Number of found documents: 51
Published from to

Synthesis and characterization of novel compounds interacting with metabolic pathways of plant hormones cytokinins. Structure-activity relationship.
MIK, Václav; DOLEŽAL, Karel; DOLEŽAL, Karel
2012 - English
Available in the UPOL Library.
Synthesis and characterization of novel compounds interacting with metabolic pathways of plant hormones cytokinins. Structure-activity relationship.

MIK, Václav; DOLEŽAL, Karel; DOLEŽAL, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Affinity chromatography in proteomics
CHAMRÁD, Ivo; LENOBEL, René; LENOBEL, René
2012 - English
Afinitní chromatografie je jednou z variant chromatografie, která k separacím využívá unikátních vlastností interakce analytu a ligandu. Je totiž založena na výjimečné schopnosti biologických látek vázat specificky a reversibilně komplementární molekuly. Od doby prvních studií protein-proteinových interakcí ve druhé polovině devadesátých let minulého století zažívají afinitní separace v proteomice opravdovou renesanci. Vyvinuta byla celá řada nových afinitních matricí a experimentálních postupů založených na principech afinitní chromatografie, které posléze našly široké uplatnění ? od odstraňování nadměrně zastoupených proteinů z biologických směsí, přes profilování molekulárních cílů léčiv, až po podrobné studium posttranslačních modifikací. Tato disertační práce se věnuje roli afinitní chromatografie v moderní proteomice. Z tohoto důvodu se literární přehled zaměřuje především na použití této separační techniky v rámci proteomických experimentů. Jedinou výjimkou je první kapitola nazvaná historie proteomiky, která by měla čitateli poskytnout stručný přehled o nejdůležitějších proteomických technologiích a jejich vývoji. Ve výsledkové části jsou potom prezentovány dva autorovy nezávislé výzkumné projekty, jejichž pojítkem je právě afinitní chromatografie. Affinity chromatography is a variant of chromatography based on the ability of biological molecules (analytes) to bind certain ligands specifically and reversibly. These unique features of the analyte and ligand interaction are then utilized for the separation of analyte from a given mixture. From the first protein-protein interaction studies done in the second half of the 1990´s, affinity separations have experienced a true renaissance in proteomics. A complete parade of affinity matrices and affinity-based experimental approaches has been developed that has found numerous applications ranging from subtraction of highly abundant proteins to study of drug target profiles to large scale mapping of posttranslational modifications. This thesis deals with the role of affinity chromatography in modern proteomics. Hence, the literature review focuses on its use in the broad proteomic field. The only exception from this is the first section entitled History of proteomics, which should provide the reader an overview of the most important proteomic technologies and their development. In the results section, two independent research projects of the author utilizing affinity chromatography are presented. Keywords: afinitní chromatografie; autolýza; trypsin; cytokinin; chemická proteomika; affinity chromatography; autolysis; trypsin; cytokinin; chemical proteomics Available in the UPOL Library.
Affinity chromatography in proteomics

Afinitní chromatografie je jednou z variant chromatografie, která k separacím využívá unikátních vlastností interakce analytu a ligandu. Je totiž založena na výjimečné schopnosti biologických látek ...

CHAMRÁD, Ivo; LENOBEL, René; LENOBEL, René
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Case Variation in the System of Personal Pronouns in American English
KREJČOVÁ, Ela
2010 - English
Available in the UPOL Library.
Case Variation in the System of Personal Pronouns in American English

KREJČOVÁ, Ela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Hybridity and Its Selves: The South Asian "Other" in the Contemporary English Fiction
GLABAZŇA, Radek
2010 - English
Available in the UPOL Library.
Hybridity and Its Selves: The South Asian "Other" in the Contemporary English Fiction

GLABAZŇA, Radek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

East Meets West: Transnationalism in South Asian Cultural Production. Conventions and Strategies of Gendered Representations.
WAISSEROVÁ, Hana
2010 - English
Available in the UPOL Library.
East Meets West: Transnationalism in South Asian Cultural Production. Conventions and Strategies of Gendered Representations.

WAISSEROVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Reflexivní klitiky v češtině
HUDOUSKOVÁ, Andrea
2010 - English
Available in the UPOL Library.
Reflexivní klitiky v češtině

HUDOUSKOVÁ, Andrea
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Duality Relations for Interfering Particles
KOLÁŘ, Michal
2009 - English
Available in the UPOL Library.
Duality Relations for Interfering Particles

KOLÁŘ, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

HABITAT SELECTION BY BEAVERS: METHODOLOGICAL ASPECTS AND RESULTS FOR A REINTRODUCED BEAVER (Castor fiber L.) POPULATION IN THE MORAVA RIVER BASIN
JOHN, František
2009 - English
Available in the UPOL Library.
HABITAT SELECTION BY BEAVERS: METHODOLOGICAL ASPECTS AND RESULTS FOR A REINTRODUCED BEAVER (Castor fiber L.) POPULATION IN THE MORAVA RIVER BASIN

JOHN, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Reevaluating perceptual cues: Native and non-native perception of Czech vowel quantity
PODLIPSKÝ, Václav Jonáš
2009 - English
Available in the UPOL Library.
Reevaluating perceptual cues: Native and non-native perception of Czech vowel quantity

PODLIPSKÝ, Václav Jonáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Enzyme and Ribozyme Catalysis
BANÁŠ, Pavel
2009 - English
Available in the UPOL Library.
Enzyme and Ribozyme Catalysis

BANÁŠ, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases