Number of found documents: 22
Published from to

Vliv přírodních látek na poškození DNA a reparační kapacitu u kolorektálních buněčných linií
Vodenková, Soňa; Opattová, Alena; Čumová, Andrea; Slíva, D.; Vodička, Pavel
2016 - Czech
Kolorektální karcinom (CRC) představuje celosvětovou zdravotní zátěž s velmi vysokou incidencí i mortalitou. Problematika CRC se potýká s nedostatkem spolehlivých prediktivních a prognostických biomarkerů, pozdní diagnózou a s poměrně nízkou efektivitou léčby (pouze 50 %). \nCRC je po dlouhá léta konvenčně léčen 5-fluorouracilem (5-FU), který je i v současné době hlavní složkou kombinačních chemoterapeutických režimů. 5-FU, halogenovaný pyrimidin, je buďto přímo inkorporován do DNA nebo způsobuje narušení syntézy thymidinu z uracilu, který je pak chybně inkorporován do DNA. Oprava těchto poškození DNA vyžaduje účast bázově excizní opravy (BER) a systému opravy chybného párování bazí (MMR).\nCílem této studie je sledování účinků 5-FU, GLC a především jejich kombinace na poškození DNA (především oxidační) a na bázově excizní opravu DNA u různých typů buněčných linií kolorektálního karcinomu. \nVýsledky naznačují, že se po přidání jak samotného extraktu z Ganoderma Lucidum, tak jeho kombinace s 5-FU ke kolorektálním liniím, zvyšuje oxidační poškození DNA a nedochází k její reparaci.\nModulace reparační aktivity DNA pomocí přírodních extraktu představuje nový přístup v protinádorové terapii a potenciálně muže pozitivně ovlivňovat rezistenci nádorových buněk k chemoterapeutikům. Použití kombinace GLC a klasické chemoterapie může přispět ke snížení potřebné dávky a následných vedlejších účinků.\n Colorectal carcinoma)CRC) represents serious ilness with high incidence and mortality worldwide. Generaly, there is a lack of reliable predictive and prognostic biomarkers, implicated late diagnosis. The effectivity of treatment is rather low - about 50%. Main agent used in CRC treatment is 5 fluorouracil (5-FU), alone or in combination with other cytostatics. 5-FU is halogenated pyrimidine, which is or directly incorporated into DNA or disrupts thymidine synthesis in tumour cells. This damage is repaired by base excision repair (BBR) or mismatch repair. The aim of this study is to investigate the effect of 5FU together with extracts of Ganoderma lucidum (GL) and the role of BER in various lines of colorectal cancer cell lines. Results show increased oxidative damage after GL and 5FU+GL treatment and in the same time decrease of DNA repair in colorectal cell lines. This fact could contribute to improve of 5FU efficacy. Keywords: colorectal cancer; natural compound; DNA repair; 5-fluorouracil; cancer therapy Available at various institutes of the ASCR
Vliv přírodních látek na poškození DNA a reparační kapacitu u kolorektálních buněčných linií

Kolorektální karcinom (CRC) představuje celosvětovou zdravotní zátěž s velmi vysokou incidencí i mortalitou. Problematika CRC se potýká s nedostatkem spolehlivých prediktivních a prognostických ...

Vodenková, Soňa; Opattová, Alena; Čumová, Andrea; Slíva, D.; Vodička, Pavel
Ústav experimentální medicíny, 2016

Detekce molekulárních znaků embryonálních kmenových buněk
Dvořák, Petr; Bryja, Vítězslav; Pacherník, Jiří; Hampl, Aleš
2003 - Czech
Keywords: stem cell Available at various institutes of the ASCR
Detekce molekulárních znaků embryonálních kmenových buněk

Dvořák, Petr; Bryja, Vítězslav; Pacherník, Jiří; Hampl, Aleš
Ústav experimentální medicíny, 2003

Primární epiteloidní hemangioendoteliom jater s výraznou sklerotizací stromatu - kasuistické sdělení
Matěj, R.; Chlumská, A.; Mandys, Václav
2000 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Primární epiteloidní hemangioendoteliom jater s výraznou sklerotizací stromatu - kasuistické sdělení

Matěj, R.; Chlumská, A.; Mandys, Václav
Ústav experimentální medicíny, 2000

Časný karcinom žaludku: retrospektivní studie
Housa, D.; Mandys, Václav
2000 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Časný karcinom žaludku: retrospektivní studie

Housa, D.; Mandys, Václav
Ústav experimentální medicíny, 2000

Možnosti laserové skenovací konfokální mikroskopie v biologii a medicíně
Malínský, Jan
2000 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Možnosti laserové skenovací konfokální mikroskopie v biologii a medicíně

Malínský, Jan
Ústav experimentální medicíny, 2000

Zpracování obrazu ve vysokorezoluční elektronové mikroskopii biomakromolekul
Raška, Ivan
2000 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Zpracování obrazu ve vysokorezoluční elektronové mikroskopii biomakromolekul

Raška, Ivan
Ústav experimentální medicíny, 2000

Barrettův jícen
Mandys, Václav; Lukáš, K.
2000 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Barrettův jícen

Mandys, Václav; Lukáš, K.
Ústav experimentální medicíny, 2000

Epitelo-mesenchymální signalizace během vývoje zubních základů
Míšek, I.; Witter, K.; Peterka, Miroslav; Peterková, Renata
1998 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Epitelo-mesenchymální signalizace během vývoje zubních základů

Míšek, I.; Witter, K.; Peterka, Miroslav; Peterková, Renata
Ústav experimentální medicíny, 1998

Využítí metod molekulární epidemiologie k hodnocení expozice znečištěnému ovzduší
Šrám, Radim
1997 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Využítí metod molekulární epidemiologie k hodnocení expozice znečištěnému ovzduší

Šrám, Radim
Ústav experimentální medicíny, 1997

Méně obvyklá manifestace nádorů granulocytární řady
Kodetová, D.; Mandys, Václav; Rosická, P.
1997 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Méně obvyklá manifestace nádorů granulocytární řady

Kodetová, D.; Mandys, Václav; Rosická, P.
Ústav experimentální medicíny, 1997

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases