Number of found documents: 3878
Published from to

SMV-2023-53: Morfologie a diagnostika diamantu podobných brusných prášků
Mika, Filip
2023 - Czech
Vypracování metodiky přesného určení materiálů a morfologie brusných nano prášků s pomocí SEM. Methodology of exact determination of elemental composition and critical dimensions of nano powders with the SEM. Keywords: morphology; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-53: Morfologie a diagnostika diamantu podobných brusných prášků

Vypracování metodiky přesného určení materiálů a morfologie brusných nano prášků s pomocí SEM....

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-58: Design elektronově optických systémů
Radlička, Tomáš
2023 - Czech
V rámci smluvního výzkum byla navržená nová generace systému pro detekci sekundárních elektronů v multibeam skenovacím elektronovém mikroskopu. Dále jsme popsali optické vlastnosti NiCol tubusu s hexapolovým korektorem sférické aberace. The contractual research covered design of new genration of secondary electron detector for the multibeam scanning electron microscope. We also calculated the electron optical properties of NiCol column with hexapole corrector of spherical aberration. Keywords: electron optical design; aberrations; resolution Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-58: Design elektronově optických systémů

V rámci smluvního výzkum byla navržená nová generace systému pro detekci sekundárních elektronů v multibeam skenovacím elektronovém mikroskopu. Dále jsme popsali optické vlastnosti NiCol tubusu s ...

Radlička, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-61: Odměřovací systémy pro litografy
Mikel, Břetislav
2023 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj víceosých odměřovacích systémů využívajících nejpřesnější způsob měření na principu interference laserového záření. Základní referencí je laserový zdroj o vlnové délce 633 nm. Odměřovací systémy jsou určeny do zařízení vyžadující přesnost měření v řádech nanometrů. The contract research was focused on the development of multi-axis measuring systems using the most accurate method of measurement based on the principle of laser radiation interference. The basic reference is a laser source with a wavelength of 633 nm. Measuring systems are intended for devices requiring measurement accuracy in the order of nanometers. Keywords: laser source; measurement of lenght; laser interferometry Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-61: Odměřovací systémy pro litografy

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj víceosých odměřovacích systémů využívajících nejpřesnější způsob měření na principu interference laserového záření. Základní referencí je laserový zdroj o vlnové ...

Mikel, Břetislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

Optical and Pneumatic Measurements on TR-U-11 Cascade
Luxa, Martin; Hála, Jindřich; Šimurda, David
2023 - English
The report contains results and evaluation of conducted optical (interferometry and schlieren technique) and pneumatic measurements on the first variant of the new tip section, intended for turbine rotor blade. Keywords: transonic flow; rotor turbine blade; tip section Available at various institutes of the ASCR
Optical and Pneumatic Measurements on TR-U-11 Cascade

The report contains results and evaluation of conducted optical (interferometry and schlieren technique) and pneumatic measurements on the first variant of the new tip section, intended for turbine ...

Luxa, Martin; Hála, Jindřich; Šimurda, David
Ústav termomechaniky, 2023

Výpočty výměníku mezi primárním okruhem a meziokruhem malého modulárního reaktoru DAVID
Kobylka, D.; Hrubý, Jan; Kordík, Jozef; Gabriel, Dušan; Marek, René; Isoz, Martin
2023 - Czech
The report summarizes the joint results of the Department of Nuclear Reactors FNSPE, CTU and IT CAS, in the area of thermal and hydraulic calculations of the heat exchanger between the primary and intermediate circuits of the developed small modular reactor (SMR) DAVID. The assignment parameters were further specified during control days and with updated documentation. During the analysis of the initial system parameters, it was found that the original geometric configuration of the exchanger had a completely insufficient surface for heat transfer. A decision was made, several parameters were modified and based on a series of calculations using two independent simplified models, a reasonable configuration with a significantly smaller diameter of the tubes in a significantly larger number was chosen. The pressure losses on both sides of the heat exchanger are within normal ranges and will not cause problems with the construction of these circuits. Although there are differences between the results from both used models, their comparison shows that the chosen different calculation methods lead to approximately the same results and the models do not show fundamental errors. Keywords: small modular reactor DAVID; thermodynamics; heat exchanger Available at various institutes of the ASCR
Výpočty výměníku mezi primárním okruhem a meziokruhem malého modulárního reaktoru DAVID

The report summarizes the joint results of the Department of Nuclear Reactors FNSPE, CTU and IT CAS, in the area of thermal and hydraulic calculations of the heat exchanger between the primary and ...

Kobylka, D.; Hrubý, Jan; Kordík, Jozef; Gabriel, Dušan; Marek, René; Isoz, Martin
Ústav termomechaniky, 2023

SMV-2023-49: Upgrade prostředí optické pinzety
Jákl, Petr; Šerý, Mojmír
2023 - Czech
Modifikace a vylepšení softwarového balíku pro ovládání aparatury optické pinzety - optimalizace procedur pro kontrolu hardware v aparatuře a zajištění kompatibility s Windows 10 a LabVIEW 2016. Modification and improvement of the procedures for controlling the custom-built optical tweezers apparatus, optimization of the procedures for the hardware control and ensuring compatibility with Windows 10 and LabVIEW 2016. Keywords: optical tweezers; control software Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-49: Upgrade prostředí optické pinzety

Modifikace a vylepšení softwarového balíku pro ovládání aparatury optické pinzety - optimalizace procedur pro kontrolu hardware v aparatuře a zajištění kompatibility s Windows 10 a LabVIEW ...

Jákl, Petr; Šerý, Mojmír
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-55: EM Hlístice I 2023
Hrubanová, Kamila
2023 - Czech
Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza biologických vzorků se záměrem popsat morfologické znaky pro druhovou klasifikaci. Součástí spolupráce byla provedena chemická příprava vzorků, následovalo pozorování těl samotných hlístic v různých pozicích tak, aby bylo možné rozlišit jednotlivé morfologické znaky pomocí elektronového mikroskopu. The aim of the contract research was the expert analysis of biological samples with the intention of describing morphological features for species classification. As part of the collaboration, chemical preparation of the samples was carried out, followed by observation of the bodies of the nematodes themselves in different positions so that individual morphological characters could be distinguished using an electron microscope. Keywords: nematodes; electron microscopy; morphological characterization Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-55: EM Hlístice I 2023

Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza biologických vzorků se záměrem popsat morfologické znaky pro druhovou klasifikaci. Součástí spolupráce byla provedena chemická příprava vzorků, následovalo ...

Hrubanová, Kamila
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-57: EM analýza mikroorganismů II
Hrubanová, Kamila
2023 - Czech
Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza mikrobiologických vzorků s biotechnologickým významem se záměrem popsat ultrastrukturu buněk, která se odvíjí od kultivačních podmínek průmyslového procesu. Součástí spolupráce byla provedena kryogenní příprava vzorků, následovalo mikrobů pomocí elektronového mikroskopu za nízkých teplot (cryo-SEM), vybrané vzorky byly zpracovány i pro transmisní elektronovou mikroskopii (TEM). Dále byla provedena spektroskopická měření pomocí Ramanovy spektroskopie. The aim of the contract research was the expert analysis of microbiological samples with biotechnological significance with the intention of describing the ultrastructure of the cells, which depends on the cultivation conditions of the industrial process. The collaboration included cryogenic preparation of samples, followed by microbial microscopy using low-temperature electron microscopy (cryo-SEM), and selected samples were processed for transmission electron microscopy (TEM). Furthermore, spectroscopic measurements were performed using Raman spectroscopy. Keywords: microorganisms; electron microscopy; TEM; Raman spectroscopy; biotechnology Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-57: EM analýza mikroorganismů II

Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza mikrobiologických vzorků s biotechnologickým významem se záměrem popsat ultrastrukturu buněk, která se odvíjí od kultivačních podmínek průmyslového ...

Hrubanová, Kamila
Ústav přístrojové techniky, 2023

Kráľova Lehota. Paleomagnetic research. Report
Elbra, Tiiu; Schnabl, Petr; Aidona, E.; Kdýr, Šimon; Uçar, Hakan; Pruner, Petr; Benediková, L.
2023 - English
Keywords: Archeological artefact; paleomagnetic dating; rock magnetism Available at various institutes of the ASCR
Kráľova Lehota. Paleomagnetic research. Report

Elbra, Tiiu; Schnabl, Petr; Aidona, E.; Kdýr, Šimon; Uçar, Hakan; Pruner, Petr; Benediková, L.
Geologický ústav, 2023

Etika AI: Přehled současné debaty v kontextu energetiky
Černý, David; Trčka, M.; Kolaříková, L.; Hvorecký, J.; Pelikán, Emil; Hříbek, T.; Novotný, D.; Wiedermann, Jiří
2023 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Etika AI: Přehled současné debaty v kontextu energetiky

Černý, David; Trčka, M.; Kolaříková, L.; Hvorecký, J.; Pelikán, Emil; Hříbek, T.; Novotný, D.; Wiedermann, Jiří
Ústav informatiky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases