Number of found documents: 126
Published from to

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/03: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2003
Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík
2003 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/03 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v průběhu roku 2003. The report brings a summary of the results obtained by The Institute of Radio Engineering and Electronics (IREE) in the field of primary time and frequency metrology realizing the M19/03 project of The Metrology Programme of the Czech Office for Standards, Metrology and Testing in 2003. Keywords: atomic clocks; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/03: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2003

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/03 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v průběhu roku ...

Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík
Ústav fotoniky a elektroniky, 2003

Software rádio v mobilní rádio-komunikaci /telefonii
Ďurovič, Svetozár
2003 - Czech
Zpráva rozebírá rozmanité způsoby využití software rádia v širokopásmových soustavách mobilní telefonie. Věnuje se problémům architektury základních dílů mobilních soustav třetí generace a vybraným technickým problémům charakteristickým pro tuto aplikaci. Zpráva je doplněna výpočetními programy, které dokumentují matematické postupy v textu. In the paper various applications of software radio in wideband mobile telephony systems are presented. The architecture of the basic parts of the mobile systems 3G is described and special attention to the technical problems is given. The report contains many computer programs to illustrate the mathematical procedures. Keywords: spread spectrum communication; telephony Available at various institutes of the ASCR
Software rádio v mobilní rádio-komunikaci /telefonii

Zpráva rozebírá rozmanité způsoby využití software rádia v širokopásmových soustavách mobilní telefonie. Věnuje se problémům architektury základních dílů mobilních soustav třetí generace a vybraným ...

Ďurovič, Svetozár
Ústav fotoniky a elektroniky, 2003

Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu M/19/02: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2002
Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík
2002 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/02 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v prvním pololetí roku 2002. The report brings a summary of the results obtained by The Institute of Radio Engineering and Electronics (IREE) in the field of primary time and frequency metrology realizing the M19/02 project of The Metrology Programme of the Czech Office for Standards, Metrology and Testing in the first half of 2002. Keywords: atomic clocks; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu M/19/02: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2002

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/02 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v prvním pololetí roku ...

Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík
Ústav fotoniky a elektroniky, 2002

Multifunkční realizace TTS systému
Přibil, Jiří
2002 - Czech
TTS systém je realizován ve formě DLL knihovny pro Windows 95/98/NT/2k/XP nebo jako MS ISAPI/NSAPI skript pro Windows Explorer/Netscape Communicator. Je popsána multi-funkční realizace TTS systému založeného na difonovém inventáři, sloužící k porovnávání kvality syntézy řeči s použitím různých metod modelování řečového signálu (LPC, kepstrální, impulzní odezva z kepstra a harmonický model). The research report describes the TTS system realized in the form of the DLL library for Windows 95/98//NT/2k/XP platform and also in the form of the MS ISAPI/NSAPI script for Internet applications. This TTS system works with the synthesis based on LPC, cepstral, and harmonic speech models and on the impulse response of the cepstrum. Keywords: speech processing; speech synthesis Available at various institutes of the ASCR
Multifunkční realizace TTS systému

TTS systém je realizován ve formě DLL knihovny pro Windows 95/98/NT/2k/XP nebo jako MS ISAPI/NSAPI skript pro Windows Explorer/Netscape Communicator. Je popsána multi-funkční realizace TTS systému ...

Přibil, Jiří
Ústav fotoniky a elektroniky, 2002

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/02: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2002
Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík
2002 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/02 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v průběhu roku 2002. The report brings a summary of the results obtained by The Institute of Radio Engineering and Electronics (IREE) in the field of primary time and frequency metrology realizing the M19/02 project of The Metrology Programme of the Czech Office for Standards, Metrology and Testing in 2002. Keywords: atomic clocks; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/02: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2002

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/02 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v průběhu roku ...

Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík
Ústav fotoniky a elektroniky, 2002

Metodiky kalibrace času a frekvence používané ve Státním etalonu času a frekvence
Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík
2002 - Czech
Zpráva obsahuje soubor šesti metodik používaných při měření časového intervalu, frekvence a frekvenční stability v laboratoři Státního etalonu času a frekvence v ÚRE. The report describes six methods used for time interval, and frequency stability measurements provided in the laboratory of the National Time and Frequency Standard, IREE. Keywords: frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Metodiky kalibrace času a frekvence používané ve Státním etalonu času a frekvence

Zpráva obsahuje soubor šesti metodik používaných při měření časového intervalu, frekvence a frekvenční stability v laboratoři Státního etalonu času a frekvence v ÚRE....

Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík
Ústav fotoniky a elektroniky, 2002

Optický přijímač OP-3
Buzek, Otokar; Velvarský, Jaroslav; Kubec, František
2002 - Czech
Zpráva obsahuje popis, technické parametry a výkresovou dokumentaci optického vysílače OP-3 vyvinutého v ÚRE AV ČR pro zajištění přenosu referenčních signálů prostřednictvím optických tras 1300 nm statního skupinového etalonu času a frekvence. The report presents description, specification, operation instruction, and wiring diagrams of the OP-3 optical receiver designed at the Institute of Radio Engineering and Electronics (IREE) to realize the subnanosecond time transfer within the Czech National Time and Frequency Group Standard using 1300 nm optical links. Keywords: optical receivers; optical fibre communication Available at various institutes of the ASCR
Optický přijímač OP-3

Zpráva obsahuje popis, technické parametry a výkresovou dokumentaci optického vysílače OP-3 vyvinutého v ÚRE AV ČR pro zajištění přenosu referenčních signálů prostřednictvím optických tras 1300 nm ...

Buzek, Otokar; Velvarský, Jaroslav; Kubec, František
Ústav fotoniky a elektroniky, 2002

Optický vysílač OV-3
Buzek, Otokar; Velvarský, Jaroslav; Kubec, František
2002 - Czech
Zpráva obsahuje popis, technické parametry a výkresovou dokumentaci optického vysílače OV-3 vyvinutého v ÚRE AV ČR pro zajištění přenosu referenčních signálů prostřednictvím optických tras 1300 nm statního skupinového etalonu času a frekvence. The report presents description, specification, operation instruction, and wiring diagrams of the OV-3 optical transmitter designed at the Institute of Radio Engineering and Electronics (IREE) to realize the subnanosecond time transfer within the Czech National Time and Frequency Group Standard using 1300 nm optical links. Keywords: optical transmitters; optical fibre communication Available at various institutes of the ASCR
Optický vysílač OV-3

Zpráva obsahuje popis, technické parametry a výkresovou dokumentaci optického vysílače OV-3 vyvinutého v ÚRE AV ČR pro zajištění přenosu referenčních signálů prostřednictvím optických tras 1300 nm ...

Buzek, Otokar; Velvarský, Jaroslav; Kubec, František
Ústav fotoniky a elektroniky, 2002

Fotodynamická diagnostika a terapie
Stádník, Bohumil; Javorský, Stanislav
2002 - Czech
Je předložen předběžný návrh na výrobu dvou lékařských přístrojů, a to diagnostického fluometru a terapeutického ozařovače pro diagnostiku a terapii rakovinných nádorů kůže a tzv. dutinovách orgánů člověka jako na př. dýchacích a močových cest, zažívacího traktu apod. pomocí fotodynamické metody. Diagnostic fluorometer and theraupetic radiator concerning the diagnostics and the therapy of malignant cancerous tumorous of human skin and holow organs as respiratory, digestive and urine tracts are dealt with. Keywords: patient treatment; medicine; fluoroscence Available at various institutes of the ASCR
Fotodynamická diagnostika a terapie

Je předložen předběžný návrh na výrobu dvou lékařských přístrojů, a to diagnostického fluometru a terapeutického ozařovače pro diagnostiku a terapii rakovinných nádorů kůže a tzv. dutinovách orgánů ...

Stádník, Bohumil; Javorský, Stanislav
Ústav fotoniky a elektroniky, 2002

Fotodynamická diagnostika karcinomů pomocí fluorometru
Stádník, Bohumil; Javorský, Stanislav
2002 - Czech
Ve zprávě jsou uvedeny experimentální výsledky ohledně fotodynamické diagnostiky kancerózních nádorů pomocí fluorometru. Tyto výsledky byly získaány při měření intenzity a rozsahu nádorového onemocnění na pacientech ve spolupracujících klinikách. Hlavním účelem těchto měření bylo zavedení efektivní a úsporné onkologické léčby onemocnělých pacientů. Experimental results concerning the photodynamic cancer diagnostic, especially the fluorescence intensity and the size of the canceours tissue, are given. These results have been gained on patients of the cooperating hospitals by means of the fluorometer. Keywords: patient treatment; medicine; fluoroscence Available at various institutes of the ASCR
Fotodynamická diagnostika karcinomů pomocí fluorometru

Ve zprávě jsou uvedeny experimentální výsledky ohledně fotodynamické diagnostiky kancerózních nádorů pomocí fluorometru. Tyto výsledky byly získaány při měření intenzity a rozsahu nádorového ...

Stádník, Bohumil; Javorský, Stanislav
Ústav fotoniky a elektroniky, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases