Number of found documents: 14
Published from to

Dny radiační ochrany (XLI)
Štěpán, Václav
2019 -
Available in digital repository of ČVUT.
Dny radiační ochrany (XLI)

Štěpán, Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řízení rizik procesů spojených s technickými díly
Procházková, Dana
2019 -
Available in digital repository of ČVUT.
Řízení rizik procesů spojených s technickými díly

Procházková, Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

International Conference on Protection against Radon at Home and at Work (9th)
Štěpán, Václav
2019 - English
Available in digital repository of ČVUT.
International Conference on Protection against Radon at Home and at Work (9th)

Štěpán, Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Dny radiační ochrany (XL)
Štěpán, Václav
2018 -
Available in digital repository of ČVUT.
Dny radiační ochrany (XL)

Štěpán, Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Řízení rizik procesů spojených s technickými díly
Procházková, Dana
2018 -
Available in digital repository of ČVUT.
Řízení rizik procesů spojených s technickými díly

Procházková, Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Risk of Processes and their Management
Procházková, Dana
2017 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Risk of Processes and their Management

Procházková, Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Řízení rizik procesů spojených s technickými díly
Procházková, Dana
2017 -
Available in digital repository of ČVUT.
Řízení rizik procesů spojených s technickými díly

Procházková, Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Dny radiační ochrany (XXXVIII.)
Štěpán, Václav
2016 -
Available in digital repository of ČVUT.
Dny radiační ochrany (XXXVIII.)

Štěpán, Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Perspektivy území II: Hranice a rozhraní
Holubec, Pavel
2013 -
Publikace sestává ze souboru vzájemně se doplňujících prací, které prošly recenzním řízením a které informují o současném stavu výzkumu, tematizujícího město, území, infrastrukturu, územní plánování, veřejný prostor a krajinu. V publikaci je akcentováno téma hranic a rozhraní, ale obsahuje také kapitoly, které se zabývají územím a procesem jeho změny v obecné rovině. Vznikla v souvislosti s konferencí „Perspektivy území II: Hranice a rozhraní“, konané dne 6. 11. 2013 na Stavební fakultě ČVUT v Praze, a byla podpořena z grantu SVK 06/13/F1. Available in digital repository of ČVUT.
Perspektivy území II: Hranice a rozhraní

Publikace sestává ze souboru vzájemně se doplňujících prací, které prošly recenzním řízením a které informují o současném stavu výzkumu, tematizujícího město, území, infrastrukturu, územní plánování, ...

Holubec, Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2013

Vliv oligopolní struktury na výkon bankovního systému z pohledu teorie her
Tisoň, David
2013 - Czech
Práce se snaží uchopit fenomén procyklického chování oligopolního bankovního sektoru pomocí modelů teorií her. Simulace je založena na Bayesovské hře, která modeluje prostředí konfliktní situace s nedokonalými informacemi. Výsledek implikuje, že dominantní bankovní strategií, bez ohledu na jednání ostatních hráčů, je právě agresivní strategie s nízkou averzí k riziku a tedy volba rizikovějšího a potenciálně výnosnějšího portfolia v době ekonomické prosperity. Vedle již známých příčin procykličnosti, vstupuje do hry taktéž rivalita oligopolistů. Závěr práce nabízí východisko v podobě otevřených bankovních kartelů (kooperujícího oligopolu) za účelem koordinace strategie. Cílem může být volba vhodné úvěrové expanze bankovního systému (vice versa úvěrové restrikce) s přijatelným ziskem a rizikem pro banky a únosnými podmínkami pro dlužníky vhodné pro daný ekonomický cyklus. The paper tries to grasp the phenomenon of procyclical behavior of oligopolistic banking sector using game theory models. The simulation is based on a Bayesian game that models the environment of a conflict situation with imperfect information. The result implies that the dominant bank strategy, regardless of the actions of other players, is very aggressive strategy with low risk aversion and therefore the choice of riskier and potentially more profitable portfolio in times of economic prosperity. In addition to the known causes of procyclicality comes into play also the oligopolist rivalry. Conclusion the paper provides is a starting point in the form of open banking cartels (co-operating oligopoly) to coordinate strategy. The goal may be appropriate choice of credit expansion of the banking system (credit restrictions vice versa) with an acceptable profit and risk for banks and manageable terms for borrowers suitable for the economic cycle. Keywords: procyklické chování; oligopol; Bayesovská hra; precyclical behavior; oligopoly; Bayesian game Available in a digital repository NRGL
Vliv oligopolní struktury na výkon bankovního systému z pohledu teorie her

Práce se snaží uchopit fenomén procyklického chování oligopolního bankovního sektoru pomocí modelů teorií her. Simulace je založena na Bayesovské hře, která modeluje prostředí konfliktní situace s ...

Tisoň, David
Vysoká škola finanční a správní, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases