Number of found documents: 7832
Published from to

Management původních a nepůvodních rostlin v památkách zahradního umění.
Sádlo, Jiří; Pergl, Jan; Pejchal, Miloš; Perglová, Irena; Petřík, Petr; Štefl, Lukáš; Vojík, Martin
2021 - Czech
Cílem metodiky je přiblížit prostředí kulturních památek v zatím málo známých a málo diskutovaných souvislostech, a sice s ohledem na přírodu spontánní, tedy záměrně a soustavně neovlivňovanou, a s ohledem na výskyt nepůvodních druhů rostlin. Dále metodika uvádí postup managementu vybraných skupin invazních druhů. Předmětem metodiky je praktický postup hodnocení stavu a návrh managementu jednotlivých skupin původních a nepůvodních rostlin. Metodika byla psána v kontextu i oborů mimo památkovou péči a biologii. Metodika není zjednodušený metodický návod s předpřipraveným řešením standardních situací. Text raději formulujeme s větším odstupem a ukazujeme samotné problémy, nabízíme způsob, jak o nich uvažovat a vše ilustrujeme konkrétními příklady. V textu ukazujeme lokální řešení pomocí případových studií, a tedy se odkláníme od cesty univerzálně platných metodik psaných s ambicí pokrýt co největší počet lokalit bez rozdílu a bez pátrání po kontextu. The work covers garden monuments in context of spontaneous nature and the occurrence of non-native plant species. We present the management approaches for selected groups of invasive species. The text was written in the context of fields other than monument care and ecology and nature conservatioin. We offer not a simplified methodological guide with a prepared solution of standard situations. We prefer to formulate the text at a greater distance and show the problems themselves, we offer a way to think about them. The approaches are accompanied with examples. In the text, we show local solutions using case studies. Keywords: garden monuments; nature protection; invasive species; management Available in a digital repository NRGL
Management původních a nepůvodních rostlin v památkách zahradního umění.

Cílem metodiky je přiblížit prostředí kulturních památek v zatím málo známých a málo diskutovaných souvislostech, a sice s ohledem na přírodu spontánní, tedy záměrně a soustavně neovlivňovanou, a s ...

Sádlo, Jiří; Pergl, Jan; Pejchal, Miloš; Perglová, Irena; Petřík, Petr; Štefl, Lukáš; Vojík, Martin
Botanický ústav, 2021

Metodická pomůcka k uplatnění autentických dřevin v památkách zahradního umění
Pejchal, Miloš; Štefl, Lukáš
2021 - Czech
Cílem metodiky je usnadnit činnost v následujících oblastech: (a) Stanovení taxonomické autenticity dřevin, tedy autenticity materiální substance dřevinných vegetačních prvků. Uplatnění metodiky má smysl především tehdy, když jak z archivních materiálů, tak z hodnocení do současnosti dochovaných dřevinných vegetačních prvků v dané památce, výsledků zahradní archeologie atd. neexistuje dostatek údajů o historii jejich použití. Údaje v ní obsažené mohou přispět ke stanovení obou aspektů autenticity, které vymezuje Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče (Pejchal a Šimek, 2016, 2018), případně Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče (Borusík aj., 2020). Mohou být využity i při hodnocení autenticity materiální substance dřevinných vegetačních strukturálních prvků koncepčně utvářených, jak ji vymezuje Metodika identifikace hodnot památek zahradního umění (Olšan aj., 2015b). Využít se k tomu dají především informace o době zavedení do kultury v Evropě (mimo území ČR) a na území ČR. Za (b) poté: aplikace poznatků o taxonomické autenticitě dřevin v praxi. Je třeba zohlednit řadu faktorů, které nezřídka působí protikladně. The aims of the publication are to enable activities in the field of determination of the taxonomic authenticity of woody species. We provide an approach suitable to cases when there is not enough data on the history of their use, both from archival materials and from the evaluation of woody vegetation elements preserved in the given monument, the results of garden archaeology, etc. The data covered by the publication contribute to the determination of both aspects of authenticity and for the evaluation of the authenticity of the material substance of woody vegetation structural elements. We also provide information on the time of introduction into culture. Keywords: garden monuments; authenticity; alien species; woody species; natural areas; parks Available in a digital repository NRGL
Metodická pomůcka k uplatnění autentických dřevin v památkách zahradního umění

Cílem metodiky je usnadnit činnost v následujících oblastech: (a) Stanovení taxonomické autenticity dřevin, tedy autenticity materiální substance dřevinných vegetačních prvků. Uplatnění metodiky má ...

Pejchal, Miloš; Štefl, Lukáš
Botanický ústav, 2021

Novel photochemical vapor generation of rhenium for its ultratrace determination
Vyhnanovský, Jaromír; Hašlová, K.; Musil, Stanislav
2021 - English
The presentation focused on novel photochemical vapor generation of rhenium. Details on optimization of generation conditions and other important parameters regarding this sensitive methodology, as well as its possible applications were pointed out and discussed. Keywords: photochemical vapor generation; inductively coupled plasma mass spectrometry; rhenium Available in digital repository of the ASCR
Novel photochemical vapor generation of rhenium for its ultratrace determination

The presentation focused on novel photochemical vapor generation of rhenium. Details on optimization of generation conditions and other important parameters regarding this sensitive methodology, as ...

Vyhnanovský, Jaromír; Hašlová, K.; Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2021

Separation of Racemic D,L-Tryptophan Using Chiral Membranes.
Čížek, Jan
2021 - English
The presented results open a discussion on selectivity towards L-Tryptophan and other enantiomerically pure biochemical molecules and suggest direction for further research. Keywords: chiral drugs; membrane processes; pure biochemical molecules Available in a digital repository NRGL
Separation of Racemic D,L-Tryptophan Using Chiral Membranes.

The presented results open a discussion on selectivity towards L-Tryptophan and other enantiomerically pure biochemical molecules and suggest direction for further research.

Čížek, Jan
Ústav chemických procesů, 2021

Multiphase Flow of Taylor Bubbles in Rectangular Microchannels.
Regner, Dominik
2021 - English
The aim of this work is to broaden our knowledge of the behavior of Taylor bubbles in a coflowing liquid inside flat microchannels with a high aspect ratio. The primary focus is put on the near-wall region, which is difficult to study both experimentally or numerically. The investigated quantities are the thickness of a liquid film separating the bubble from the microchannel wall, wall shear stress induced by the bubble movement, and the shape and velocity of the translating bubble. Keywords: CFD model; rectangular microchannels; bubbles Available in a digital repository NRGL
Multiphase Flow of Taylor Bubbles in Rectangular Microchannels.

The aim of this work is to broaden our knowledge of the behavior of Taylor bubbles in a coflowing liquid inside flat microchannels with a high aspect ratio. The primary focus is put on the near-wall ...

Regner, Dominik
Ústav chemických procesů, 2021

Solvent Assisted 2D Mesoporous g-C3N4 Modification for Catalytic Application.
Dolai, Susmita
2021 - English
Here we show a facile and scalable new approach for the synthesis of ordered CN materials with an excellent photoactivity, which consists\nof supramolecular interfacial preorganization of monomers at the interface of two non-miscible solvents. Molecular dynamic simulations\nsupported by experimental results reveal that appropriate mono-mers and solvents choice lead to the formation of a supramolecular assembly solely at the interface of the solvents. As a proof of concept, we show the chemical and physical properties of the g-C3N4 materials after thermal condensation in various temperature. The advantages of the new method are demonstrated here through the tuneable morphologies and surface area, the formation of new electronic junctions and high activity as a photocatalyst for hydrogen evolution and pollutants degradation of the g-C3N4 materials. Keywords: CN materials; catalyticapplication; absorbance spectra Available in a digital repository NRGL
Solvent Assisted 2D Mesoporous g-C3N4 Modification for Catalytic Application.

Here we show a facile and scalable new approach for the synthesis of ordered CN materials with an excellent photoactivity, which consists\nof supramolecular interfacial preorganization of monomers at ...

Dolai, Susmita
Ústav chemických procesů, 2021

Supercritical Impregnation of Natural Extracts in Polymer.
Komárková, Anežka
2021 - English
The vision of this work is to prepare polymeric support loaded with natural extracts and their bioactive compounds in order to create\nwound dressing with anti-inflammatory and anti-bacterial properties. The use of such a dressing may contribute to the wound’s healing\nmechanism by creating a proper physiologic environment, being a barrier for microorganisms and releasing bioactive compounds to the\nwound site. Keywords: supercritical impregnation; natural extracts; polymer Available in a digital repository NRGL
Supercritical Impregnation of Natural Extracts in Polymer.

The vision of this work is to prepare polymeric support loaded with natural extracts and their bioactive compounds in order to create\nwound dressing with anti-inflammatory and anti-bacterial ...

Komárková, Anežka
Ústav chemických procesů, 2021

NMR Metabolomics in Toxicology: Effect of NPs Inhalation on Blood Plasma and Exhaled Breath Condensate Profiles.
Michálková, Lenka
2021 - English
In our study, 1H NMR metabolomics was employed to analyse samples of exhaled breath condensate and blood plasma of control subjects and workers before and after the shift where various tasks related to the processing of nanocomposite materials were performed. The main aim of this work is to evaluate the molecular changes induced by NPs inhalation. Keywords: NMR metabolomics; toxicology; breath condensate profiles Available in a digital repository NRGL
NMR Metabolomics in Toxicology: Effect of NPs Inhalation on Blood Plasma and Exhaled Breath Condensate Profiles.

In our study, 1H NMR metabolomics was employed to analyse samples of exhaled breath condensate and blood plasma of control subjects and workers before and after the shift where various tasks related ...

Michálková, Lenka
Ústav chemických procesů, 2021

Electrochemical Investigation of Ureido-Sulfonamidic Receptors, Supramolecular Structures for Binding Phosphates.
Salvadori, Karolína
2021 - English
The aim of our research is the design and synthesis of anionic receptors with suitable binding sites for phosphates, as well as the determination of their binding ability and electrochemical behaviour. Keywords: anionics pollutants; ureido-sulfonamidic receptors; electrochemical investigation Available in a digital repository NRGL
Electrochemical Investigation of Ureido-Sulfonamidic Receptors, Supramolecular Structures for Binding Phosphates.

The aim of our research is the design and synthesis of anionic receptors with suitable binding sites for phosphates, as well as the determination of their binding ability and electrochemical ...

Salvadori, Karolína
Ústav chemických procesů, 2021

New Perspectives for Sewage Sludge Treatment.
Hušek, Matěj
2021 - English
In this work, we review relevant thermochemical processes and current product treatment/utilization issues for continuing applied research according to European union strategic calls and industry demand. Keywords: sewage sludge treatment; relevant thermochemical processes; European union strategic Available in a digital repository NRGL
New Perspectives for Sewage Sludge Treatment.

In this work, we review relevant thermochemical processes and current product treatment/utilization issues for continuing applied research according to European union strategic calls and industry ...

Hušek, Matěj
Ústav chemických procesů, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases