Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 32536
Published from to

Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni
Bargel, Robert; Bednářová, Hana; Černá Lucie; Gregoriniová, Jindřiška; Lössl, Jiří; Klementová, Kateřina; Perlín, Radim; Novák, Jaroslav; Zborníková, Andrea; Kocianová, Renata; Baumgartner, František; Kopecký, Martin; Richter, Eva; Šerák, Michal; Národní informační a poradenské středisko pro kuluturu NIPOS; Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK
2021 - Czech
Základním cílem předkládaného projektu je podpořit kulturní participaci seniorů a souběžný pozitivní mezigenerační dopad kulturních akcí a aktivit na lokální a regionální úrovni. Projekt poskytuje veřejné správě komplexní metodiku k systematické podpoře mezigeneračního transferu a sdílení kulturních hodnot formou dialogu v oblasti kultury na místní a regionální úrovni, aby veřejné politiky v této oblasti mohly významně přispět k mezigeneračnímu soužití. Projekt umožňuje porozumět, jak fungují mechanismy mezigeneračního dialogu spojeného s učením a kulturního přenosu v rámci lokálních a regionálních kulturních akcí a iniciativ. Odkrývá možnosti a kompetence (lokální veřejné správy), které je potřeba posilovat, aby tyto dialogové mechanismy dobře fungovaly. Praktickým cílem projektu je poskytnout veřejné správě návod, jak proces mezigeneračního dialogu podporovat a vytvářet prostor pro jeho realizaci ve veřejném prostoru obcí a regionů. The fundamental goal of the project presented is to encourage older people’s cultural participation and the associated positive intergenerational impact of cultural events and activities at the local and regional levels. The project’s implementation will provide public administration with comprehensive guidelines for systematic encouragement of intergenerational transfer and sharing of cultural values through cultural dialogue at the local and regional levels. In that way, public policies in the area can significantly contribute to intergenerational cohabitation. The project enhances understanding of a character of the mechanisms of intergenerational dialogue that is connected with learning and cultural transmission in the contexts of local and regional cultural events and initiatives. It shows the possibilities and indentify the competences (of public administration sector), that need to be strengthened if we want to improve the mechanisms of dialogue. The practical goal of the project is to offer the set of recommendations how to support the process of intergenerational dialogue and create the space for its functions in the public space of the municipalities and regions. Keywords: kulturní infrastruktura; tradice; dobrovolnictví; kulturní infrastruktura Available in a digital repository NRGL
Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni

Základním cílem předkládaného projektu je podpořit kulturní participaci seniorů a souběžný pozitivní mezigenerační dopad kulturních akcí a aktivit na lokální a regionální úrovni. Projekt poskytuje ...

Bargel, Robert; Bednářová, Hana; Černá Lucie; Gregoriniová, Jindřiška; Lössl, Jiří; Klementová, Kateřina; Perlín, Radim; Novák, Jaroslav; Zborníková, Andrea; Kocianová, Renata; Baumgartner, František; Kopecký, Martin; Richter, Eva; Šerák, Michal; Národní informační a poradenské středisko pro kuluturu NIPOS; Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK
NIPOS, 2021

Make your own luck: the wage gains from starting college in a bad economy
Bičáková, Alena; Cortes, G. M.; Mazza, J.
2021 - English
Using data for nearly 40 cohorts of American college graduates and exploiting regional variation in economic conditions, we show robust evidence of a positive relationship between the unemployment rate at the time of college enrollment and subsequent annual earnings, particularly for women. This positive relationship cannot be explained by selection into employment or by economic conditions at the time of graduation. Changes in major field of study account for only about 10% of the observed earnings gains. The results are consistent with intensified effort exerted by students who experience bad economic times at the beginning of their studies. Keywords: business cycle; higher education; cohort effects Fulltext is available at external website.
Make your own luck: the wage gains from starting college in a bad economy

Using data for nearly 40 cohorts of American college graduates and exploiting regional variation in economic conditions, we show robust evidence of a positive relationship between the unemployment ...

Bičáková, Alena; Cortes, G. M.; Mazza, J.
Národohospodářský ústav, 2021

STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF FE-OXIDE LAYERS PREPARED BY INKJET PRINTING ON SI-SUBSTRATE
Zažímal, František; Svoboda, T.; Dzik, P.; Homola, T.; Jirásková, Yvonna
2021 - English
Magnetic films with two, four, six, and eight layers were prepared using 2D inkjet printing on the 333 K heated Si-substrates at ambient conditions. The microstructure, phase composition of layers, and magnetic studies were investigated using wide spectrum of experimental methods with the aim to find the optimal conditions for producing magnetic sensors by digital printing technology in the near future. As the magnetic compound, the hematite powder was chosen and its milling with Si-binder dissolved in dowanol using glass balls and vial to prevent contamination was done to prepared suspension appropriate for printing. It is shown that hematite transformed markedly into maghemite, thus the layers consisted of small amount hematite and dominant maghemite phases determining the magnetic properties. From the viewpoint of magnetic behavior, the highest saturation magnetization and the lowest coercivity was obtained at the sample with 8 layers. Keywords: Inkjet printing; hematite; physical properties; testing methods Available at various institutes of the ASCR
STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF FE-OXIDE LAYERS PREPARED BY INKJET PRINTING ON SI-SUBSTRATE

Magnetic films with two, four, six, and eight layers were prepared using 2D inkjet printing on the 333 K heated Si-substrates at ambient conditions. The microstructure, phase composition of layers, ...

Zažímal, František; Svoboda, T.; Dzik, P.; Homola, T.; Jirásková, Yvonna
Ústav fyziky materiálů, 2021

Jak se kde v česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny
Ireinová, Martina; Konečná, Hana
2021 - Czech
V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována zéž ukázkami autentických promluv. The article deals with the question of Czech dialects. It presents the clasification of Czech dialects, their main features and specifics, and discusses in detail their subgroups and subtypes.\n Keywords: dialectology; Czech dialects; Czech Linguistic Atlas Available at various institutes of the ASCR
Jak se kde v česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny

V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována zéž ukázkami autentických promluv....

Ireinová, Martina; Konečná, Hana
Ústav pro jazyk český, 2021

SMV-2021-04: Pokročilá EDS analýza miniaturních maleb v EREM
Neděla, Vilém; Tihlaříková, Eva
2021 - Czech
Vzorky byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných podmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru Bruker. Samples were analysed in experimentally reached and optimised high pressure conditions of environmental scanning electron microscope and using EDS X-Ray micro-analyser. Keywords: art works; ESEM; EDS Available at various institutes of the ASCR
SMV-2021-04: Pokročilá EDS analýza miniaturních maleb v EREM

Vzorky byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných podmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru Bruker....

Neděla, Vilém; Tihlaříková, Eva
Ústav přístrojové techniky, 2021

Assessment of Independent EEG Components Obtained by Different Methods for BCI Based on Motor Imagery
Húsek, Dušan; Frolov, A. A.; Kerechanin, J. V.; Bobrov, P.D.
2021 - English
Eight methods of decomposition of a multichannel EEG signal are compared in terms of their ability to identify the most physiologically significant components. The criterion for the meaningfulness of a method is its ability to reduce mutual information between components; to create components that can be attributed to the activity of dipoles located in the cerebral cortex; find components that are provided by other methods and for this case; and at the same time, these components should most contribute to the accuracy of the BCI based on imaginary movement. Independent component analysis methods AMICA, RUNICA and FASTICA outperform others in the first three criteria and are second only to the Common Spatial Patterns method in the fourth criterion. The components created by all methods for 386 experimental sessions of 27 subjects were combined into more than 100 clusters containing more than 10 elements. Additionally, the components of the 12 largest clusters were analyzed. They have proven to be of great importance in controlling BCI, their origins can be modeled using dipoles in the brain, and they have been detected by several degradation methods. Five of the 12 selected components have been identified and described in our previous articles. Even if the physiological and functional origins of the rest of identified components’ are to be the subject of further research, we have shown that their physiological nature is at least highly probable.\n Keywords: brain–computer interface; motor imagery; blind source separation; independent component analysis; common spatial patterns; cluster analysis; EEG pattern extraction; EEG analysis; ICA; CSP; BCI; motor imagery Available on request at various institutes of the ASCR
Assessment of Independent EEG Components Obtained by Different Methods for BCI Based on Motor Imagery

Eight methods of decomposition of a multichannel EEG signal are compared in terms of their ability to identify the most physiologically significant components. The criterion for the meaningfulness of ...

Húsek, Dušan; Frolov, A. A.; Kerechanin, J. V.; Bobrov, P.D.
Ústav informatiky, 2021

Novel photochemical vapor generation of rhenium for its ultratrace determination
Vyhnanovský, Jaromír; Hašlová, K.; Musil, Stanislav
2021 - English
The presentation focused on novel photochemical vapor generation of rhenium. Details on optimization of generation conditions and other important parameters regarding this sensitive methodology, as well as its possible applications were pointed out and discussed. Keywords: photochemical vapor generation; inductively coupled plasma mass spectrometry; rhenium Available in digital repository of the ASCR
Novel photochemical vapor generation of rhenium for its ultratrace determination

The presentation focused on novel photochemical vapor generation of rhenium. Details on optimization of generation conditions and other important parameters regarding this sensitive methodology, as ...

Vyhnanovský, Jaromír; Hašlová, K.; Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2021

Analýza napjatosti kleneb v budově Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči
Bayer, Jan; Drdácký, Miloš
2021 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky z místních šetření, expertních posudků a výpočtů, které se týkají kleneb v objektu bývalé jezuitské koleje v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 2. Podmětem pro šetření byl nedostatek podkladů pro posouzení zatížitelnost kleneb pro nový účel: zřízení veřejné knihovny kombinované s galerií. Provedené výpočty MKP slouží pro odhad napjatosti klenby v místnosti 0.22Aa nenahrazují statický výpočet, ale mohou sloužit jako podklad pro eventuální zpracování podrobného statického výpočtu. The report summarizes the results of local surveys, expert opinions and analysis concerning the vaults in the building of the former Jesuit dormitory in Telč on Zachariáš Square in Hradec no. 2. The investigation was induced by the lack of inputs data for the assessment of the vaults for a new purpose: the establishment of a public library combined with a gallery. The performed FEM calculations estimated the stresses in the vaults of the room 0.22A and do not replace the static calculation, but can serve as an input information for a possible design project. Keywords: masonry vaults; ground penetrating radar (GPR); ANSYS; stress analysis; Jesuits dormitory in Telč Available at various institutes of the ASCR
Analýza napjatosti kleneb v budově Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči

Zpráva shrnuje výsledky z místních šetření, expertních posudků a výpočtů, které se týkají kleneb v objektu bývalé jezuitské koleje v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 2. Podmětem pro šetření ...

Bayer, Jan; Drdácký, Miloš
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Czech kurzarbeit: evidence from the first pandemic wave
Jurajda, Štěpán; Doleželová, P.
2021 - English
We describe the firm-type structure of the use of the main Czech kurzarbeit program (called Antivirus B) during the spring 2020 pandemic wave. Evidence based on the Structure of Earnings Survey shows large participation gaps in favor of large employers, and disproportionately high intensity of use of the program by manufacturing companies, in particular those exhibiting a declining wage bill already prior to the pandemic. Compared to other industries, manufacturing is thus able to ‘cover’ by kurzarbeit support the largest share of the decline in hours worked between the 2nd quarters of 2019 and 2020, with the exception of the hospitality and culture industries, which were directly affected by pandemic measures, such as restaurant closures. Keywords: kurzarbeit; COVID-19; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Czech kurzarbeit: evidence from the first pandemic wave

We describe the firm-type structure of the use of the main Czech kurzarbeit program (called Antivirus B) during the spring 2020 pandemic wave. Evidence based on the Structure of Earnings Survey shows ...

Jurajda, Štěpán; Doleželová, P.
Národohospodářský ústav, 2021

LATE estimators under costly noncompliance in student-college matching markets
Drlje, M.; Jurajda, Štěpán
2021 - English
A growing literature exploits a feature of centralized college admission systems where students with similar admission scores in a neighborhood of a school’s admission threshold are or are not offered admission based on small quasi-random differences in admission scores. Assuming that the students at the margin of admission differ only in the treatment assignment, this literature relies on admission scores to instrument for admission or graduation. We point out that non-compliance with the centralized matching assignment typically corresponds to enrolling in one’s preferred program a year after the initial assignment, introducing significant non-compliance costs. We show that with costly non-compliance, the exclusion restriction, the key assumption of the LATE theorem, is violated, leading to biased estimates when instrumenting for graduation, i.e., for a treatment taking place after non-compliance costs are incurred. We use data from a student-college matching market in Croatia to illustrate the empirical importance of this potential source of bias and propose a method inspired by Lee (2009), which recovers the treatment effect bounds under the assumption that the costs of non-compliance are not related to the treatment assignment. Keywords: LATE theorem; exclusion restriction; college admission Fulltext is available at external website.
LATE estimators under costly noncompliance in student-college matching markets

A growing literature exploits a feature of centralized college admission systems where students with similar admission scores in a neighborhood of a school’s admission threshold are or are not offered ...

Drlje, M.; Jurajda, Štěpán
Národohospodářský ústav, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases