Number of found documents: 126
Published from to

Transformace hlasu v MS SAPI 5 ovladači TTS systému s kepstrálním popisem
Přibil, Jiří; Přibilová, Anna
2005 - Czech
Ve zprávě je popsána metoda nelineárního mapování frekvenční škály, použitá pro transformaci hlasu v česko-slovenském TTS systému s difónovým inventářem a syntézou na bázi kepstrálního a harmonického modelu řeči. The report describes non-linear frequency scale mapping used for voice conversion in the Czech and Slovak TTS system with diphone inventory and synthesis based on the cepstral and harmonic speech model. Keywords: speech processing; speech synthesis Available at various institutes of the ASCR
Transformace hlasu v MS SAPI 5 ovladači TTS systému s kepstrálním popisem

Ve zprávě je popsána metoda nelineárního mapování frekvenční škály, použitá pro transformaci hlasu v česko-slovenském TTS systému s difónovým inventářem a syntézou na bázi kepstrálního a harmonického ...

Přibil, Jiří; Přibilová, Anna
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu M/19/05 Uchovávání a rozvoj Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2005
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander; Šojdr, Ludvík; Pánek, Petr
2005 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/05 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence /SEČF/ v ÚRE AV ČR v prvním pololetí roku 2005. The report brings a summary of the results obtained by the Institute of Radio Engineering and Electronics in the field of primary time and frequency metrology in realizing the M/19/05 project of the Metrology programme of the Czech office for standards, metrology, and testing in 2005. Keywords: atomic clock; frequency standards; time measurement Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu M/19/05 Uchovávání a rozvoj Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2005

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/05 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence ...

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander; Šojdr, Ludvík; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Metody mapování frekvenční škály pro konverzi hlasu
Přibilová, Anna
2005 - Czech
Výskumná správa pojednává niekol'ko prístupov k mapovani u frekvenčnej mierky pre konverziu hlasu. Všetky uvádzané metódy možno použit' na transformáciu charakteristík medzi mužským, ženským a detským hlasom. Výhodou navrhnutých nelineárnych metód je možnost' ich implementácie v systémoch prevodu textu na reč s kepstrálnym popisom, kedže ostáva zachovaný počet bodov modifikovanej obálky rečového spektra pri metodách založených na rýchlej Fourierovej transformácii. The research report compares several approcaches to frequency scale mapping for voice conversion. All the presented methods may be used for transformation of voice characteristics between male and female or childisch. The advantage of the proposed non-linear methods is possibility of their implementation in the text-to-speech systems with cepstral description because of the unchanged number of points of the modified speech spectrum envelope in FFT-based methods. Keywords: signal processing; speech synthesis Available at various institutes of the ASCR
Metody mapování frekvenční škály pro konverzi hlasu

Výskumná správa pojednává niekol'ko prístupov k mapovani u frekvenčnej mierky pre konverziu hlasu. Všetky uvádzané metódy možno použit' na transformáciu charakteristík medzi mužským, ženským a detským ...

Přibilová, Anna
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Harmonizace ultra-širokopásmových /UWB/ soustav
Ďurovič, Svetozár
2005 - Czech
Zpráva rozebírá rozmanité problémy při zavádění ultra-širokopásmových technologií do pravidelné radiokomunikační služby. Harmonizace nové technologie s existujícími rádiovými systémy je primárně důležitá. Pozornost věnuje i vybraným technickým otázkám v této souvislosti. Zpráva komentuje současný stav techniky a technologie oboru a všímá si regulačních aktivit v USA, Evropě, Japonsku a dalších zemích. In the paper various problems with the implementation of ultrawideband technology in the regular service are presented. The problem of harmonising the new technology with the existing radiocommunication systems is of paramount importance. Attention to the selected technical questions is given. The report contains contemporary state of art and comment to the regulatory issues in USA, Europe, Japan and othe countries. Keywords: wireless LAN; radiocommunication Available at various institutes of the ASCR
Harmonizace ultra-širokopásmových /UWB/ soustav

Zpráva rozebírá rozmanité problémy při zavádění ultra-širokopásmových technologií do pravidelné radiokomunikační služby. Harmonizace nové technologie s existujícími rádiovými systémy je primárně ...

Ďurovič, Svetozár
Ústav fotoniky a elektroniky, 2005

Synchronizátor. Technické a programové vybavení
Kubec, František
2004 - Czech
Zpráva obsahuje popis technického a programového vybavení, obrázky zařízení a technickou specifikaci. The report contains hardware and software specification, flowcharge diagrams, listing of the software and pictures of the device to be proposed. Keywords: atomic clocks; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability; měření času Available at various institutes of the ASCR
Synchronizátor. Technické a programové vybavení

Zpráva obsahuje popis technického a programového vybavení, obrázky zařízení a technickou specifikaci....

Kubec, František
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

Synchronizer. Instruction manual
Kubec, František
2004 - English
The report contains description, snaps of device and technical specifications. Zpráva obsahuje popis, fotografie zařízení a technickou specifikaci Keywords: atomic clocks; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Synchronizer. Instruction manual

The report contains description, snaps of device and technical specifications.


Zpráva obsahuje popis, fotografie zařízení a technickou specifikaci

Kubec, František
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

Analýza personálních bezdrátových sítí s využitím ultra-širokopásmových systémů
Ďurovič, Svetozár
2004 - Czech
Zpráva rozebírá rozmanité způsoby využití ultra-širokopásmových technologií v soustavách personální bezdrátové komunikace. Věnuje se problémům architektury základních dílů komunikačních systémů a vybraným technickým problémům charakteristickým pro tuto aplikaci. Zpráva komentuje současný stav techniky a technologie oboru a všímá si regulačních aktivit v USA, Evropě, Japonsku a dalších zemích. In the paper various applications of ultrawideband technology in personal wirelless systems are presented. The architecture of the basic parts of the communication systems is described and special attention to the selected technical problems is given. The report contains contemporary state of art and comment to the regulatory issues in USA, Europe, Japan, and other countries. Keywords: personal communication network Available at various institutes of the ASCR
Analýza personálních bezdrátových sítí s využitím ultra-širokopásmových systémů

Zpráva rozebírá rozmanité způsoby využití ultra-širokopásmových technologií v soustavách personální bezdrátové komunikace. Věnuje se problémům architektury základních dílů komunikačních systémů a ...

Ďurovič, Svetozár
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

Začlenění česko-slovenského TTS systému do standardu MS SAPI 5
Přibil, Jiří
2004 - Czech
Ve zprávě je proveden rozbor struktury a funkce řečového rozhraní MS SAPI 5 pro platformu OS Windows. Pro začlenění česko-slovenského TTS systému do standardu SAPI 5 byl vytvořen nový systémový ovladač pro hlas TTSKubec a dále modifikován původní TTS systém bázi na difónového řečového inventáře s mužským hlasem, pracující s kepstrálním harmonickým modelem řeči. The report is aimed at analysis of structure and basic functions of the Microsoft SAPI 5 standard for Windows platform. A new developed TTS Engine called TTSKubec to be included in our Czech and Slovak TTS system is mainly described. Modifications of current version of the TTS system based on the diphone speech inventory working with the cepstral and the harmonic speech synthesis are also mentioned in the report. Keywords: speech processing; speech synthesis Available at various institutes of the ASCR
Začlenění česko-slovenského TTS systému do standardu MS SAPI 5

Ve zprávě je proveden rozbor struktury a funkce řečového rozhraní MS SAPI 5 pro platformu OS Windows. Pro začlenění česko-slovenského TTS systému do standardu SAPI 5 byl vytvořen nový systémový ...

Přibil, Jiří
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

Interface pohonu cryostatu
Kostka, František; Krechler, Jindřich; Silva, J.; Ronovský, Petr
2004 - Czech
Je popsána řídící jednotka pro pohon kryostatu a ovládání vytápění cryostatované jednotky pro měření sekundární emise polovodičových zdrojů a detektorů zařazení. The PC control unit for the movement of the measurement sample and temperature control is described. The device is dedicated for secondary emission of semiconductors samples measurement. Keywords: computer interfaces Available at various institutes of the ASCR
Interface pohonu cryostatu

Je popsána řídící jednotka pro pohon kryostatu a ovládání vytápění cryostatované jednotky pro měření sekundární emise polovodičových zdrojů a detektorů zařazení....

Kostka, František; Krechler, Jindřich; Silva, J.; Ronovský, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

Řídící systém optického deflektoru
Silva, J.; Kostka, František; Krechler, Jindřich
2004 - Czech
Je popsána řídící jednotka pro pohyb planparalelní optické destičky určená pro expozici rozměrných holografických mřížek. The PC control unit for the movement of the plan-parallel optical plate for the exposition of the large optic gratings. Keywords: computer interfaces Available at various institutes of the ASCR
Řídící systém optického deflektoru

Je popsána řídící jednotka pro pohyb planparalelní optické destičky určená pro expozici rozměrných holografických mřížek....

Silva, J.; Kostka, František; Krechler, Jindřich
Ústav fotoniky a elektroniky, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases