Number of found documents: 4
Published from to

Dějepis XXIII: sborník katedry historie
2008 - Czech
Keywords: Jaroslav Šlajer; Václav Čepelák; Adolf Zeman; Jindřich Vacek; Jana Janusová; Alfred Hyna; Zdeněk Macek; volkssport; muzejnictví; religionistika; Josef František Smetana; husitství; hospodářské a sociální dějiny; 1. světová válka; Jaroslav Šlajer; Václav Čepelák; Adolf Zeman; Jindřich Vacek; Jana Janusová; Alfred Hyna; Zdeněk Macek; volkssport; museum management; religion; Josef František Smetana; hussitism; economic and social history; world war I Available in the ZČU Library.
Dějepis XXIII: sborník katedry historie

Západočeská univerzita v Plzni, 2008

Dějepis XXII: sborník katedry historie
2006 - Czech
Keywords: Tomáš Akvinský; Thomas More; husitství; František Kutnar; tachovský urbář; Horní Slavkov; Kaspar Brusch; Pavel Pressius; Karel II.; Matěj Ondřej Kondel z Bílova; Václav Hauer; Vincenc Prask; Alice Masaryková; mecenáš; Jan Ámos Komenský; nacionalismus; heinleinovsko-nacistický plán; Thomas Aquinas; Thomas More; hussitism; František Kutnar; tachov urbary; Horní Slavkov; Kaspar Brusch; Pavel Pressius; Karel II.; Matěj Ondřej Kondel z Bílova; Václav Hauer; Vincenc Prask; Alice Masaryková; benefactor; Jan Amos Comenius; nationalism; henlein-nazi plan Available in the ZČU Library.
Dějepis XXII: sborník katedry historie

Západočeská univerzita v Plzni, 2006

Dějepis XIX: sborník katedry historie
2003 - Czech
Keywords: nacismus; Adolf Hitler; západní Čechy; Dva tisíce slov; železná opona; česko-bavorská hranice; okupace; Československo; tisk; komunismus; husité; Češi; Řím; propaganda; školy; Rudolf, hrabě Chotek; vyslanec; Němci; Rusové; nazisms; Adolf Hitler; western Bohemia; Two tousand words; iron curtain; czech-bavarian border; occupation; Czechoslovakia; press; communism; hussites; Czechs; Rome; propaganda; schools; Rudolf, graf Chotek; envoy; Germans; Russians Available in the ZČU Library.
Dějepis XIX: sborník katedry historie

Západočeská univerzita v Plzni, 2003

Dějepis XVII: sborník katedry historie
1997 - Czech
Keywords: česko-bavorské vztahy; anglická bohemika; pozemková kniha; velká francouzská revoluce; sametová revoluce; mezinárodní vztahy; nacistická propaganda; czech-bavarian relations; english bohemics; land registry; french revolution; velvet revolution; international relationships; nazi propaganda Available in the ZČU Library.
Dějepis XVII: sborník katedry historie

Západočeská univerzita v Plzni, 1997

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases