Number of found documents: 1
Published from to

Dextranové polysacharidy a proteiny semenné plazmy v kryokonzervaci spermií kanců
Šimoník, Ondřej; Tůmová, L.; Bubeníčková, F.; Sur, Vishma Pratap; Frolíková, Michaela; Postlerová, Pavla; Komrsková, Kateřina
2021 - Czech
Metodika zahrnuje zcela detailní a jedinečný protokol vycházející z mnohaleté zkušenosti z oblasti proteomiky a lze ho využít pro další vývoj a testování kryoprotektantů pro účely šlechtitelských programů jednotlivých druhů či plemen hospodářských zvířat včetně významu pro uchovávání genetických zdrojů. Jedná se o unikátní design metodického přístupu k testování kryoprotektivních komponent, který najde uplatnění na specializovaných pracovištích výzkumných ústavů či univerzit zabývajících se výzkumem, včetně komerčních subjektů zaměřených na vývoj v oblasti reprodukčních biotechnologií zvířat. The unique design of a methodical approach to testing cryoprotective components will be used in specialized research institutes or universities, including commercial development bodies in the field of animal reproductive biotechnology. The methodology includes a completely detailed and unique protocol based on many years of experience in the field of proteomics and can be used for further progress testing cryoprotectants for breeding programs of individual species or livestock breeds as regards the importance of retention of genetic resources.\n\n Keywords: cryopreservation; spermadhesin; glycerol; PentaHibe®; dextran Available at various institutes of the ASCR
Dextranové polysacharidy a proteiny semenné plazmy v kryokonzervaci spermií kanců

Metodika zahrnuje zcela detailní a jedinečný protokol vycházející z mnohaleté zkušenosti z oblasti proteomiky a lze ho využít pro další vývoj a testování kryoprotektantů pro účely šlechtitelských ...

Šimoník, Ondřej; Tůmová, L.; Bubeníčková, F.; Sur, Vishma Pratap; Frolíková, Michaela; Postlerová, Pavla; Komrsková, Kateřina
Biotechnologický ústav, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases