Number of found documents: 115
Published from to

Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu III/13/07 Rozvoj etalonáže času a frekvence
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
2007 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti etalonáže (kalibrace) času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu III/13/07 Programu rozvoje metrologie 2007 v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence (SEČF) v ÚFE AV ČR, v.v.i v prvním pololetí roku 2007. Výsledky se týkají a) kalibrace sekundárních etalonů času a frekvence řízených signálem GPS, b) nestability pozadí měřicího systému založeného na násobení časové diference s duálním směšováním a c) metod zpracování dat časového transferu prostřednictvím GPS při použití všech pozorovatelných družic. This progress report gives a summary of the results obtained in time and frequency calibrations at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard at the Institute of Photonics and Electronics within the Project III/13/07 of the Program of Metrology Development in the first half of 2007. The results concern a) calibration of GPS disciplined time and frequency standards, b) background instability of the measurement system based on dual-mixer time-difference multiplication, c) data processing of the GPS time transfer using all-in-view satellites. Keywords: frequency standard; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu III/13/07 Rozvoj etalonáže času a frekvence

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti etalonáže (kalibrace) času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu III/13/07 Programu rozvoje metrologie 2007 v Laboratoři Státního etalonu času ...

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu II/2/07 Uchovávání Státního etalonu času a frekvence
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander; Pánek, Petr; Šojdr, Ludvík; Klimeš, Pavel
2007 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu II/2/07 Programu rozvoje metrologie 2007 v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence /SEČF/ v ÚFE AV ČR, v.v.i. This final report gives a summary of the results obtained in time and frequency metrology at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard at the Institute of Photonics and Electronics within the Project II/2/07 of the Program of Metreology Development. Keywords: atomic clocks; frequency standard; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu II/2/07 Uchovávání Státního etalonu času a frekvence

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu II/2/07 Programu rozvoje metrologie 2007 v Laboratoři Státního etalonu času a ...

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander; Pánek, Petr; Šojdr, Ludvík; Klimeš, Pavel
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu III/13/07 "Rozvoj etalonáže času a frekvence"
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander; Pánek, Petr; Šojdr, Ludvík
2007 - Czech
This final report gives a summary of the result obtained in time and frequency calibrations at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard at the Institute of Photonics and Electronics within the Project III/13/07 of the Program of Metrology Development. The results concern a) calibration of GPS disciplined time and frequency standards, b) background instability of the measurement system based on dual-mixer time-difference multiplication, c) data processing of the GPS time transfer using all-in-view satellites. Výsledky se týkají tří podúkolů, a to a) kalibrace sekundárních etalonů času a frekvence řízených signálem GPS, b) nestability pozadí měřicího systému složeného na násobení časové diference s duálním směšováním a c) metod zpracování dat časového transferu prostřednictvím GPS při použití všech pozorovatelných družic. Keywords: frequency standard; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu III/13/07 "Rozvoj etalonáže času a frekvence"

This final report gives a summary of the result obtained in time and frequency calibrations at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard at the Institute of Photonics and Electronics ...

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander; Pánek, Petr; Šojdr, Ludvík
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Širokopásmový proudový konvektor pro Fourierovský interferometr
Zelinka, Jiří
2007 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje širokopásmový konvertor malých proudů na napětí. Obsahuje konstrukční údaje a popis činnosti přístroje, postupy a úvahy použité při jeho návrhu. Konvertor zpracovává proudový signál fotocel fotoluminiscenčního fourierovského interferometru. The reserach report describes low current - voltage wide band converter. The report includes details about the construction of the instrument, describes its function, methods and questions concerning its design. The converter processes the current signal of photodetectors used with the Fourier transformed - photoluminescence interferometer. Keywords: convertors; amplifiers; interferometers Available at various institutes of the ASCR
Širokopásmový proudový konvektor pro Fourierovský interferometr

Výzkumná zpráva popisuje širokopásmový konvertor malých proudů na napětí. Obsahuje konstrukční údaje a popis činnosti přístroje, postupy a úvahy použité při jeho návrhu. Konvertor zpracovává ...

Zelinka, Jiří
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu II/2/07 Uchovávání Státního etalonu času a frekvence
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
2007 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu II/2/07 Programu metrologie 2007 v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence (SEČF) v ÚFE AV ČR, v.v.i. v prvním pololetí roku 2007. This progress report gives a summary of the results obtained in time and frequency metrology at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard at the Institute of Photonics and Electronics within the Project II/2/07 of the Program of Metrology Development in the first half of 2007. Keywords: atomic clocks; frequency standard; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu II/2/07 Uchovávání Státního etalonu času a frekvence

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu II/2/07 Programu metrologie 2007 v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence ...

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Řídicí systém pece Heat Flux
Kostka, František; Zavadil, Jiří; Zelinka, Jiří; Starý, Robert; Houška, Zdeněk; Krechler, Jindřich
2007 - Czech
Řídicí systém pece Heat Flux slouží pro řízení teploty dvou-kelímkové pece a měření teplotních diferencí mezi vzorky v kelímcích. The control system for the furnace Heat Flux is used for the temperature control of two volumes furnace and for the measuring of temperature difference between this two volumes Keywords: control systems; control equipment Available at various institutes of the ASCR
Řídicí systém pece Heat Flux

Řídicí systém pece Heat Flux slouží pro řízení teploty dvou-kelímkové pece a měření teplotních diferencí mezi vzorky v kelímcích....

Kostka, František; Zavadil, Jiří; Zelinka, Jiří; Starý, Robert; Houška, Zdeněk; Krechler, Jindřich
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Řídící systém laserového topografu
Kostka, František; Žďánský, Karel; Starý, Robert; Šmíd, A.; Krechler, Jindřich
2007 - Czech
Úlohou řídícího systému laserového topografu je řízení pohybu měřeného vzorku v rovině kolmé na směr dopadu laserového paprsku a sběr dat z lock-in zesilovače detekujícího intensitu světla sekundární luminiscence testovaného vzorku. The goal of the laser-topograph control systems is the measured sample positions control in the perpendicular plane to the direction of the laser beam and data sampling from lock-in-amplifier. The lock-in-amplifier is detecting the secondary luminescence light from the measured sample. Keywords: control systems; control equipment Available at various institutes of the ASCR
Řídící systém laserového topografu

Úlohou řídícího systému laserového topografu je řízení pohybu měřeného vzorku v rovině kolmé na směr dopadu laserového paprsku a sběr dat z lock-in zesilovače detekujícího intensitu světla ...

Kostka, František; Žďánský, Karel; Starý, Robert; Šmíd, A.; Krechler, Jindřich
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu III/13/06 Rozvoj Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2006
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
2006 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu III/13/06 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence (SEČF) v ÚRE AV ČR v prvním pololetí roku 2006. This progress report gives a summary of the results obtained in time and frequency metrology at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard at the Institute of Radio Engineering and Electronics within the Project III/13/06 of the Program of Metrology Development in the first half of 2006. Keywords: atomic clock; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu III/13/06 Rozvoj Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2006

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu III/13/06 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a ...

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

Implementace TTS systému s kepstrálním popisem v kapesním počítači
Přibil, Jiří
2006 - Czech
Zpráva se zabývá popisem přebudování původního česko-slovenského TTS systému na bázi kepstrálního popisu difónového řečového inventáře pro funkci v kapesních počítačích s operačním systémem Windows CE. Ve zprávě je popsán Braillský zápisník se speciálním softwarovým vybavením pro nevidomé nebo slabozraké uživatele. Pro tento zápisník byl implementován český a slovenský syntezátor řeči, což spolu s vytvořeným instalačním a testovacím programem bylo hlavním cílem prováděných prací. The report is focused to description of rebuilding the original Czech and Slovak TTS system based on the cepstral description of diphone speech inventory to the form acceptable by the Pocket PC computers running under Widows CE OS. The special aids for blind and partially sighted people Braille notetaker based on PPC with the EasyLink software is there also described. The report below contains description of implementation of the Czech and Slovak speech synthesizer as new voices for the EasyLink system. Keywords: signal processing; speech synthesis Available at various institutes of the ASCR
Implementace TTS systému s kepstrálním popisem v kapesním počítači

Zpráva se zabývá popisem přebudování původního česko-slovenského TTS systému na bázi kepstrálního popisu difónového řečového inventáře pro funkci v kapesních počítačích s operačním systémem Windows ...

Přibil, Jiří
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

Řídící systém optické laboratoře ÚRE pro fotoluminiscenci
Kostka, František; Starý, Robert; Krechler, Jindřich
2006 - Czech
Úlohou řídícího systému optické laboratoře ÚRE pro fotoluminiscenci je řízení všech optických, elektronických i mechanických komponent luminiscenčního spektrometru jako je kryostat, laser, monochromátor a sběr a ukládání změřených dat tohoto fyzikálního experimentu. The goal of control system of the optical laboratory for luminescence is designed for controlling of all optical electronical and mechanical components of luminescence spectrometer like cryostat, laser, monochromator and data sampling from this physical experiment. Keywords: control systems; control equipment Available at various institutes of the ASCR
Řídící systém optické laboratoře ÚRE pro fotoluminiscenci

Úlohou řídícího systému optické laboratoře ÚRE pro fotoluminiscenci je řízení všech optických, elektronických i mechanických komponent luminiscenčního spektrometru jako je kryostat, laser, ...

Kostka, František; Starý, Robert; Krechler, Jindřich
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases