Number of found documents: 826
Published from to

Czech kurzarbeit: evidence from the first pandemic wave
Jurajda, Štěpán; Doleželová, P.
2021 - English
We describe the firm-type structure of the use of the main Czech kurzarbeit program (called Antivirus B) during the spring 2020 pandemic wave. Evidence based on the Structure of Earnings Survey shows large participation gaps in favor of large employers, and disproportionately high intensity of use of the program by manufacturing companies, in particular those exhibiting a declining wage bill already prior to the pandemic. Compared to other industries, manufacturing is thus able to ‘cover’ by kurzarbeit support the largest share of the decline in hours worked between the 2nd quarters of 2019 and 2020, with the exception of the hospitality and culture industries, which were directly affected by pandemic measures, such as restaurant closures. Keywords: kurzarbeit; COVID-19; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Czech kurzarbeit: evidence from the first pandemic wave

We describe the firm-type structure of the use of the main Czech kurzarbeit program (called Antivirus B) during the spring 2020 pandemic wave. Evidence based on the Structure of Earnings Survey shows ...

Jurajda, Štěpán; Doleželová, P.
Národohospodářský ústav, 2021

LATE estimators under costly noncompliance in student-college matching markets
Drlje, M.; Jurajda, Štěpán
2021 - English
A growing literature exploits a feature of centralized college admission systems where students with similar admission scores in a neighborhood of a school’s admission threshold are or are not offered admission based on small quasi-random differences in admission scores. Assuming that the students at the margin of admission differ only in the treatment assignment, this literature relies on admission scores to instrument for admission or graduation. We point out that non-compliance with the centralized matching assignment typically corresponds to enrolling in one’s preferred program a year after the initial assignment, introducing significant non-compliance costs. We show that with costly non-compliance, the exclusion restriction, the key assumption of the LATE theorem, is violated, leading to biased estimates when instrumenting for graduation, i.e., for a treatment taking place after non-compliance costs are incurred. We use data from a student-college matching market in Croatia to illustrate the empirical importance of this potential source of bias and propose a method inspired by Lee (2009), which recovers the treatment effect bounds under the assumption that the costs of non-compliance are not related to the treatment assignment. Keywords: LATE theorem; exclusion restriction; college admission Fulltext is available at external website.
LATE estimators under costly noncompliance in student-college matching markets

A growing literature exploits a feature of centralized college admission systems where students with similar admission scores in a neighborhood of a school’s admission threshold are or are not offered ...

Drlje, M.; Jurajda, Štěpán
Národohospodářský ústav, 2021

Práce z domova: možnost, nebo nutnost?
Grossmann, Jakub; Korbel, Václav; Münich, Daniel
2021 - Czech
Studie mapuje rozsah vyuţívání práce z domova v České republice během koronavirového roku 2020 napříč sociodemografickými skupinami. Ukazuje, jak s přechodem na práci z domova souvisí charakteristiky pracujících, jako jsou vzdělání, odvětví, pohlaví, péče o menší dítě v domácnosti. Analýza také odhaluje vnímané překáţky a výhody práce z domova. The study describes the use of work from home across socio-demographic groups in the Czech Republic during the coronavirus year 2020. It shows how work-from-home arrangements relate to workers' characteristics, such as their education, industry, gender, and type of household. The analysis reveals the perceived barriers to and benefits of working from home. Keywords: working from home; Czech Republic; covid-19 Fulltext is available at external website.
Práce z domova: možnost, nebo nutnost?

Studie mapuje rozsah vyuţívání práce z domova v České republice během koronavirového roku 2020 napříč sociodemografickými skupinami. Ukazuje, jak s přechodem na práci z domova souvisí charakteristiky ...

Grossmann, Jakub; Korbel, Václav; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2021

Learning about ethnic discrimination from different information sources
Korlyakova, Darya
2021 - English
We experimentally study whether public beliefs about ethnic discrimination, an emotionally loaded issue, are shifted more by information from experts or from ordinary people. We also examine whether people are inclined to choose the most influential sources. For this purpose, we combine, in a novel design, the random provision of information from different sources with endogenous information acquisition from the same sources. We find that individuals update their beliefs most in response to information from experts, namely researchers studying ethnic minorities and human resource managers. Exogenous adjustments in beliefs do not induce changes in attitudes to ethnic minorities. Consistent with the strength of belief updating, more individuals choose information from experts over information from ordinary people. This result suggests that, in the aggregate, people behave rationally as they favor a source that is perceived to be relatively accurate. The findings have implications for information dissemination policies. Keywords: ethnic discrimination; beliefs; information sources Fulltext is available at external website.
Learning about ethnic discrimination from different information sources

We experimentally study whether public beliefs about ethnic discrimination, an emotionally loaded issue, are shifted more by information from experts or from ordinary people. We also examine whether ...

Korlyakova, Darya
Národohospodářský ústav, 2021

Kdo v první vlně pandemie zachránil zaměstnance? Analýza čerpání podpory programu Antivirus B
Jurajda, Štěpán; Doleželová, P.; Zapletalová, Lucie
2021 - Czech
Studie srovnává strukturu využití programu Antivirus B českými firmami v druhé čtvrtině roku 2020, tedy v průběhu první „jarní vlny“ epidemie covid-19. Srovnání je provedeno se strukturou ekonomiky a strukturou poptávkových šoků aproximovaných poklesem odpracovaných hodin oproti druhému kvartálu roku 2019. Studie dává příklad, jak tento typ programů do budoucna průběžně monitorovat. Zjištění studie lze použít při rozhodování o podobě dlouhodobého nastavení nástroje typu kurzarbeit v českém právním řádu. This study examines the structure of Czech firms’ use of the Antivirus B programme in the second quarter of 2020, i.e. during the first “spring wave” of the Covid-19 epidemic. We compare application of the programme benefits with the structure of the economy and with the structure of demand shocks, approximated by the drop in hours worked against those worked in the second quarter of 2019. The study provides an example of how this type of programme could be continuously monitored in the future. The study’s findings can be useful when making long term decisions about how to set up tools such as kurzarbeit in Czech legislation. Keywords: kurzarbeit; Covid-19; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Kdo v první vlně pandemie zachránil zaměstnance? Analýza čerpání podpory programu Antivirus B

Studie srovnává strukturu využití programu Antivirus B českými firmami v druhé čtvrtině roku 2020, tedy v průběhu první „jarní vlny“ epidemie covid-19. Srovnání je provedeno se strukturou ekonomiky a ...

Jurajda, Štěpán; Doleželová, P.; Zapletalová, Lucie
Národohospodářský ústav, 2021

Sick pay and absence from work: evidence from flu exposure
Grossmann, Jakub
2021 - English
The system of sick-pay is critical for balancing the economic and health costs of infectious diseases. Surprisingly, most research on sick-pay reforms does not rely on variation in worker exposure to diseases when investigating absences from work. This paper studies the effects on absences from work of changes in health-insurance coverage of the first three days of sickness. We explore geographic variation in the prevalence of infectious diseases, primarily the seasonal flu, to provide variation in the need for sickness insurance. Estimates based on the Czech Structure of Earnings Survey imply that when sickness insurance is not available, total hours of work missed are not affected, but employees rely on paid and unpaid leave instead of sick-leave to stay home. The substitution effects are heterogenous across occupations and socio-demographic characteristics of employees, and suggest that workers do not spread infectious diseases at the workplace as a result of the absence of sickness insurance coverage in the first three days of sickness. Keywords: sickness insurance; exposure to sickness; policy reform Fulltext is available at external website.
Sick pay and absence from work: evidence from flu exposure

The system of sick-pay is critical for balancing the economic and health costs of infectious diseases. Surprisingly, most research on sick-pay reforms does not rely on variation in worker exposure to ...

Grossmann, Jakub
Národohospodářský ústav, 2021

Výluka prezenční výuky během pandemie covid-19: odhad neviditelných ekonomických ztrát
Jann, Ole; Münich, Daniel; Zapletalová, Lucie
2021 - Czech
Studie dopadů dávnějších školních výluk, školních absencí a již i několik zahraničních dopadových studií z období pandemie covid-19 ukazují, že výluka prezenční výuky způsobená pandemií bude mít i v Česku výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Snížená úroveň vzdělání se velmi pravděpodobně promítne i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života. Studies of the impact of school closures and school absences as well as impact studies already carried out abroad into the Covid-19 pandemic period all show, that the gap in in-person teaching caused by the pandemic will have a substantial negative impact on pupils' educational outcomes and will increase educational inequalities. The loss of learning will very likely lower the future earnings of current pupils and students for decades of their productive life. Keywords: Covid-19 pandemic; school closures; future earnings Fulltext is available at external website.
Výluka prezenční výuky během pandemie covid-19: odhad neviditelných ekonomických ztrát

Studie dopadů dávnějších školních výluk, školních absencí a již i několik zahraničních dopadových studií z období pandemie covid-19 ukazují, že výluka prezenční výuky způsobená pandemií bude mít i v ...

Jann, Ole; Münich, Daniel; Zapletalová, Lucie
Národohospodářský ústav, 2021

Zásah nutný: dopady budoucího ekonomického vývoje a pandemických opatření na příjmy a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění
Bryndová, Lucie; Šlegerová, Lenka
2021 - Czech
Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.) v České republice jsou provázány s ekonomickou situací, zejména se situací na trhu práce. Tato studie se zabývá dopadem epidemie covid-19 a s ní spojených restrikcí a podpůrných opatření na vývoj příjmů systému v.z.p. a jeho celkovou bilanci v příštích letech. Ukazuje se, že bez výrazného zásahu, posílení zdrojů financování nebo omezování výdajové strany, bude systém od roku 2021 směřovat k výrazným deficitům.\n In the Czech Republic, social health insurance (SHI) revenues are connected to the economic situation, particularly the state of the labour market. This study looks at the impacts of the Covid-19 epidemic and its associated restrictive and supportive measures on trends in SHI revenues and the system’s overall financial situation in coming years. We find that without major interventions, being it either strengthening its funding sources or limiting its expenditures, the Czech health care system will move towards substantial deficits from 2021 onwards. Keywords: social health insurance; Czech Republic; Covid-19 Available in digital repository of the ASCR
Zásah nutný: dopady budoucího ekonomického vývoje a pandemických opatření na příjmy a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění

Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.) v České republice jsou provázány s ekonomickou situací, zejména se situací na trhu práce. Tato studie se zabývá dopadem epidemie covid-19 a s ní ...

Bryndová, Lucie; Šlegerová, Lenka
Národohospodářský ústav, 2021

The effects of minimum wage increases in the Czech Republic
Grossmann, Jakub
2021 - English
This paper analyzes employment effects of four minimum wage increases implemented in the Czech Republic during 2012-2017, which cumulatively increased the national minimum wage by 37 percent. We analyze outcomes at the level of firm-occupation-county-specific job cells and apply an intensity-treatment estimator similar to that of Machin et al. (2003). Our preferred specifications suggest that minimum wage increases led to higher wages for low-paid workers and did not have significant impacts on their employment. Keywords: minimum wage; intensity treatment; job cells Fulltext is available at external website.
The effects of minimum wage increases in the Czech Republic

This paper analyzes employment effects of four minimum wage increases implemented in the Czech Republic during 2012-2017, which cumulatively increased the national minimum wage by 37 percent. We ...

Grossmann, Jakub
Národohospodářský ústav, 2021

Forced migration, staying minorities, and new societies: evidence from post-war Czechoslovakia
Grossmann, Jakub; Jurajda, Štěpán; Roesel, F.
2021 - English
Forced migration traumatizes millions displaced from their homes, but little is known about the few who manage to stay and become a minority in a new society. We study the case of German stayers in Sudetenland, a region from which Czechoslovakia expelled ethnic Germans after World War Two. The unexpected presence of the US Army in parts of 1945 Czechoslovakia resulted in more anti-fascist Germans avoiding displacement compared to regions liberated by the Red Army. We study the long-run impacts of this local variation in the presence of left-leaning stayers and find that Communist party support and local party cell frequencies, as well as far-left values and social policies are more pronounced today where anti-fascist Germans stayed in larger numbers. Our findings also suggest that political identity supplanted German ethnic identity among anti-fascist stayers. The German staying minority shaped the political identity of newly formed local societies after ethnic cleansing by providing the ‘small seed’ of political development. Keywords: forced migration; displacement; ethnic cleansing Fulltext is available at external website.
Forced migration, staying minorities, and new societies: evidence from post-war Czechoslovakia

Forced migration traumatizes millions displaced from their homes, but little is known about the few who manage to stay and become a minority in a new society. We study the case of German stayers in ...

Grossmann, Jakub; Jurajda, Štěpán; Roesel, F.
Národohospodářský ústav, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases