Number of found documents: 15447
Published from to

Excessive extrapolations of Einstein's equations
Křížek, Michal; Somer, L.
2020 - English
The standard cosmological model is surprisingly quite thoroughly investigated even though it possesses many paradoxes. We present several arguments indicating why excessive extrapolations of Einstein's equations to cosmological distances are questionable. First, we show how to express explicitly the first of Einstein's 10 partial differential equations to demonstrate their extremely large complexity. Therefore, it would be very difficult to find their solution for two or more bodies to model, e.g., the evolution of the Solar system. Further, we present some unexpected failures of the Schwarzschild and Friedmann solution of these equations. Then we explain why application of Einstein's equations to the whole universe represents incorrect extrapolations that lead to dark matter, dark energy, and several unrealistic situations. Finally, we give 10 further arguments showing why celebrated Einstein's equations do not describe reality well. Keywords: Einstein's equations; Schwarzschild solution; Friedmann equation Available in digital repository of the ASCR
Excessive extrapolations of Einstein's equations

The standard cosmological model is surprisingly quite thoroughly investigated even though it possesses many paradoxes. We present several arguments indicating why excessive extrapolations of ...

Křížek, Michal; Somer, L.
Matematický ústav, 2020

Slovo geologa.
Žák, Karel
2020 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Slovo geologa.

Žák, Karel
Geologický ústav, 2020

Metodika charakterizace tvaru laserových tyčí pomocí multi vlnové interferometrie
Matoušek, Ondřej; Kredba, Jan; Procháska, František
2020 - Czech
Vytvořená metodika popisuje metodu multi vlnové interferometrie s řízenou změnou fáze a způsob její aplikace pro charakterizaci laserových tyčí, která umožňuje měření tvaru čelních povrchů, klínu, deformace průchozí vlnoplochy a vnitřní nehomogenity v jediném měřícím cyklu. The developed methodology describes the method of the multi-wave interferometry with controlled phase changing and the way of its application for the characterization of laser rod, which allows measurement of the shape of the front surfaces, wedge, deformation of the passing wavefront and internal inhomogeneity in a single measuring cycle Keywords: Multi-wave interferometry Available at various institutes of the ASCR
Metodika charakterizace tvaru laserových tyčí pomocí multi vlnové interferometrie

Vytvořená metodika popisuje metodu multi vlnové interferometrie s řízenou změnou fáze a způsob její aplikace pro charakterizaci laserových tyčí, která umožňuje měření tvaru čelních povrchů, klínu, ...

Matoušek, Ondřej; Kredba, Jan; Procháska, František
Ústav fyziky plazmatu, 2020

Institutions, Financial Development, and Small Business Survival: Evidence from European Emerging Economies
Iwasaki, I.; Kočenda, Evžen; Shida, Y.
2020 - English
In this paper, we traced the survival status of 94,401 small businesses in 17 European emerging markets from 2007–2017 and empirically examined the determinants of their survival, focusing on institutional quality and financial development. We found that institutional quality and level of financial development exhibit statistically significant and economically meaningful impacts on the survival probability of the SMEs being researched. The evidence holds even when we control for a set of firm-level characteristics such as ownership structure, financial performance, firm size, and age. The findings are also uniform across industries and country groups and robust beyond the difference in assumption of hazard distribution. Keywords: small business; survival analysis; European emerging markets Fulltext is available at external website.
Institutions, Financial Development, and Small Business Survival: Evidence from European Emerging Economies

In this paper, we traced the survival status of 94,401 small businesses in 17 European emerging markets from 2007–2017 and empirically examined the determinants of their survival, focusing on ...

Iwasaki, I.; Kočenda, Evžen; Shida, Y.
Ústav teorie informace a automatizace, 2020

Financial Crime and Punishment: A Meta-Analysis
de Batz, L.; Kočenda, Evžen
2020 - English
We examine how the publication of intentional financial crimes committed by listed firms is interpreted by financial markets, using a systematic and quantitative review of existing empirical studies. Specifically, we conduct a meta-regression analysis and investigate the extent and nature of the impact that the publication of financial misconducts exerts on stock returns. We survey 111 studies, published between 1978 and 2020, with a total of 439 estimates from event studies. Our key finding is that the average abnormal returns calculated from this empirical literature are affected by a negative publication selection bias. Still, after controlling for this bias, our meta-analysis indicates that publications of financial crimes are followed by statistically significant negative abnormal returns, which suggests the existence of an informational effect. Finally, the MRA results demonstrate that crimes committed in common law countries, alleged crimes, and accounting crimes carry particularly weighty information for market participants. The results call for more transparency on side of enforcers along enforcement procedures, to foster timely and proportionate market reactions and support efficient markets. Keywords: Meta-Analysis; Event study; Financial Misconduct; Fraud; Financial Markets; Returns; Listed Companies; Information and Market Efficiency Fulltext is available at external website.
Financial Crime and Punishment: A Meta-Analysis

We examine how the publication of intentional financial crimes committed by listed firms is interpreted by financial markets, using a systematic and quantitative review of existing empirical studies. ...

de Batz, L.; Kočenda, Evžen
Ústav teorie informace a automatizace, 2020

Selective Attention in Exchange Rate Forecasting
Kapounek, S.; Kučerová, Z.; Kočenda, Evžen
2020 - English
We analyze the exchange rate forecasting performance under the assumption of selective attention. Although currency markets react to a variety of different information, we hypothesize that market participants process only a limited amount of information. Our analysis includes more than 100,000 news articles relevant to the six most-traded foreign exchange currency pairs for the period of 1979–2016. We employ a dynamic model averaging approach to reduce model selection uncertainty and to identify time-varying probability to include regressors in our models. Our results show that smaller sizes models accounting for the presence of selective attention offer improved fitting and forecasting results. Specifically, we document a growing impact of foreign trade and monetary policy news on the euro/dollar exchange rate following the global financial crisis. Overall, our results point to the existence of selective attention in the case of most currency pairs. Keywords: exchange rate; selective attention; news; forecasting; dynamic model averaging Fulltext is available at external website.
Selective Attention in Exchange Rate Forecasting

We analyze the exchange rate forecasting performance under the assumption of selective attention. Although currency markets react to a variety of different information, we hypothesize that market ...

Kapounek, S.; Kučerová, Z.; Kočenda, Evžen
Ústav teorie informace a automatizace, 2020

Snímání akustických emisí při zkoušce tečením (creepem) v ochranné atmosféře
Dvořák, Jiří; Svobodová, M.; Sklenička, Václav
2020 - Czech
Cílem vypracované metodiky snímání akustických emisí 'in-situ' v průběhu creepové zkoušky v ochranné atmosféře byla minimalizace či odstranění šumů na záznamech akustické emise způsobených synergicky působícími oxidačními procesy, které mohou kriticky ovlivňovat identifikaci a intenzitu působících vlastních creepových degradačních procesů a relevantní vyhodnocení naměřených dat. The objective of the developed methodology for sensing 'in-situ' acoustic emissions during a creep test in a modified atmosphere was to minimise or eliminate noise on acoustic emission records caused by synergistic acting oxidation processes that may critically influence the identification and intensity of the acting own creep degradation processes and the relevant evaluation of the measured data. Keywords: acoustic emission; creep mechanical properties testing; protective atmosphere testing Available at various institutes of the ASCR
Snímání akustických emisí při zkoušce tečením (creepem) v ochranné atmosféře

Cílem vypracované metodiky snímání akustických emisí 'in-situ' v průběhu creepové zkoušky v ochranné atmosféře byla minimalizace či odstranění šumů na záznamech akustické emise způsobených synergicky ...

Dvořák, Jiří; Svobodová, M.; Sklenička, Václav
Ústav fyziky materiálů, 2020

Tomografický průzkum bronzové sekery z Únětické kultury nalezené na lokalitě Kukleny, Hradec Králové
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
2020 - Czech
V minulosti se ukázalo, že výpočetní rentgenová tomografie může přinést významné nové poznatky o rozložení poškození a jiných strukturálních detailech bronzových nálezů. Současně však jsou potřeba poměrně vysoké energie záření a předem není zcela zaručeno, že vybraný objekt bude dostatečně prosvícen. Velkým problémem je též rozptyl fotonů, tzv. scattering, který může znemožnit rozeznání jemných detailů. Proto byla v laboratoři rentgenové tomografie Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR, v. v. i., podrobena mikro-tomografickému průzkumu vybraná sekera z Únětické kultury. Výsledek by měl prokázat vhodnost metody pro průzkum dalších podobných bronzových nálezů. It has been shown in the past that the computed X-ray tomography can bear significant new findings on the distribution of damaging and other structural details of the bronze findings. However, relatively high beam energies are necessary and it is not a priori ensured that the object under test would be penetrated with the radiation sufficiently. A big problem is also the photon scattering, which can make fine details indistinguishable. Therefore, a chosen Únětice culture axe has been submitted to a tomographical investigation in the laboratory of X-ray tomography of the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, v.v.i. The result should confirm the suitability of the method for investigations of other similar bronze findings. Keywords: X-ray computed tomography; Early Bronze Age; archaeology Available at various institutes of the ASCR
Tomografický průzkum bronzové sekery z Únětické kultury nalezené na lokalitě Kukleny, Hradec Králové

V minulosti se ukázalo, že výpočetní rentgenová tomografie může přinést významné nové poznatky o rozložení poškození a jiných strukturálních detailech bronzových nálezů. Současně však jsou potřeba ...

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Podélné štípání kulatiny při opravách dřevěných konstrukcí
Kloiber, Michal; Hrivnák, Jaroslav; Bryol, R.; Tippner, J.
2020 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Podélné štípání kulatiny při opravách dřevěných konstrukcí

Kloiber, Michal; Hrivnák, Jaroslav; Bryol, R.; Tippner, J.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Zpráva o výsledcích průzkumu zasolení zdiv pod III. nádvořím na Pražském hradě
Slížková, Zuzana; Ševčík, Radek
2020 - Czech
Výsledky průzkumu zasolení opukového historického zdiva a dalších stavebních konstrukcí pod III. nádvořím na Pražském hradě Results of the salinity survey of marlstone „opuka“ historical masonry and other building constructions under III. courtyard at Prague Castle Keywords: salts; IEC analysis; XRPD analysis; masonry salinity; survey; archaeological building heritage Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích průzkumu zasolení zdiv pod III. nádvořím na Pražském hradě

Výsledky průzkumu zasolení opukového historického zdiva a dalších stavebních konstrukcí pod III. nádvořím na Pražském hradě...

Slížková, Zuzana; Ševčík, Radek
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases