Number of found documents: 354
Published from to

Zjištění aktuální ichtyofauny jezera Laka a propojených toků
Blabolil, Petr; Draštík, Vladislav; Kočvara, Luboš; Kolařík, Tomáš; Muška, Milan; Peterka, Jiří; Soukalová, Kateřina; Vrba, Jaroslav
2020 - Czech
Cílem studie bylo provedení průzkum ichtyofauny jezera Laka a propojených toků. Zjištěné výsledky včetně jejich hodnocení jsou obsahem zprávy. The aim of this study was determination of Lake Laka and connected streams ichthyofauna. The obtained results, including their evaluation, are included in the report. Keywords: Laka; Fish; Lake Available at various institutes of the ASCR
Zjištění aktuální ichtyofauny jezera Laka a propojených toků

Cílem studie bylo provedení průzkum ichtyofauny jezera Laka a propojených toků. Zjištěné výsledky včetně jejich hodnocení jsou obsahem zprávy....

Blabolil, Petr; Draštík, Vladislav; Kočvara, Luboš; Kolařík, Tomáš; Muška, Milan; Peterka, Jiří; Soukalová, Kateřina; Vrba, Jaroslav
Biologické centrum, 2020

Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2019
Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Jůza, Tomáš; Kočvara, Luboš; Sajdlová, Zuzana; Prachař, Zdeněk
2020 - Czech
Keywords: Lipno; Fish; Dam Available at various institutes of the ASCR
Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2019

Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Jůza, Tomáš; Kočvara, Luboš; Sajdlová, Zuzana; Prachař, Zdeněk
Biologické centrum, 2020

Kambioxylofágní fauna borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na vybraných lokalitách v ČR
Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Hlávková, Daniela
2020 - Czech
Zpráva shrnuje informace o složení podkorní fauny borovice lesní na lokalitách ve středních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě. Diskutován je zejména hospodářský význam jednotlivých druhů. Zpráva obsahuje i test odchytových zařízení na bázi feromonových odparníků různých výrobců. The report summarizes information on cambioxylophagous fauna of Scots pine at selected localities in central Bohemia, Vysočina region and south Moravia. Economic importance of detected species in relation to forest protection is broadly discussed. The report includes comparative tests of pheromone traps baited with dispensers of various producers against bark beetle pests of Scots pines. Keywords: bark beetles; Scots pine; pheromone dispensers Available at various institutes of the ASCR
Kambioxylofágní fauna borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na vybraných lokalitách v ČR

Zpráva shrnuje informace o složení podkorní fauny borovice lesní na lokalitách ve středních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě. Diskutován je zejména hospodářský význam jednotlivých druhů. Zpráva ...

Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Hlávková, Daniela
Biologické centrum, 2020

Možnosti praktického využití mikroinjektáže smrků proti kůrovcovitým
Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Hlávková, Daniela
2020 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky laboratorního výzkumu toxicity vybraných biolátek s insekticidním účinkem a terénního výzkumu jejich aplikace do stromů metodou mikroinjektáže s cílem ochrany porostů proti lýkožroutu smrkovému, Ips typographus. The report summarizes the results of toxicity tests of various bioinsecticides and their field applications to spruce trees via microinjections to protect stands against the spruce bark beetle, Ips typographus. Keywords: spruce bark beetle; bioinsecticides; mortality Available at various institutes of the ASCR
Možnosti praktického využití mikroinjektáže smrků proti kůrovcovitým

Zpráva shrnuje výsledky laboratorního výzkumu toxicity vybraných biolátek s insekticidním účinkem a terénního výzkumu jejich aplikace do stromů metodou mikroinjektáže s cílem ochrany porostů proti ...

Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Hlávková, Daniela
Biologické centrum, 2020

Zpráva z demonstračního odlovu vodních ploch veřejného lesoparku Stromovka
Blabolil, Petr; Kolář, Vojtěch; Bartoň, Daniel
2020 - Czech
Cílem odlovu byla ukázka lovu ryb za použití různých lovných metod, praktické určení druhů ryb a dalších ulovených vodních živočichů pro studenty Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v rámci kurzu Terénní praxe II. Hlavním účelem byla demonstrace použití lovných metod, používaných pro zjištění rybích společenstev vodních těles. Zjištěné výsledky včetně jejich hodnocení jsou obsahem zprávy. The aim of the study was to demonstrate fishing using various sampling methods, practical determination of fish species and other aquatic animals for students of the Faculty of Science of the University of South Bohemia in České Budějovice within the course Field Practice II. The main purpose was to demonstrate the use of fishing methods to detect fish communities. The obtained results, including their evaluation, are included in the report. Keywords: Bagr; Fish; Pond Available at various institutes of the ASCR
Zpráva z demonstračního odlovu vodních ploch veřejného lesoparku Stromovka

Cílem odlovu byla ukázka lovu ryb za použití různých lovných metod, praktické určení druhů ryb a dalších ulovených vodních živočichů pro studenty Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých ...

Blabolil, Petr; Kolář, Vojtěch; Bartoň, Daniel
Biologické centrum, 2020

Průzkum stavu populace sumce velkého v nádrži Žlutice v roce 2019
Vejřík, Lukáš; Sajdlová, Zuzana; Bartoň, Daniel; Kolařik, Tomáš; Čech, Martin
2020 - Czech
Keywords: Žlutice; Catfish; Silurus glanis Available at various institutes of the ASCR
Průzkum stavu populace sumce velkého v nádrži Žlutice v roce 2019

Vejřík, Lukáš; Sajdlová, Zuzana; Bartoň, Daniel; Kolařik, Tomáš; Čech, Martin
Biologické centrum, 2020

Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2019
Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Peterka, Jiří
2020 - Czech
Předkládaná zpráva sumarizuje dosažené výsledky za rok 2019 a navrhuje doporučení pro další sledování. Rok 2019 byl druhým rokem po naplnění jezera, kdy se již žádná voda z Ohře nenapouštěla a do jezera přitékaly pouze drobné přítoky z vlastního malého povodí. Ekosystém jezera se tedy dostal z hlediska hydrologického režimu a živinového zatížení do konečného stavu, pro který je typické velmi malá obměna vody, nízká úroveň úživnosti s nízkou produktivitou planktonních společenstev, rozvoj ponořené makrovegetace v příbřežních zónách a specifické sezónní změny chemismu i biologických parametrů. Presented report summarizes the results of hydrobiological monitoring of Medard Lake in 2019 and recommends further monitoring actions. The year 2019 was the second year after the lake was filled, when no more water from the Ohře River was filled and only small tributaries from the small river basin flowed into the lake. Thus, the ecosystem of the lake has reached a final state in terms of hydrological regime and nutrient load, characterized by very low water exchange, low trophic levels with low productivity of planktonic communities, development of submerged macrovegetation in coastal zones and specific seasonal changes in chemistry and biological parameters. Keywords: Community succession; Revitalization; Ecosystem monitoring; Medard; Fish Available at various institutes of the ASCR
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2019

Předkládaná zpráva sumarizuje dosažené výsledky za rok 2019 a navrhuje doporučení pro další sledování. Rok 2019 byl druhým rokem po naplnění jezera, kdy se již žádná voda z Ohře nenapouštěla a do ...

Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2020

Využití metod inhibice trávících enzymů a některých dosud netestovaných bioinsekticidních přípravků k asanaci vytěženého kůrovcového dříví
Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Skoková Habuštová, Oxana; Půža, Vladimír; Nermuť, Jiří; Hlávková, Daniela
2020 - Czech
Zpráva obsahuje výsledky terénních a laboratorních aplikací látek s insekticidním účinkem na dříví napadené kůrovci. The report summarizes the results of field and laboratory applications of substances with insecticidal effects on spruce timber infested with bark beetles. Keywords: bark beetles; protective measures; bioinsecticides; digestive enzymes Available at various institutes of the ASCR
Využití metod inhibice trávících enzymů a některých dosud netestovaných bioinsekticidních přípravků k asanaci vytěženého kůrovcového dříví

Zpráva obsahuje výsledky terénních a laboratorních aplikací látek s insekticidním účinkem na dříví napadené kůrovci....

Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Skoková Habuštová, Oxana; Půža, Vladimír; Nermuť, Jiří; Hlávková, Daniela
Biologické centrum, 2020

Disperzní schopnosti klikoroha borového, Hylobius abietis, v různých fázích životního cyklu
Doležal, Petr; Davídková, Markéta
2020 - Czech
Zpráva shrnuje informace o letových schopnostech klikoroha borového a jejich změnách v průběhu vegetační sezóny. Mimo laboratorních experimentů na letových mlýncích obsahuje i výsledky terénního mark-recapture experimentu. The report summarizes information on flight abilities of the large pine weevil and their changes during growing season. Laboratory experiments on flight mills were confirmed by a field capture-mark-recapture experiment. Keywords: large pine weevil; dispersal; flight mills; capture-mark-recapture experiment Available at various institutes of the ASCR
Disperzní schopnosti klikoroha borového, Hylobius abietis, v různých fázích životního cyklu

Zpráva shrnuje informace o letových schopnostech klikoroha borového a jejich změnách v průběhu vegetační sezóny. Mimo laboratorních experimentů na letových mlýncích obsahuje i výsledky terénního ...

Doležal, Petr; Davídková, Markéta
Biologické centrum, 2020

Závěrečná zpráva 2020 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR
Frouz, Jan; Bartuška, Martin; Lišková, K.; Angst, Gerrit; Sun, Daquan; Kučera, J.; Bednářová, E.; Spurná, V.; Jílková, Veronika; Heděnec, P.; Ćápová, K.; Müllerová, V.; Irshach, S.
2020 - Czech
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2020. The report brings main results of the research about soil and ecosystem recovery in post mining landscape near Sokolov based on agreement between ENKI ops and Institute of soil biology, BC CAS. Keywords: final report; research; Sokolov; post mining sites Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva 2020 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR

Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2020....

Frouz, Jan; Bartuška, Martin; Lišková, K.; Angst, Gerrit; Sun, Daquan; Kučera, J.; Bednářová, E.; Spurná, V.; Jílková, Veronika; Heděnec, P.; Ćápová, K.; Müllerová, V.; Irshach, S.
Biologické centrum, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases