Number of found documents: 47
Published from to

Stabilita dlouhodobé poptávky po široce definovaných penězích v otevřené ekonomice
Melecký, Martin
2001 - Czech
Cílem této práce je rozšířit specifikaci poptávky po penězích o některé determinanty relevantní pro formování vztahu v malé otevřené ekonomice. Jedná se zejména o zahrnutí veličiny odpovídající efektu měnové substituce, což můžže být v případě malé otevřené tranzitivní ekonomiky jeden z potenciálních zdrojů výkyvů v rychlosti oběhu peněz a druhým je vliv světových úrokových sazeb, resp. úrokového diferenciálu determinující příliv zejména krátkodobého kapitálu. This paper strives to enlarge the traditional form of money demand for closed economy with some additional foreign or international determinants. These are, according to presented theory of currency substitution, nominal exchange rate CZK/DEM (or CZK/USD) and yield of foreign assets (3M LIBOR on DEM-assets and Treasury Bill yield) expressed in Czech Crowns. Such specified money demand was estimated using three cointegration methods namely JOH(1), JOH(2) and DOLS to attain sufficient robustness of estimated money demand function. Keywords: Czech national bank; currency; demand; inflace; poptávka; ekonomika; ekonomická nerovnováha Available in a digital repository NRGL
Stabilita dlouhodobé poptávky po široce definovaných penězích v otevřené ekonomice

Cílem této práce je rozšířit specifikaci poptávky po penězích o některé determinanty relevantní pro formování vztahu v malé otevřené ekonomice. Jedná se zejména o zahrnutí veličiny odpovídající efektu ...

Melecký, Martin
Česká národní banka, 2001

Výkonnost a struktura nabídkové strany
Flek, Vladislav; Hájek, Mojmír; Prokop, Ladislav; Hurník, Jaromír; Racková, Lenka; Soukupová, Eva
2001 - Czech
Zpráva se pokouší o spojení jednotlivých dílčích pohledů, aby byly ve vzájemné souvislosti zachyceny podstatné aspekty fungování nabídkové strany české ekonomiky. Zaměřuje se zejména na údaje 2. poloviny 90. let, včetně údajů dostupných za rok 2000. The report attempts to link individual partial views to be captured in mutual respect essential aspects of the supply side of the Czech economy. It focuses mainly on data 2nd half of the 90 years, including the data available for 2000. Keywords: Czech national bank; inflation; productivity; produktivita; inflace; míra nezaměstnanosti; trh práce Available in a digital repository NRGL
Výkonnost a struktura nabídkové strany

Zpráva se pokouší o spojení jednotlivých dílčích pohledů, aby byly ve vzájemné souvislosti zachyceny podstatné aspekty fungování nabídkové strany české ekonomiky. Zaměřuje se zejména na údaje 2. ...

Flek, Vladislav; Hájek, Mojmír; Prokop, Ladislav; Hurník, Jaromír; Racková, Lenka; Soukupová, Eva
Česká národní banka, 2001

Vybrané otázky měnové politiky v ČR
Jonáš, Jiří
2001 - Czech
Tato studie se zabývá vybranými otázkami měnové politiky v období před měnovým otřesem, po otřesu a v souvislosti se vstupem do Evropské měnové unie. Jsou zde diskutovány příčiny vzniku vnější nerovnováhy, problémy spojené s volbou nového rámce měnové politiky po opuštění fixního kurzu, souvislosti se vstupem do Evropské unie. This study deals with some issues of monetary policy in the period before the monetary shock after shock in connection with the entry into the European Monetary Union. There are discussed the causes of external imbalances, problems related to the election of a new monetary policy framework after leaving the fixed exchange rate, with the entry into the European Union. Keywords: Czech national bank; economic growth; crisis; krize; monetární politika; ekonomický růst; Evropská unie; ekonomická nerovnováha Available in a digital repository NRGL
Vybrané otázky měnové politiky v ČR

Tato studie se zabývá vybranými otázkami měnové politiky v období před měnovým otřesem, po otřesu a v souvislosti se vstupem do Evropské měnové unie. Jsou zde diskutovány příčiny vzniku vnější ...

Jonáš, Jiří
Česká národní banka, 2001

Interpretation of czech FX options
Cincibuch, Martin; Bouc, Pavel
2001 - English
This report describes the Czech koruna option market and explores the behaviour of option prices during three eventful periods of the history of the Czech koruna. It points out their forward-looking nature and also shows how implied risk neutral distribution might be used for monitoring and interpretation of market sentiment. Keywords: Czech national bank; měnový kurz; měna; peněžní trh Available in a digital repository NRGL
Interpretation of czech FX options

This report describes the Czech koruna option market and explores the behaviour of option prices during three eventful periods of the history of the Czech koruna. It points out their forward-looking ...

Cincibuch, Martin; Bouc, Pavel
Česká národní banka, 2001

Currency substitution in the Czech republic 1993-2001
Komárek, Luboš; Melecký, Martin
2001 - English
Currency substitution appears to be an important issue affecting the design of monetary policy, especially in transition economies. Therefore, this paper strives to analyse the particular relevance of the currency substitution phenomenon in the Czech Republic’s case. It discuss the role of currency substitution in small open economies in transition with some illustrations relating to the Czech Republic. Keywords: Czech national bank; currency; exchange rate; měna; měnový kurz; finanční analýza Available in a digital repository NRGL
Currency substitution in the Czech republic 1993-2001

Currency substitution appears to be an important issue affecting the design of monetary policy, especially in transition economies. Therefore, this paper strives to analyse the particular relevance of ...

Komárek, Luboš; Melecký, Martin
Česká národní banka, 2001

Mikroekonomické aspekty transmisního mechanismu měnové politiky v úvěrovém kanále (empirická studie)
Buchtíková, Alena
2001 - Czech
Úkolem této studie je popsat vybrané mikroekonomické aspekty transmisního mechanismu měnové politiky, působící v úvěrovém kanále přes vazbu objemu úvěrů v ekonomice na úrokové sazby. Zaměřuje se pouze na oblast podnikových úvěrů. Jsou zde analyzovány zejména aspekty transmisního mechanismu, které nelze odhalit analýzou agregovaných údajů. The objective of this study is to describe selected microeconomic aspects of monetary policy transmission mechanism, operating in the lending channel through bond loans in the economy on interest rates. It focuses only on the area of corporate lending. Are analyzed, in particular concerning the transmission mechanism, which can not be detected analyzing aggregated data. Keywords: Czech national bank; interest rate; credits; úvěry; úroková míra; podnik; investice Available in a digital repository NRGL
Mikroekonomické aspekty transmisního mechanismu měnové politiky v úvěrovém kanále (empirická studie)

Úkolem této studie je popsat vybrané mikroekonomické aspekty transmisního mechanismu měnové politiky, působící v úvěrovém kanále přes vazbu objemu úvěrů v ekonomice na úrokové sazby. Zaměřuje se pouze ...

Buchtíková, Alena
Česká národní banka, 2001

Odhad potenciálního produktu a produkční mezery v ČR
Hájek, Mojmír; Bezděk, Vladimír
2001 - Czech
V této studii jsou nejprve popsány dvě metody odhadu potenciálního produktu a z toho plynoucí odhad produkční mezery. Jedná se o vyhlazení reálného HDP pomocí Hodrick-Prescottova filtru a použžití produkční funkce. This study first describes two methods for estimating potential output and the resulting estimate of the output gap. It is a smoothing real GDP using the Hodrick-Prescott filter and use production function. Keywords: Czech national bank; unemployment rate; product; produkt; produkční hranice; míra nezaměstnanosti; hrubý domácí produkt Available in a digital repository NRGL
Odhad potenciálního produktu a produkční mezery v ČR

V této studii jsou nejprve popsány dvě metody odhadu potenciálního produktu a z toho plynoucí odhad produkční mezery. Jedná se o vyhlazení reálného HDP pomocí Hodrick-Prescottova filtru a použžití ...

Hájek, Mojmír; Bezděk, Vladimír
Česká národní banka, 2001

Výkonnost a struktura nabídkové strany
Flek, Vladislav; Hájek, Mojmír; Prokop, Ladislav; Humík, Jaromír; Racková, Lenka; Soukupová, Eva
2001 - Czech
Zpráva se pokouší o spojení jednotlivých dílčích pohledů, aby byly ve vzájemné souvislosti zachyceny podstatné aspekty fungování nabídkové strany české ekonomiky. Zaměřuje se zejména na údaje 2. poloviny 90. let, včetně údajů dostupných za rok 2000. The report attempts to link individual partial views to be captured in mutual respect essential aspects of the supply side of the Czech economy. It focuses mainly on data 2nd half of the 90 years, including the data available for 2000. Keywords: Czech national bank; inflation; productivity; produktivita; inflace; míra nezaměstnanosti; trh práce Available in a digital repository NRGL
Výkonnost a struktura nabídkové strany

Zpráva se pokouší o spojení jednotlivých dílčích pohledů, aby byly ve vzájemné souvislosti zachyceny podstatné aspekty fungování nabídkové strany české ekonomiky. Zaměřuje se zejména na údaje 2. ...

Flek, Vladislav; Hájek, Mojmír; Prokop, Ladislav; Humík, Jaromír; Racková, Lenka; Soukupová, Eva
Česká národní banka, 2001

Vliv vybraných faktorů na vývoj poptávky po penězích v letech 1994 - 2000
Arlt, Josef; Guba, Milan; Radkovský, Štěpán; Sojka, Milan; Stiller, Vladimír
2001 - Czech
Tato práce se snaží ukázat vývoj poptávky po penězívch v ČR v letech 1994-2000 a poukázat na vliv některých faktorů, které na její vývoj působily. Práce stručně nastiňuje některé teoretické přístupy ke zkoumání poptávky po penězích, obsahuje datové a metologické vymezení analýzy a ekonometrickou analýzu problému. A v závěrečné části vyhodnocuje předchozí ekonometrické analýzy a stručně shrnuje celkové výsledky. This paper seeks to show the development of demand penězívch in the Czech Republic in 1994-2000, and point out the influence of some factors that influenced its development. The paper briefly outlines some of the theoretical approaches to the examination of the demand for money, and includes data definition metologické analysis and econometric analysis of the problem. And in the final section evaluates previous econometric analyzes and summarizes the overall results. Keywords: Czech national bank; monetary policy; econometric analysis; monetární politika; ekonometrie; ekonomické modely; poptávka Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných faktorů na vývoj poptávky po penězích v letech 1994 - 2000

Tato práce se snaží ukázat vývoj poptávky po penězívch v ČR v letech 1994-2000 a poukázat na vliv některých faktorů, které na její vývoj působily. Práce stručně nastiňuje některé teoretické přístupy ...

Arlt, Josef; Guba, Milan; Radkovský, Štěpán; Sojka, Milan; Stiller, Vladimír
Česká národní banka, 2001

Transparency and credibility of menetary policy in transition countries
Matoušek, Roman
2001 - English
This study is about what asset price can tell us about the evolving credibility of the monetary policy of the Czech National Bank (CNB). From the beginning of the 1990s, several market economies adopted direct inflation targeting. The focus of analysis is to examine the effect of changes in the two-week repo rate (the official interest rate) on short and long–maturity market interest rates. Keywords: Czech national bank; monetary policy; economy; monetární politika; centrální banka cedulová; úroková míra Available in a digital repository NRGL
Transparency and credibility of menetary policy in transition countries

This study is about what asset price can tell us about the evolving credibility of the monetary policy of the Czech National Bank (CNB). From the beginning of the 1990s, several market economies ...

Matoušek, Roman
Česká národní banka, 2001

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases