Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 69
Published from to

Automatizace výpočtu oblastí hospodaření na základě výnosového potenciálu
Seidlová, Jana
2022 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; radar; multispektrální data; remote sensing data; radar; multispectral image Available in a digital repository NRGL
Automatizace výpočtu oblastí hospodaření na základě výnosového potenciálu

Seidlová, Jana
CENIA, 2022

Potenciál letecké spektroskopie pro mapování azbesto-cementových střech
Polák, Mojmír
2022 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; hyperspektral; azbest; remote sensing data; hyperspectral; azbest Available in a digital repository NRGL
Potenciál letecké spektroskopie pro mapování azbesto-cementových střech

Polák, Mojmír
CENIA, 2022

Spektrální indexy jako nástroj pro hodnocení růstu chmele
Seidlová, Jana
2022 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; chmel; změny; remote sensing data; hop; changes Available in a digital repository NRGL
Spektrální indexy jako nástroj pro hodnocení růstu chmele

Seidlová, Jana
CENIA, 2022

Monitoring kontaminovaných míst
Seidlová, Jana
2022 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; hyperspektrál; multispektrál; skládka; remote sensing data; hyperspectral; multispectral; landfill Available in a digital repository NRGL
Monitoring kontaminovaných míst

Seidlová, Jana
CENIA, 2022

Distribution of the Contaminated Sites on the Territory of the Czech Republic
Suchánek, Zdeněk
2022 - English
The National Inventory of Contaminated Sites (NIKM 2 project) was completed in December 2021. We present the output regarding the distribution of inventoried, contaminated and potentially contaminated sites (CSs) in 205 administrative districts - Municipalities with Extended Powers ("small districts"). The filled database of the Contaminated Sites Registration System (SEKM) [1] serves as the main source for the so-called Planning Analytical Materials, i.e., for spatial planning at the level of Municipalities with Extended Powers. Until now, incomplete documents on CSs were used. After the completion of the inventory, the updates of the territorial analytical documents in this matter can be based on relevant data. Keywords: kontaminovaná místa; inventář; metodologie; registrace kontaminovaných míst; plánování analytických materiálů; plánování měst a venkova; contaminated sites; inventory; methodology; registration of contaminated sites; Planning Analytical Materials; town and country planning Available in a digital repository NRGL
Distribution of the Contaminated Sites on the Territory of the Czech Republic

The National Inventory of Contaminated Sites (NIKM 2 project) was completed in December 2021. We present the output regarding the distribution of inventoried, contaminated and potentially contaminated ...

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2022

Využití metod dálkového průzkumu země pro stanovení závadných látek v obálkách stavebních objektů
Polák, Mojmír
2022 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; hyperspektral; azbest; remote sensing data; hyperspectral; azbest Available in a digital repository NRGL
Využití metod dálkového průzkumu země pro stanovení závadných látek v obálkách stavebních objektů

Polák, Mojmír
CENIA, 2022

Využitelnost radarového vegetačního indexu RVI4S1 v zemědělství
Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
2022 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; radar; multispektrální data; remote sensing data; radar; multispectral image Available in a digital repository NRGL
Využitelnost radarového vegetačního indexu RVI4S1 v zemědělství

Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
CENIA, 2022

The Inventory of Contaminated Sites in the Czech republic (NIKM 2019–2021)
Suchánek, Zdeněk
2022 - English
The complete National inventory of contaminated sites (NIKM) took place in the years 2009 – 2021 in two phases, both co-financed from the EU Cohesion fund. The basic goal of NIKM was the capture and basic evaluation of the most complete number of contaminated sites/potentially contaminated sites (CSs hereinafter) on the territory of the entire country. The 1st stage of NIKM focused on the methodology of the inventory, its testing and collection of the main data sources. The 2nd stage of NIKM (2018-2021) was completed on 31.12.2021. CENIA teams and suppliers selected via public tender participated in the project. 30,020 CSs or CSs clues were inspected of which 8,643 sites were evaluated as CSs. From other sources, 1491 newly evaluated localities were registered. In result, a total of 10,134 assessed CSs were registered. These sites have a record at least in the scope of the summary form, including the evaluated priority of needed corrective measures. In addition, maps of CSs distributions in the 205 municipalities with extended powers (“small districts”) of 14 regions were processed, for each of the three priority categories (A, P, N). The result of NIKM is the filled in System for registration of contaminated sites (SEKM) (10,134 records), 14 inventory reports for individual regions and the Inventory Report for the Czech Republic. Keywords: kontaminovaná místa; inventář; metodologie; registrace kontaminovaných míst; plánování analytických materiálů; plánování měst a venkova; contaminated sites; inventory; methodology; registration of contaminated sites; planning analytical materials; town and country planning Available in a digital repository NRGL
The Inventory of Contaminated Sites in the Czech republic (NIKM 2019–2021)

The complete National inventory of contaminated sites (NIKM) took place in the years 2009 – 2021 in two phases, both co-financed from the EU Cohesion fund. The basic goal of NIKM was the capture and ...

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2022

Spektrální indexy jako nástroj pro hodnocení růstu chmele
Seidlová, Jana; Procházka, Pavel; Kumhálová, Jitka
2022 - English
Využití bezpilotních letounů (UAV) ke sledování růstu plodin je dnes běžným neinvazivním způsobem, jak získat informace o aktuálním stavu plodin. Spektrální indexy odvozené z multispektrálních snímků získaných ve správné fázi růstu pak mohou sloužit jako dobrý zdroj dat pro agrotechnické zásahy a odhad výnosů. Chmel patří mezi plodiny, u nichž je možné velmi přesně snímat jednotlivé růstové parametry. V roce 2021 byly v průběhu vegetačního období zaznamenány významné úhrny srážek, kdy se ukázalo, že UAV jsou velmi silným nástrojem pro zjišťování kvality produkce či kvantifikaci poškození porostu ve srovnání s předchozím rokem (2020). Bylo zjištěno, že běžné spektrální indexy je možné využít pro výpočet listové plochy, struktury, vitality a obsahu chlorofylu ve chmelnicích. The use of unmanned aerial vehicles (UAV) to monitor crop growth is nowadays a common non-invasive way how to obtain information on the current state of crops. Spectral indices derived from multispectral images obtained in the right growth stage can then serve as a good data source for agro-technical interventions and yield estimation. Hop belongs among the crops where it is possible to scan the individual growth parameters very exactly. In the year 2021, significant precipitation amounts were recorded during the growing season, when it turned out that UAVs are a very powerful tool for determining the quality of production or quantification of vegetation damage compared to the previous year (2020). It was found that the common spectral indices were possible to use for calculation leaf area, structure, vigor and chlorophyll content of hop gardens. Keywords: bezpilotní letouny; geoinformatika; stres plodin; vegetační parametry; unmanned aerial vehicles; geoinformatics; crop stress; vegetation parameters Available in a digital repository NRGL
Spektrální indexy jako nástroj pro hodnocení růstu chmele

Využití bezpilotních letounů (UAV) ke sledování růstu plodin je dnes běžným neinvazivním způsobem, jak získat informace o aktuálním stavu plodin. Spektrální indexy odvozené z multispektrálních snímků ...

Seidlová, Jana; Procházka, Pavel; Kumhálová, Jitka
CENIA, 2022

Trademarks and Their Legal Protection
Úřad průmyslového vlastnictví
2021 - English
Keywords: education; industrial rights; trade marks Available in a digital repository NRGL
Trademarks and Their Legal Protection

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases