Number of found documents: 360
Published from to

Zjištění aktuální ichtyofauny jezera Laka a propojených toků
Blabolil, Petr; Draštík, Vladislav; Kočvara, Luboš; Kolařík, Tomáš; Muška, Milan; Peterka, Jiří; Soukalová, Kateřina; Vrba, Jaroslav
2020 - Czech
Cílem studie bylo provedení průzkum ichtyofauny jezera Laka a propojených toků. Zjištěné výsledky včetně jejich hodnocení jsou obsahem zprávy. The aim of this study was determination of Lake Laka and connected streams ichthyofauna. The obtained results, including their evaluation, are included in the report. Keywords: Laka; Fish; Lake Available at various institutes of the ASCR
Zjištění aktuální ichtyofauny jezera Laka a propojených toků

Cílem studie bylo provedení průzkum ichtyofauny jezera Laka a propojených toků. Zjištěné výsledky včetně jejich hodnocení jsou obsahem zprávy....

Blabolil, Petr; Draštík, Vladislav; Kočvara, Luboš; Kolařík, Tomáš; Muška, Milan; Peterka, Jiří; Soukalová, Kateřina; Vrba, Jaroslav
Biologické centrum, 2020

Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2019
Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Jůza, Tomáš; Kočvara, Luboš; Sajdlová, Zuzana; Prachař, Zdeněk
2020 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky komplexního průzkumu rubí obsádky nádrže Lipno v r. 2019. Obsahuje informace o množství jednotlivých druhu, jejich populačním doplňku, věkovém složení a distribuci. Obsahuje též závěry a doporučení pro hospodářská opatření. The report summarizes the results of a comprehensive survey of the reverse of the Lipno reservoir in 2019. It contains information on the number of individual species, their population recruitment, age composition and distribution. It also contains conclusions and recommendations for management measures. Keywords: Lipno; Fish; Dam Available at various institutes of the ASCR
Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2019

Zpráva shrnuje výsledky komplexního průzkumu rubí obsádky nádrže Lipno v r. 2019. Obsahuje informace o množství jednotlivých druhu, jejich populačním doplňku, věkovém složení a distribuci. Obsahuje ...

Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Jůza, Tomáš; Kočvara, Luboš; Sajdlová, Zuzana; Prachař, Zdeněk
Biologické centrum, 2020

Sborník abstraktů z XVII. České rybářské a ichtyologické konference, České Budějovice
Holubová, Michaela; Blabolil, Petr
2020 - Czech
V publikaci jsou uvedeny standardní i rozšířené abstrakty příspěvků z XVII. České rybářské a ichtyologické konference konané on-line v listopadu 2020. The publication contains standard and extended abstracts of contributions from the 17th Czech Fisheries and Ichthyological Conference held online in November 2020. Keywords: Fisheries Available at various institutes of the ASCR
Sborník abstraktů z XVII. České rybářské a ichtyologické konference, České Budějovice

V publikaci jsou uvedeny standardní i rozšířené abstrakty příspěvků z XVII. České rybářské a ichtyologické konference konané on-line v listopadu 2020....

Holubová, Michaela; Blabolil, Petr
Biologické centrum, 2020

Hydroakustický průzkum rybí obsádky jezera Balaton v roce 2019.
Tušer, Michal; Muška, Milan
2020 - Czech
Předkládaná zpráva sumarizuje výsledky hydroakustického průzkumu jezera Balaton. Průzkum zahrnoval litorální i pelagické habitaty v rámci všech 3 částí jezera. Zpráva popisuje prostorovou distribuci a velikostni slozeni rybi obsádky jezera Balaton na podzim 2019. Výsledky jsou prezentovány jako hustota ryb, jejich biomasa a velikostní složení pro jednotlivé transekty hydroakustického průzkumu i souhrně pro jednotlivé části jezera. Zpráva také shrnuje veškerá dostupná data z předchozích průzkumů jezera a diskutuje vývoj obsádky jezera Balaton. The presented report summurizes results of hydroacoustic surveys in Lake Balaton, including both littoral and open-water regions in all three basins of the lake. The report is describing the spatial distribution and size-composition of the fish stock in Lake Balaton in autumn 2019. The results are presented in terms of fish density, biomass and fish size distribution for particular hydroacoustic transects and lake basins. In the report are summarized all available data from previous hydroacoustic surveys and the development of fish stock is discussed. Keywords: Balaton lake; Fish distrubution; Hydroacoustic survey Available at various institutes of the ASCR
Hydroakustický průzkum rybí obsádky jezera Balaton v roce 2019.

Předkládaná zpráva sumarizuje výsledky hydroakustického průzkumu jezera Balaton. Průzkum zahrnoval litorální i pelagické habitaty v rámci všech 3 částí jezera. Zpráva popisuje prostorovou distribuci a ...

Tušer, Michal; Muška, Milan
Biologické centrum, 2020

Metodika diagnostiky bakterií Pectobacterium atrosepticum a Dickeya solani pomocí real-time PCR.
Kmoch, M.; Binderová, D.; Kopačka, V.; Vacek, J.; Brázdová, S.; Petrzik, Karel; Ševčík, R.
2020 - Czech
Metodika popisuje optimalizaci molekulární metody diagnostiky Pectobacterium atrosepticum a Dickeya solani založené na real-time PCR a SybrGreen real-time PCR včetně přípravy vzorků, izolace DNA, kontroly specificity a vyhodnocení. The methodology describes the optimization of the molecular diagnostic method of Pectobacterium atrosepticum and Dickeya solani based on real-time PCR and SybrGreen real-time PCR, including sample preparation, DNA isolation, specificity control and evaluation. Keywords: Pectobacterium atrosepticum; Dickeya solani; Real-Time PCR; Methodology; Diagnostics Available at various institutes of the ASCR
Metodika diagnostiky bakterií Pectobacterium atrosepticum a Dickeya solani pomocí real-time PCR.

Metodika popisuje optimalizaci molekulární metody diagnostiky Pectobacterium atrosepticum a Dickeya solani založené na real-time PCR a SybrGreen real-time PCR včetně přípravy vzorků, izolace DNA, ...

Kmoch, M.; Binderová, D.; Kopačka, V.; Vacek, J.; Brázdová, S.; Petrzik, Karel; Ševčík, R.
Biologické centrum, 2020

Kambioxylofágní fauna borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na vybraných lokalitách v ČR
Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Hlávková, Daniela
2020 - Czech
Zpráva shrnuje informace o složení podkorní fauny borovice lesní na lokalitách ve středních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě. Diskutován je zejména hospodářský význam jednotlivých druhů. Zpráva obsahuje i test odchytových zařízení na bázi feromonových odparníků různých výrobců. The report summarizes information on cambioxylophagous fauna of Scots pine at selected localities in central Bohemia, Vysočina region and south Moravia. Economic importance of detected species in relation to forest protection is broadly discussed. The report includes comparative tests of pheromone traps baited with dispensers of various producers against bark beetle pests of Scots pines. Keywords: bark beetles; Scots pine; pheromone dispensers Available at various institutes of the ASCR
Kambioxylofágní fauna borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na vybraných lokalitách v ČR

Zpráva shrnuje informace o složení podkorní fauny borovice lesní na lokalitách ve středních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě. Diskutován je zejména hospodářský význam jednotlivých druhů. Zpráva ...

Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Hlávková, Daniela
Biologické centrum, 2020

Využití metod inhibice trávících enzymů a některých dosud netestovaných bioinsekticidních přípravků k asanaci vytěženého kůrovcového dříví
Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Skoková Habuštová, Oxana; Půža, Vladimír; Nermuť, Jiří; Hlávková, Daniela
2020 - Czech
Zpráva obsahuje výsledky terénních a laboratorních aplikací látek s insekticidním účinkem na dříví napadené kůrovci. The report summarizes the results of field and laboratory applications of substances with insecticidal effects on spruce timber infested with bark beetles. Keywords: bark beetles; protective measures; bioinsecticides; digestive enzymes Available at various institutes of the ASCR
Využití metod inhibice trávících enzymů a některých dosud netestovaných bioinsekticidních přípravků k asanaci vytěženého kůrovcového dříví

Zpráva obsahuje výsledky terénních a laboratorních aplikací látek s insekticidním účinkem na dříví napadené kůrovci....

Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Skoková Habuštová, Oxana; Půža, Vladimír; Nermuť, Jiří; Hlávková, Daniela
Biologické centrum, 2020

Vliv solení dálnice D8 v zimních měsících: Výsledky sledování druhového složení a početnosti vodních organismů v přilehlých tocích v průběhu vegetační sezóny 2019.
Blabolil, Petr; Kučerová, Andrea; Matěna, Josef; Bešta, Tomáš; Rychetský, P.; Peterka, Jiří
2020 - Czech
Předmětem studie je dokumentovat vliv toxicity chloridů na vodní organismy (makrofyta, nárosty, makrozoobentos, ryby a obojživelníci) v recipientech v okolí dálnice D8 km 48,276 – 64,689, kde dálnice prochází CHKO České středohoří. Sumarizace dosažených výsledků za vegetační sezónu 2019 je obsahem předkládané zprávy. The focus of the study is to document the effect of chloride toxicity on aquatic organisms (macrophytes, aufwuchs, macrozoobenthos, fish and amphibians) in recipients around the D8 motorway, km 48.276 - 64.689, where the motorway passes through the České středohoří Protected Landscape Area. The summary of the achieved results for the vegetation season 2019 is the content of the presented report. Keywords: Macrophytes; Fish; Amphibians Available at various institutes of the ASCR
Vliv solení dálnice D8 v zimních měsících: Výsledky sledování druhového složení a početnosti vodních organismů v přilehlých tocích v průběhu vegetační sezóny 2019.

Předmětem studie je dokumentovat vliv toxicity chloridů na vodní organismy (makrofyta, nárosty, makrozoobentos, ryby a obojživelníci) v recipientech v okolí dálnice D8 km 48,276 – 64,689, kde dálnice ...

Blabolil, Petr; Kučerová, Andrea; Matěna, Josef; Bešta, Tomáš; Rychetský, P.; Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2020

Zpráva z demonstračního odlovu vodních ploch veřejného lesoparku Stromovka
Blabolil, Petr; Kolář, Vojtěch; Bartoň, Daniel
2020 - Czech
Cílem odlovu byla ukázka lovu ryb za použití různých lovných metod, praktické určení druhů ryb a dalších ulovených vodních živočichů pro studenty Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v rámci kurzu Terénní praxe II. Hlavním účelem byla demonstrace použití lovných metod, používaných pro zjištění rybích společenstev vodních těles. Zjištěné výsledky včetně jejich hodnocení jsou obsahem zprávy. The aim of the study was to demonstrate fishing using various sampling methods, practical determination of fish species and other aquatic animals for students of the Faculty of Science of the University of South Bohemia in České Budějovice within the course Field Practice II. The main purpose was to demonstrate the use of fishing methods to detect fish communities. The obtained results, including their evaluation, are included in the report. Keywords: Bagr; Fish; Pond Available at various institutes of the ASCR
Zpráva z demonstračního odlovu vodních ploch veřejného lesoparku Stromovka

Cílem odlovu byla ukázka lovu ryb za použití různých lovných metod, praktické určení druhů ryb a dalších ulovených vodních živočichů pro studenty Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých ...

Blabolil, Petr; Kolář, Vojtěch; Bartoň, Daniel
Biologické centrum, 2020

Průzkum stavu populace sumce velkého v nádrži Žlutice v roce 2019
Vejřík, Lukáš; Sajdlová, Zuzana; Bartoň, Daniel; Kolařik, Tomáš; Čech, Martin
2020 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky sledování početnosti, velikostní struktury, chování a složení potravy sumce velkého v nádrži. Obsahuje též závěry a doporučení pro hospodářská opatření. The report summarizes the results of monitoring the abundance, size structure, behavior and feeding of catfish food in the Žlutice Resevoir. It also contains conclusions and recommendations for the management. Keywords: Žlutice; Catfish; Silurus glanis Available at various institutes of the ASCR
Průzkum stavu populace sumce velkého v nádrži Žlutice v roce 2019

Zpráva shrnuje výsledky sledování početnosti, velikostní struktury, chování a složení potravy sumce velkého v nádrži. Obsahuje též závěry a doporučení pro hospodářská opatření....

Vejřík, Lukáš; Sajdlová, Zuzana; Bartoň, Daniel; Kolařik, Tomáš; Čech, Martin
Biologické centrum, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases