Number of found documents: 47
Published from to

Genderová analýza výsledků výzkumu kybernásilí na ženách a mužích
Dlouhá, Marie
2015 - Czech
Keywords: feministická antropologie; počítačová kriminalita; počítačová bezpečnost; internet; výpočetní technika; virtuální realita; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Genderová analýza výsledků výzkumu kybernásilí na ženách a mužích

Dlouhá, Marie
Gender Studies, o.p.s., 2015

Kyberšikana
SocioFactor
2015 - Czech
Keywords: výpočetní technika; virtuální realita; sociologický výzkum; počítačová kriminalita; počítačová bezpečnost; internet Available in a digital repository NRGL
Kyberšikana

SocioFactor
Gender Studies, o.p.s., 2015

Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU
Čižinský, Pavel; Čech Valentová, Eva; Hradečná, Pavla; Holíková, Klára; Jelínková, Marie; Rozumek, Martin; Rozumková, Pavla
2014 - Czech
Publikace, kterou jsme pro vás připravili, se týká tématu postavení zahraničních zaměstnanců na trhu práce v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Nediskriminační zacházení a bezpečnost práce se týkají krom českých občanů i všech zahraničních zaměstnanců a všech typů pracovní migrace a žádná skupina zahraničních zaměstnanců na trhu práce by neměla být vystavena nerovným podmínkám bez ohledu na to, jaké práce vykonává či jak dlouhý je její pobyt za tímto účelem v České republice. The publication we have prepared for you concerns a relatively narrow issue: the position of foreign workers in the labour market in the Czech Republic and in several other selected countries of the European Union. Our original intention was to address mainly the question of job safety for these persons, as well as work accidents and occupational diseases. Keywords: pracovní migrace; migranti; labour migrants; migrace; cizinecké právo; zaměstnanci; společenská integrace Available in a digital repository NRGL
Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU

Publikace, kterou jsme pro vás připravili, se týká tématu postavení zahraničních zaměstnanců na trhu práce v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Nediskriminační zacházení a bezpečnost ...

Čižinský, Pavel; Čech Valentová, Eva; Hradečná, Pavla; Holíková, Klára; Jelínková, Marie; Rozumek, Martin; Rozumková, Pavla
Sdružení pro integraci a migraci, 2014

Gender a kybernásilí
Dlouhá, Marie
2014 - Czech
Keywords: feministická antropologie; genderové role; počítačová kriminalita; počítačová bezpečnost; internet; výpočetní technika; virtuální realita; sociologický výzkum Available in a digital repository NRGL
Gender a kybernásilí

Dlouhá, Marie
Gender Studies, o.p.s., 2014

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice. Srovnání praxe v Portugalsku a Rakousku
Valentová Eva, Faltová Magda, Hradečná Pavla, Trochtová Alexandra, Zelenková Šárka, Duba Pavel
2012 - Czech
Odborná publikace je rozdělena na dvě stěžejní části. První část, převážně teoretická, obsahuje analýzu pracovní migrace v ČR v širším kontextu se zaměřením na stav sociální integrace pracovních migrantů, jejich práva a postavení na českém trhu práce, problematiku nelegální práce a její prevence, jakož i rozbor stěžejních otázek v oblasti pracovní migrace a integrace v evropských souvislostech a v obou partnerských zemích v projektu – Rakousku a Portugalsku. Druhá část se zabývá komparací fungování neziskového sektoru v oblasti pracovní migrace v zemích zastoupených v projektu s důrazem na provázanost jejich činnosti s úřady práce a dalšími subjekty v Portugalsku a Rakousku a z toho se odvíjejícími návrhy a podněty k vytvoření a rozvoji takové formy spolupráce v ČR. Tato část se věnuje i současnému postavení českých neziskových organizací v procesu sociální integrace pracovních migrantů obecně, jejich službách cílovým skupinám a jejich další perspektivě v této oblasti. Publikace krom toho obsahuje i legislativní a jiná doporučení, které by v budoucnu mohla přispět k usnadnění sociální integrace cizinců na území ČR z pohledu trhu práce. Za pozornost stojí i kazuistické případy, které jsou v publikaci rozebrány, stejně tak jako i inspirativní rozhovory s poradci z rakouské organizace a s mediátory z portugalské organizace. Zkušenosti ze zahraničí pak doplňuje i rozhovor o nedávno zavedené praxi kulturních mediátorů v České republice. The publication is divided into two main parts. The first part, mostly theoretical, contains an analysis of labour migration in the Czech Republic in a broader context, focusing on the state of social integration of migrant workers, their rights and their position within the Czech labour market, the issue of illegal work and its prevention, as well as an analysis of the key issues in the field of labour migration and integration in the European context, and in both partner countries participating in the project - Austria and Portugal. The second part presents the comparison of the non-profit sector functioning in the area of labour migration in the countries represented in the project, emphasizing the interdependence of their activities with labour offices and other entities in Portugal and Austria. It serves as a basis for proposals and suggestions for creation and development of similar forms of cooperation in the CR. This section describes the current status of Czech NGOs in the process of social integration of migrant workers in general, their services provided to target groups and their future perspectives in this field. The publication also includes legislative and other recommendations that could contribute to the facilitation of social integration of foreigners in the Czech Republic in the future, in terms of a labour market. Another noteworthy part comprises casuistic cases that are discussed in the publication, as well as inspiring interviews with consultants from the Austrian organization and with mediators of Portuguese organization. These experiences from abroad are then complemented with an interview related to the recently introduced practice of cultural mediators in the Czech Republic. Keywords: migrace; migranti; integrace; neziskový sektor; pracovní migranti; pracovní migrace; labour migrants; integration; NGOs; migration; migrants Available in a digital repository NRGL
Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice. Srovnání praxe v Portugalsku a Rakousku

Odborná publikace je rozdělena na dvě stěžejní části. První část, převážně teoretická, obsahuje analýzu pracovní migrace v ČR v širším kontextu se zaměřením na stav sociální integrace pracovních ...

Valentová Eva, Faltová Magda, Hradečná Pavla, Trochtová Alexandra, Zelenková Šárka, Duba Pavel
Sdružení pro integraci a migraci, 2012

Ženy v technických a ICT oborech : situace v ČR
Jaroslava Hasmanová Marhánková; Michaela Svatošová
2011 - Czech
Keywords: rovné odměňování; výpočetní technika; genderové role; genderové stereotypy; výzkum; informatika Available in a digital repository NRGL
Ženy v technických a ICT oborech : situace v ČR

Jaroslava Hasmanová Marhánková; Michaela Svatošová
Gender Studies, o.p.s., 2011

What is the appropriate rate of disinflation to be targeted in the Czech economy?
Mahadeva, Lavan; Šmídková, Kateřina
2001 - English
Tato práce se zabývá inflací České republiky ve srovnání se zeměmi a hodnotami Evropské unie. Pojednává o změně cílů po roce 1997 a o možnostech řešení desinflace. This work deals with the inflation of the Czech Republic in comparison with countries and values ​​of the European Union. It discusses the changing targets after 1997 and possible solutions disinflation. Keywords: Czech national bank; methodology; monetary policy; inflace; Evropská unie; ekonomika Available in a digital repository NRGL
What is the appropriate rate of disinflation to be targeted in the Czech economy?

Tato práce se zabývá inflací České republiky ve srovnání se zeměmi a hodnotami Evropské unie. Pojednává o změně cílů po roce 1997 a o možnostech řešení desinflace....

Mahadeva, Lavan; Šmídková, Kateřina
Česká národní banka, 2001

Analýza spotřební funkce v podmínkách ČR
Arlt, Josef; Čutková, Jindra; Radkovský, Štěpán
2001 - Czech
Tato studie objasňuje základní aspekty hypotézy permanentního důchodu a životního cyklu. Dále obsahuje dvě základní koncepce ekonometrického modelování spotřební funkce. Charakterizuje hlavní tendence ve vývoji spotřebitelské poptávky v daném období. This study explains the basic aspects of permanent income hypothesis and the life cycle. It also contains two basic concepts of econometric modeling consumption function. Describes the main trends in consumer demand during the period. Keywords: Czech national bank; consumption; savings; demand; úspory; poptávka; spotřeba; důchod Available in a digital repository NRGL
Analýza spotřební funkce v podmínkách ČR

Tato studie objasňuje základní aspekty hypotézy permanentního důchodu a životního cyklu. Dále obsahuje dvě základní koncepce ekonometrického modelování spotřební funkce. Charakterizuje hlavní tendence ...

Arlt, Josef; Čutková, Jindra; Radkovský, Štěpán
Česká národní banka, 2001

Methodological problems of quantitative credit risk modeling in the Czech economy
Derviz, Alexis; Kadlčáková, Narcisa
2001 - English
This paper reviews the guidelines of “The New Basle Capital Accord” (NBCA) and four internal models of credit risk assessment. It treats them from the point of view of their underlying concepts, the institutional pre-conditions of their implementation and data requirements. We specially focus on the possibilities, difficulties and consequences of their application to the banking sector in the Czech Republic. Keywords: Czech national bank; credits; credit risk; úvěry; obchodní rizika; finanční analýza Available in a digital repository NRGL
Methodological problems of quantitative credit risk modeling in the Czech economy

This paper reviews the guidelines of “The New Basle Capital Accord” (NBCA) and four internal models of credit risk assessment. It treats them from the point of view of their underlying concepts, the ...

Derviz, Alexis; Kadlčáková, Narcisa
Česká národní banka, 2001

External factors in Czech disinflation (dynamic analysis)
Izák, Vratislav
2001 - English
In this paper,one aspect of inflation targeting has been scrutinised – the impact of both internal and external factors on the inflation rate. The starting point for this study is the extended Phillips curve (PC) models. Keywords: Czech national bank; inflation; price; inflace; cena; měnový kurz Available in a digital repository NRGL
External factors in Czech disinflation (dynamic analysis)

In this paper,one aspect of inflation targeting has been scrutinised – the impact of both internal and external factors on the inflation rate. The starting point for this study is the extended ...

Izák, Vratislav
Česká národní banka, 2001

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases