Number of found documents: 14
Published from to

Kult-Magazin, neues Produkt auf dem Markt
Potužníková, Marta; Zelinský, Miroslav; Sirota-Frohnauer, Renate
2009 - German
Německý trh printových medií je bohatý svojí nabídkou novin, časopisů a vstup na trh s novým titulem není jednoduchý. Diplomová práce dokumentuje vznik a rozvoj kult magazínu, nového produktu Mittelbayerische Verlag. Kult magazín je odrazem webové stránky kult.de pro vychodní Bavorsko. Každý registrovaný uživatel má na webu svůj profil s nímž se prezentuje.Spousta lidí zná web kult. de, ale kolik jich zná samotný magazín. Postrádájí čtenáři v kultu něco a co od takového magazínu vlastně očekávají.Cílem bude zjistit nejen reakci čtenářů na stávajicí magazín, ale také srovnání a následné hodnocení kultu s nejsilnějsími konkurenty z pohledu čtenáře.Hlavním cílem je dle situační analýzy a vlastní kreativní myšlenky vytvořit návrh nového kult magazínu, který může v budoucnu eventuelně sloužit jako inspirace pro redakční tým. Magazín bude dle výsledků z průzkumu trhu přízpůsobem přáním čtenáře. Keywords: žurnalismus; novinářský kodex; printová media; časopis; magazin redakční marketing; situační analýza; marketingová strategie; marketingový mix; Mittelbayerische Zeitung; kult magazin; porterův model; mapa tržního bojiště; dotazníkové šetření; journalism; press code; printmedia; periodical; magazine; editorial marketing; situational analysis; marketing strategy; marketing mix; Mittebayerische newspaper; kult-magazine; porter's model; marketfield map; guestionnaire probe Available in the UTB Library.
Kult-Magazin, neues Produkt auf dem Markt

Německý trh printových medií je bohatý svojí nabídkou novin, časopisů a vstup na trh s novým titulem není jednoduchý. Diplomová práce dokumentuje vznik a rozvoj kult magazínu, nového produktu ...

Potužníková, Marta; Zelinský, Miroslav; Sirota-Frohnauer, Renate
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Zlín : Modellstadt der Moderne
2009 - German
Available in the UTB Library.
Zlín : Modellstadt der Moderne

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Návrh marketingové strategie pro vybrané zákaznické skupiny obuvi MEDI
Ševců, Eva; Vašková, Jana; Kubíčková, Miloslava
2007 - German
Cílem mé bakalářské práce je na základě shromáždění potřebných materiálů a marketingo-vého výzkumu trhu navrhnout marketingovou strategii pro vybrané zákaznické skupiny obuvi MEDI, a to konkrétně pro myslivce, rybáře a ochránce přírody. V teoretické části jsem seskupila příslušné literární prameny, v analytické části jsem proved-la dotazníkové šetření a vyhodnotila získané údaje, na jejichž základě jsem závěrem navrhla konkrétní marketingovou strategii. Keywords: Myslivec; rybář; ochránce přírody; cílové skupiny; Baťa a.s.; obuv MEDI; model Sam; marketingová strategie; Huntsman; fisherman; conservationist; customer groups; Bata; MEDI shoe; marketing strategy Available in the UTB Library.
Návrh marketingové strategie pro vybrané zákaznické skupiny obuvi MEDI

Cílem mé bakalářské práce je na základě shromáždění potřebných materiálů a marketingo-vého výzkumu trhu navrhnout marketingovou strategii pro vybrané zákaznické skupiny obuvi MEDI, a to konkrétně pro ...

Ševců, Eva; Vašková, Jana; Kubíčková, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007

Návrh distribučních cest firmy TRANZA, a.s. s ohledem na typ transportního válečku
Mitrič, Zbyněk; Rebenda, Jan
2005 - German
V bakalářské práci jsem se zabýval distribuční politikou firmy Tranza, a.s V teoretické části jsem se zabýval především objasněním některých ze základních pojmů. Snažil jsem se vysvětlit funkce a pohyb uvnitř distribučních cest, počet úrovní distribučních cest a také jaká rozhodnutí musí firma učinit při jejich tvrobě. V praktické části jsem se snažil provést analýzu současné situace firmy Tranza v oblasti distribuce. Tato analýza se zabývá nejen distribučními cestami, ale také dopravou, skladováním a balením. Navrhl jsem způsob distribuce produktů firmy. Provedl jsem ekonomický rozbor navržených cest. Keywords: distribuce; distribuční cesta; distribution; distribution channel Not available.
Návrh distribučních cest firmy TRANZA, a.s. s ohledem na typ transportního válečku

V bakalářské práci jsem se zabýval distribuční politikou firmy Tranza, a.s V teoretické části jsem se zabýval především objasněním některých ze základních pojmů. Snažil jsem se vysvětlit funkce a ...

Mitrič, Zbyněk; Rebenda, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005

Herausforderung einer internationalen Zusammenarbeit zwischen Skoda Auto und Volkswagen
Rádlová, Lucie; Neyer, Anne-Kathrin
2005 - German
Práce se zabývá vývojem mezinárodní spolupráce mezi německým koncernem Volkswagen a českou Škodou Auto, která začala v roce 1991 fúzí obou společností. Za pomoci různých analytických prostředků jsou zde zkoumány pozitivní a negativní aspekty českoněmecké kooperace za přihlédnutí k Soft Facts a Hard Facts. Účelem práce je formulovat doporučení, která by vedla k úspěšné mezinárodní spolupráci. Keywords: Fusion; Soft Facts; Hard Facts; SWOT; Porter Analyse; Kulturdimensionen nach Hofstede; Merger; Porter Analysis; Hofstede's Culture dimensions Not available.
Herausforderung einer internationalen Zusammenarbeit zwischen Skoda Auto und Volkswagen

Práce se zabývá vývojem mezinárodní spolupráce mezi německým koncernem Volkswagen a českou Škodou Auto, která začala v roce 1991 fúzí obou společností. Za pomoci různých analytických prostředků jsou ...

Rádlová, Lucie; Neyer, Anne-Kathrin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005

Tribute to Sasha : das filmische Werk von Alexander Hamid, Regie, Kamera, Schnitt und Kritiken
2002 - German
Available in the UTB Library.
Tribute to Sasha : das filmische Werk von Alexander Hamid, Regie, Kamera, Schnitt und Kritiken

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2002

Alles über Schuhe : Fussbekleidung im Wandel der Zeiten
1994 - German
Available in the UTB Library.
Alles über Schuhe : Fussbekleidung im Wandel der Zeiten

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1994

Die Bata-Kolonie in Möhlin
1992 - German
Available in the UTB Library.
Die Bata-Kolonie in Möhlin

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1992

Schuhmacher-Museum Svit Gottwaldov
1959 - German
Available in the UTB Library.
Schuhmacher-Museum Svit Gottwaldov

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1959

Jahresbericht der Tuberkuloseabteilung und Lungenberatungsstellen des Bata-Krankenhauses : Bata-Krankenhaus in Zlín
1942 - German
Available in the UTB Library.
Jahresbericht der Tuberkuloseabteilung und Lungenberatungsstellen des Bata-Krankenhauses : Bata-Krankenhaus in Zlín

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1942

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases