVID-19; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Pandemie covid-19 a sociálně-ekonomické nerovnosti ve vzdělávání

Cílem této studie je zjistit, do jaké míry by mohlo být vzdělávání žáků z rodin s nízkým socioekonomickým statusem (ESCS) ovlivněno výukou na dálku. Tito žáci se na první pohled zdají být jednou z ...

Federičová, Miroslava; Korbel, Václav
Národohospodářský ústav, 2020

Firm life cycle and cost of debt
Amin, A.; Bowler, B.; Hasan, M. M.; Lobo, G. L.; Trešl, Jiří
2020 - English
This paper examines the relation between the corporate life cycle and lending spreads. Using a sample of 20,307 firm-loan observations spanning 5,076 publicly traded U.S. firms, we find that lending spreads follow a U-shape pattern across the life cycle phases. This pattern is in addition to the variation explained by typical controls. In a multivariate analysis, we find that firms in the introduction and decline phases pay lending spreads that are greater than firms in the mature phase (differences of 6 percent and 12 percent, respectively). We explore omitted variables bias and instrumental variable estimation in robustness testing and find that the shape pattern persists. Our findings are consistent with theoretical predictions regarding the relationship between the corporate life cycle and various lending risks. Keywords: firm life cycle; cost of debt; bank loans Fulltext is available at external website.
Firm life cycle and cost of debt

This paper examines the relation between the corporate life cycle and lending spreads. Using a sample of 20,307 firm-loan observations spanning 5,076 publicly traded U.S. firms, we find that lending ...

Amin, A.; Bowler, B.; Hasan, M. M.; Lobo, G. L.; Trešl, Jiří
Národohospodářský ústav, 2020

Private and public IPR protection in a vertically differentiated software duopoly
Žigić, Krešimir; Střelický, J.; Kúnin, Michael
2020 - English
We study the interaction between public and private intellectual property rights (IPR) protection in a duopoly in which software developers offer a product variety of differing quality and compete for heterogeneous users, who have an option to buy a legal version, possibly use an illegal copy, or not buy a product at all. Illegal usage implies violation of IPR and is punishable. A developer may use private IPR protection for his software if the level of piracy is high. An important intermediate step in our analysis addresses firms’ pricing strategies and the analysis of the impact of both private and public IPR protection on these strategies (with monopoly serving as a benchmark case). Last but not least, we make some comparisons with an analogous model based on horizontal product differentiation. Keywords: vertically differentiated duopoly; software piracy; Bertrand competition Fulltext is available at external website.
Private and public IPR protection in a vertically differentiated software duopoly

We study the interaction between public and private intellectual property rights (IPR) protection in a duopoly in which software developers offer a product variety of differing quality and compete for ...

Žigić, Krešimir; Střelický, J.; Kúnin, Michael
Národohospodářský ústav, 2020

Talent rewards, talent uncertainty, and career tracks
Jeong, Byeongju
2020 - English
I present a model in which (1) a more talent-demanding task increases both rewards for high talent and the penalty for low talent due to a greater fixed cost of production, and (2) individual talent is task-specific and talent updates occur only for tasks near the attempted task, which implies a task-sequence problem in which the initial task constrains subsequent task choices. Rising talent rewards and penalty stemming from a rising scale economy\nmotivate young workers to choose a more talent-demanding task, raise the failure rate (i.e., the probability of the updated talent being lower than the exit threshold), and concentrate income gains in a diminishing fraction of high-talent workers. Rising talent rewards and penalty also increase the share of young workers subject to binding minimum currentincome constraints, thus increasing the dispersion of tasks among young workers. The model sheds light on the rising stratification of careers among young workers and the rising polarization of the residual labor income distribution (i.e., the labor income distribution controlling for observable worker characteristics such as education and age). Keywords: career track; talent reward; talent uncertainty Fulltext is available at external website.
Talent rewards, talent uncertainty, and career tracks

I present a model in which (1) a more talent-demanding task increases both rewards for high talent and the penalty for low talent due to a greater fixed cost of production, and (2) individual talent ...

Jeong, Byeongju
Národohospodářský ústav, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases