Number of found documents: 126
Published from to

Photodynamic canceours-tumour diagnostics
Stádník, Bohumil; Javorský, Stanislav
2002 - English
Visual colour imaging of cancerous tumorous of human bladder at photodynamic diagnostics is dealt with. Cancerous tumorous are imaged to be red while the healthy tissue is blue. This diagnostics is not optimal because of low colour contracts which is not maximal. Consequence of this is the decreased diagnostics sensitivity and specifity. We shaw methods how to improve this diagnostics. Keywords: patient treatment; medicine; fluoroscence Available at various institutes of the ASCR
Photodynamic canceours-tumour diagnostics

Visual colour imaging of cancerous tumorous of human bladder at photodynamic diagnostics is dealt with. Cancerous tumorous are imaged to be red while the healthy tissue is blue. This diagnostics is ...

Stádník, Bohumil; Javorský, Stanislav
Ústav fotoniky a elektroniky, 2002

Korekce dopplerovských změn frekvence etalonového signálu distribuovaného prostřednictvím digitální satelitní TV sítě
Šojdr, Ludvík
2001 - Czech
Zpráva obsahuje popis koncepce a obvodového řešení systému pro korekci dopplerovských změn frekvence etalonového signálu distribuovaného prostřednictvím digitální satelitní TV sítě. This paper contains description of the concept and circuits of the systems for Doppler frequency shift correction of the standard frequency signal distributed via satellite digital TV network. Keywords: frequency standards; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Korekce dopplerovských změn frekvence etalonového signálu distribuovaného prostřednictvím digitální satelitní TV sítě

Zpráva obsahuje popis koncepce a obvodového řešení systému pro korekci dopplerovských změn frekvence etalonového signálu distribuovaného prostřednictvím digitální satelitní TV sítě....

Šojdr, Ludvík
Ústav fotoniky a elektroniky, 2001

Příprava a vlastnosti pyroelektrických detektorů pro aplikace v optoelektronice (II)
Novotný, Jan; Zelinka, Jiří; Podvalová, Zdislava; Malina, Václav; Vávra, Vladimír; Krechler, Jindřich; Franc, V.; Fronc, Václav
2001 - Czech
Ve výzkumné zprávě je popsána technologie přípravy monokrystalů síranu triglycinia pro aplikace v otoelektronice. Dále je uvedena technologie přípravy jednoduchých pyroelektrických detektorů záření pracujících v infračerveném oboru spektra,vlnová délka 2-25ćm. Zpráva též obsahuje popis měřících metod užitých pro stanovení základních technických parametrů infračervených detektorů. Připravené detektory pracují jako nechlazené optické elementy s vysokoimpedančním hybridním zesilovačem. Technology of preparation of doped single crystals of triglycine sulphate for application in optoelectronics is described. Internal report contains also technology of preparation of simple pyroelectric detectors which operate in infrared region, wavelengths 2-25ćm. Measurement methods for infrared detectors and their basic technical parameters are presented. The prepared infrared detectors operate as non-cooling elements with hybrid high impedance amplifier. Keywords: sensors; infrared detectors; crystal growth; ferroelectric materials Available at various institutes of the ASCR
Příprava a vlastnosti pyroelektrických detektorů pro aplikace v optoelektronice (II)

Ve výzkumné zprávě je popsána technologie přípravy monokrystalů síranu triglycinia pro aplikace v otoelektronice. Dále je uvedena technologie přípravy jednoduchých pyroelektrických detektorů záření ...

Novotný, Jan; Zelinka, Jiří; Podvalová, Zdislava; Malina, Václav; Vávra, Vladimír; Krechler, Jindřich; Franc, V.; Fronc, Václav
Ústav fotoniky a elektroniky, 2001

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/01: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2001
Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík
2001 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/01 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v průběhu roku 2001. The report brings a summary of the results obtained by The Institute of Radio Engineering and Electronics (IREE) in the field of primary time and frequency metrology realizing the M19/01 project of The Metrology Programme of the Czech Office for Standards, Metrology and Testing in 2001. Keywords: atomic clocks; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/01: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2001

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/01 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v průběhu roku ...

Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík
Ústav fotoniky a elektroniky, 2001

Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu M/19/01: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2001
Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík
2001 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/01 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v prvním pololetí roku 2001. The report brings a summary of the results obtained by The Institute of Radio Engineering and Electronics (IREE) in the field of primary time and frequency metrology realizing the M19/01 project of The Metrology Programme of the Czech Office for Standards, Metrology and Testing in the first half of 2001. Keywords: atomic clocks; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu M/19/01: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2001

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/01 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v prvním pololetí roku ...

Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík
Ústav fotoniky a elektroniky, 2001

Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu M/19/00: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2000
Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka
2000 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/00 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v prvním pololetí roku 2000. The report brings a summary of the results obtained by The Institute of Radio Engineering and Electronics (IREE) in the field of primary time and frequency metrology realizing the M19/00 project of The Metrology Programme of the Czech Office for Standards, Metrology and Testing in the first half of 2000. Keywords: atomic clocks; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu M/19/00: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2000

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/00 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR v prvním pololetí roku ...

Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka
Ústav fotoniky a elektroniky, 2000

Příprava a vlastnosti pyroelektrických detektorů pro aplikace v optoelektronice (I)
Novotný, Jan; Březina, Bohumil; Zelinka, Jiří; Malina, Václav; Vávra, Vladimír; Zavadil, Jiří; Velvarský, Jaroslav; Fronc, Václav; Pospíšil, Miroslav
2000 - Czech
Výzkumná zpráva obsahuje výsledky přípravy fotodektorů pracujících v oblasti vlnových délek 0.8-20ćm. Výzkum je věnován přípravě nových typů materiálů pro detektory záření na bázi monokrystalů skupiny látek typu TGS. Připravené infradektory byly testovány ve statickém a dynamickém režimu. Získané výsledky byly předány do a.s. TESLA BLATNÁ na základě smlouvy o spolupráci. The photodetectors operating in the 0.8-20ćm wavelength region have been prepared. The report is devoted to the research and realisation of novel types of materials on the basis TGS single crystals family. The prepared detectors have been tested in static and dynamical regime of operation. The obtained results have been passed on TESLA BLATNÁ Company. Keywords: sensors; infrared detectors; crystal growth Available at various institutes of the ASCR
Příprava a vlastnosti pyroelektrických detektorů pro aplikace v optoelektronice (I)

Výzkumná zpráva obsahuje výsledky přípravy fotodektorů pracujících v oblasti vlnových délek 0.8-20ćm. Výzkum je věnován přípravě nových typů materiálů pro detektory záření na bázi monokrystalů skupiny ...

Novotný, Jan; Březina, Bohumil; Zelinka, Jiří; Malina, Václav; Vávra, Vladimír; Zavadil, Jiří; Velvarský, Jaroslav; Fronc, Václav; Pospíšil, Miroslav
Ústav fotoniky a elektroniky, 2000

Dermatological sunscreens. Study of the UV-factor
Stádník, Bohumil; Jirásková, M.
2000 - English
Optical protection capabilities of selected anti-carcinoma dermatological creams, lotions, and milks against the harmful cancerous UVB-solar radiation are dealt with. Graphs of optical transmittances, transparencies and effective thickness of these materials in dependence of optical wavelenghts are given. This report is intended for use of specialists working in dermatology. Keywords: cancer; patient diagnosis; fluorescent screens Available at various institutes of the ASCR
Dermatological sunscreens. Study of the UV-factor

Optical protection capabilities of selected anti-carcinoma dermatological creams, lotions, and milks against the harmful cancerous UVB-solar radiation are dealt with. Graphs of optical transmittances, ...

Stádník, Bohumil; Jirásková, M.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2000

Optický přijímač OP-2
Buzek, Otokar; Velvarský, Jaroslav; Kubec, František
2000 - Czech
Zpráva obsahuje popis, technické parametry a výkresovou dokumentaci optického vysílače OV-2 vyvinutého v ÚRE AV ČR pro zajištění přenosu referenčních signálů prostřednictvím optických tras 1300 nm statního skupinového etalonu času a frekvence. The report presents description, specification, operation instruction, and wiring diagrams of the OP-2 optical receiver designed at the Institute of Radio Engineering and Electronics (IREE) to realize the subnanosecond time transfer within the Czech National Time and Frequency Group Standard using 1300 nm optical links. Keywords: optical receivers; optical fibre communication Available at various institutes of the ASCR
Optický přijímač OP-2

Zpráva obsahuje popis, technické parametry a výkresovou dokumentaci optického vysílače OV-2 vyvinutého v ÚRE AV ČR pro zajištění přenosu referenčních signálů prostřednictvím optických tras 1300 nm ...

Buzek, Otokar; Velvarský, Jaroslav; Kubec, František
Ústav fotoniky a elektroniky, 2000

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/00: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2000
Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka
2000 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/00 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR za rok 2000. The report brings a summary of the results obtained by The Institute of Radio Engineering and Electronics (IREE) in the field of primary time and frequency metrology realizing the M19/00 project of The Metrology Programme of the Czech Office for Standards, Metrology and Testing in 2000. Keywords: atomic clocks; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/00: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2000

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M19/00 Programu rozvoje metrologie na pracovišti ÚRE AV ČR za rok 2000....

Čermák, Jan; Buzek, Otokar; Čemusová, Blanka
Ústav fotoniky a elektroniky, 2000

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases