Number of found documents: 7
Published from to

Co to vlastně je ta šedá literatura?
Černohlávková, Petra
2019 - Czech
Pojem šedá literatura není zdaleka novinkou. Poprvé byla jako odborný termín uznána v 70. letech, výraznější pozornosti se jí dostává až v 90. letech minulého století. Příspěvek se pokouší o základní systematizaci tohoto pojmu. Keywords: repozitáře; výzkumná data; repositories; research data; šedá literatura; vědecká setkání; dokumenty; informační prameny; digitální knihovny Available in the NTK library.
Co to vlastně je ta šedá literatura?

Pojem šedá literatura není zdaleka novinkou. Poprvé byla jako odborný termín uznána v 70. letech, výraznější pozornosti se jí dostává až v 90. letech minulého století. Příspěvek se pokouší o základní ...

Černohlávková, Petra
Národní technická knihovna, 2019

Šedá konference po jedenácté
Vyčítalová, Hana
2018 - Czech
Článek krátce popisuje historii Konferece o šedé literatuře a repozitářích a zve na její 11. ročník. Keywords: vědecká setkání; šedá literatura; digitální knihovny Available in the NTK library.
Šedá konference po jedenácté

Článek krátce popisuje historii Konferece o šedé literatuře a repozitářích a zve na její 11. ročník.

Vyčítalová, Hana
Národní technická knihovna, 2018

Přidružené publikace v České republice
Pejšová, Petra; Vyčítalová, Hana
2014 - Czech
Cílem článku je představit termín „přidružené publikace“ (anglicky enhanced publications) českému publiku. Přidružené publikace jsou novým typem vědeckého publikování. Jedná se o zvláštní dodatečné materiály propojené s elektronickými publikacemi, jako jsou výzkumná data, modely, algoritmy, obrázky, metadata, post-publikovaná data (např. komentáře) a další. Součástí článku je prezentace průzkumu stavu přidružených publikací v českých výzkumných institucích. The aim of this article is to introduce the notion of enhanced publications to the Czech audience. Enhanced publications are a new type of scholarly publishing. This concerns extra materials linked with electronic publications, such as research data, models, algorithms, figures, metadata, postpublication data (e.g. commentaries) and other items. The article includes a presentation of a survey of the state of enhanced publications in Czech research institutions. Keywords: přidružené publikace; výzkumná data; výzkumné publikace; výzkumné instituce; enhanced publications; research data; research publications; research institutions; výzkum; průzkumy; vědecká komunikace Available in the NTK library.
Přidružené publikace v České republice

Cílem článku je představit termín „přidružené publikace“ (anglicky enhanced publications) českému publiku. Přidružené publikace jsou novým typem vědeckého publikování. Jedná se o zvláštní dodatečné ...

Pejšová, Petra; Vyčítalová, Hana
Národní technická knihovna, 2014

Osobní archiv Ing. arch. Jana Moučky v Národním úložišti šedé literatury
Vyčítalová, Hana
2011 - Czech
Článek ukazuje na popisu procesu ukládání a zpřístupnění děl z Archivu JM do NUŠLu, jak postupovat při ukládání obdobných typů dokumentů do institucionálních repozitářů. Nedílnou součástí článku je podrobný právní rozbor možností zpřístupnění děl v repozitářích s veřejným přístupem. Keywords: Národní úložiště šedé literatury; Digitální repozitáře; Šedá literatura; Autorské právo; Otevřený přístup; Architektura; National repository of grey literature; Digital repositories; Grey literature; Copyright, copyright act; Open access; Architecture; elektronické dokumenty; digitální knihovny Available in the NTK library.
Osobní archiv Ing. arch. Jana Moučky v Národním úložišti šedé literatury

Článek ukazuje na popisu procesu ukládání a zpřístupnění děl z Archivu JM do NUŠLu, jak postupovat při ukládání obdobných typů dokumentů do institucionálních repozitářů. Nedílnou součástí článku je ...

Vyčítalová, Hana
Národní technická knihovna, 2011

Osobní archiv Ing. arch. Jana Moučky v Národním úložišti šedé literatury
Vyčítalová, Hana
2011 - Czech
Článek ukazuje na popisu procesu ukládání a zpřístupnění děl z Archivu JM do NUŠLu, jak postupovat při ukládání obdobných typů dokumentů do institucionálních repozitářů. Nedílnou součástí článku je podrobný právní rozbor možností zpřístupnění děl v repozitářích s veřejným přístupem. Keywords: Národní úložiště šedé literatury; Digitální repozitáře; Šedá literatura; Autorské právo; Otevřený přístup; Architektura; National repository of grey literature; Digital repositories; Grey literature; Copyright, copyright act; Open access; Architecture; elektronické dokumenty; digitální knihovny Available in the NTK library.
Osobní archiv Ing. arch. Jana Moučky v Národním úložišti šedé literatury

Článek ukazuje na popisu procesu ukládání a zpřístupnění děl z Archivu JM do NUŠLu, jak postupovat při ukládání obdobných typů dokumentů do institucionálních repozitářů. Nedílnou součástí článku je ...

Vyčítalová, Hana
Národní technická knihovna, 2011

Elektronické zdroje nepadají z nebe
Žižková, Štěpánka
2011 - Czech
Text popisuje současný stav pokrytí oblasti českého výzkumu, vývoje a vzdělávání elektronickými informačními zdroji (EIZ). V porovnání se zahraničními způsoby financování těchto nákladných, ale pro znalostní posun vědy a výzkumu naprosto nezbytných až základních nástrojů, vydala se Česká republika cestou grantových soutěží. Po deseti letech existence programů podpory zpřístupňování EIZ je jasné, jak zásadně v této oblasti chybí systémové a koncepční řešení a stanovení vhodného konsorcionálního modelu pro ČR. The paper describes the current coverage of Czech research, development and education with electronic information resources (EIZ). In comparison with foreign experience with financing of these costly albeit for knowledge advancement of science and research absolutely necessary and fundamental tools, the Czech Republic has chosen the way of grant competitions. After ten-year existence of grant programs supporting access to electronic resources, it is clear how system and conceptual solution as well as assessment of appropriate consortial model for the Czech Republic are in principle lacking in this field. Keywords: elektronické informační zdroje; výzkum a vývoj; vzdělávání; konsorcia; e-sources; research and development; education; consortia; elektronické zdroje; konsorcium Available in the NTK library.
Elektronické zdroje nepadají z nebe

Text popisuje současný stav pokrytí oblasti českého výzkumu, vývoje a vzdělávání elektronickými informačními zdroji (EIZ). V porovnání se zahraničními způsoby financování těchto nákladných, ale pro ...

Žižková, Štěpánka
Národní technická knihovna, 2011

Projekt informačního vzdělávání pedagogů na střední technické škole
Dvořáková, Drahomíra; Chára, Luboš
2011 - Czech
Příspěvek popisuje průběh školení informační gramotnosti zaměřené cíleně na pedagogy střední technické školy. Toto pilotní školení probíhalo od února do srpna 2010 a bylo součástí projektu na vytvoření „Studijního a informačního centra ve Střední škole technické a obchodní Dačice“. Cílem samotného školení bylo zkvalitnit vzdělávací proces na škole a inspirativně nasměrovat pedagogy do dalšího vzdělávání v oblasti orientace v elektronických zdrojích (digitální knihovny, open access zdroje a institucionální repozitáře), vyhledávání informací, citování aj. V závěru příspěvku je shrnuta a vyhodnocena anketa, která proběhla mezi pedagogy. Výsledky této ankety ovlivní další projekty konané v Národní technické knihovně a spojené s informační gramotností pedagogů. This study is focused on training information literacy of teachers in one secondary technical school. The pilot training lessons were held from February to August 2010 and were a part of a project which resulted to the foundation of the Studying and Information Centre in SSTO Dacice. The aim of training was to improve the quality of educational process in school and in friendly way lead teachers to self-education in the area of orientation in electronic resources (digital libraries, open access resources and institutional repositories), searching information, citation etc. In the conclusion of this article there is summarized and analyzed the questionnaire action in which teachers participated. Results of this questionnaire will influence of the future The National technical library´s projects on information literacy training. Keywords: informační gramotnost; střední školy; knihovny; informační vzdělávání; information literacy; secondary schools; libraries; information education; vzdělávací systémy; střední školy; pedagogové Available in the NTK library.
Projekt informačního vzdělávání pedagogů na střední technické škole

Příspěvek popisuje průběh školení informační gramotnosti zaměřené cíleně na pedagogy střední technické školy. Toto pilotní školení probíhalo od února do srpna 2010 a bylo součástí projektu na ...

Dvořáková, Drahomíra; Chára, Luboš
Národní technická knihovna, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases