Number of found documents: 9
Published from to

Důležitost mykologických průzkumů-popis nejčastějších dřevokazných hub a zkušenosti ze znalecké praxe
Gabriel, Jiří
2019 - Czech
The paper deals with the threat of buildings and timber structures with wood decaying fungi. It describes the most common wood decaying fungi occurring in interiors, their emergence and the spread of fungi in the room. Keywords: Wood Decaying Fungi; Wood Decaying Fungi Available at various institutes of the ASCR
Důležitost mykologických průzkumů-popis nejčastějších dřevokazných hub a zkušenosti ze znalecké praxe

The paper deals with the threat of buildings and timber structures with wood decaying fungi. It describes the most common wood decaying fungi occurring in interiors, their emergence and the spread of ...

Gabriel, Jiří
Mikrobiologický ústav, 2019

Mikrofotografie z RCH-mikroskopu digitálně zpracované pro počítačovou prezentaci
Hostounský, Z.; Žižka, Zdeněk; Benada, Oldřich
2002 - Czech
Živé bakterie, sinice, houby, prvoci, řasy, drobní živoč ichové a rostliny, popř. jejich vývojová stadia, jsou špatně pozorovatelní ve světelném mikroskopu z důvodu slabého vlastního zabarvení nebo blízkosti indexu lomu světla jejich těla indexu lomu prostředí (voda, fyziologický roztok, kultivační medium atd.). Keywords: rch-microscope Available at various institutes of the ASCR
Mikrofotografie z RCH-mikroskopu digitálně zpracované pro počítačovou prezentaci

Živé bakterie, sinice, houby, prvoci, řasy, drobní živoč ichové a rostliny, popř. jejich vývojová stadia, jsou špatně pozorovatelní ve světelném mikroskopu z důvodu slabého vlastního zabarvení nebo ...

Hostounský, Z.; Žižka, Zdeněk; Benada, Oldřich
Mikrobiologický ústav, 2002

Praktické aspekty spojení LC/MS: miniaturizace pro bioaplikace
Novák, Petr
2001 - Czech
Objev měkkých ionizačních technik způsobil masivní expanzi hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií. Discovery of soft ionization techniques lead to the expansion of mass spectrometry combined with liquid chromatography. Keywords: cells; congress; liquid Available at various institutes of the ASCR
Praktické aspekty spojení LC/MS: miniaturizace pro bioaplikace

Objev měkkých ionizačních technik způsobil masivní expanzi hmotnostní spektrometrie ve spojení s kapalinovou chromatografií....

Novák, Petr
Mikrobiologický ústav, 2001

HPLC/MS triacylglycerolů
Řezanka, Tomáš
2001 - Czech
Počátky analýzy triacylglycerolů spadají do začátku 60. let, kdy Ryhage a Stenhagen použili E1-MS k prvnímu důkazu struktury. History of triacylglycerols investigation was discussed. Keywords: first; evidence; congress Available at various institutes of the ASCR
HPLC/MS triacylglycerolů

Počátky analýzy triacylglycerolů spadají do začátku 60. let, kdy Ryhage a Stenhagen použili E1-MS k prvnímu důkazu struktury.


History of triacylglycerols investigation was discussed.

Řezanka, Tomáš
Mikrobiologický ústav, 2001

Kvadrupólový filtr a iontová past
Havlíček, Vladimír
2001 - Czech
Iontová past a lineární kvadrupól se řadí k dynamickým analyzátorům a jejich společnou podstatou je radiofrekvenční pole. Use of ionic traps and linear quadrupole in mass spectrometry. Keywords: ionic trap; congress Available at various institutes of the ASCR
Kvadrupólový filtr a iontová past

Iontová past a lineární kvadrupól se řadí k dynamickým analyzátorům a jejich společnou podstatou je radiofrekvenční pole.


Use of ionic traps and linear quadrupole in mass spectrometry.

Havlíček, Vladimír
Mikrobiologický ústav, 2001

Hmotnostní spektrometrie v proteomice
Havlíček, Vladimír
2001 - Czech
Proteom je souhrn všech proteinů vytvořených buňkou, vybranou tkání nebo celým organismem. Proteome is a complex of all proteins produced by a cell, tissue or whole organism. Keywords: cells; proteins; organisms Available at various institutes of the ASCR
Hmotnostní spektrometrie v proteomice

Proteom je souhrn všech proteinů vytvořených buňkou, vybranou tkání nebo celým organismem.


Proteome is a complex of all proteins produced by a cell, tissue or whole organism.

Havlíček, Vladimír
Mikrobiologický ústav, 2001

Určování pořadí aminokyselin v cyklických peptidech a depsipeptidech
Havlíček, Vladimír
2001 - Czech
Přírodní nebo syntetické cyklické peptidy a depsipeptidy zahrnují antibiotika, toxiny, imunomodulátory, regulátory transportu iontů, inhibitory proteinových interakcí nebo enzymů. Natural or synthetic cyclic peptides and depsipeptides involve antibiotics, toxins, immunomodulators, ion transport regulators, and inhibitors of enzymes or protein-protein interactions. Keywords: liquid; toxis; syntetic Available at various institutes of the ASCR
Určování pořadí aminokyselin v cyklických peptidech a depsipeptidech

Přírodní nebo syntetické cyklické peptidy a depsipeptidy zahrnují antibiotika, toxiny, imunomodulátory, regulátory transportu iontů, inhibitory proteinových interakcí nebo enzymů....

Havlíček, Vladimír
Mikrobiologický ústav, 2001

Studium interakcí mezi rostlinou, arbuskulárními mykorhizními (AM) houbami a saprofytickými mikroorganismy v půdě
Gryndler, Milan; Hršelová, Hana; Stříteská, Dita
2000 - Czech
Udržování a množení mikroorganismů je téměř vždy základním předpokladem pro pokusnou práci s nimi. Cultivation of microorganisms is necessary for experimentswith them. Keywords: materials; microorganisms Available at various institutes of the ASCR
Studium interakcí mezi rostlinou, arbuskulárními mykorhizními (AM) houbami a saprofytickými mikroorganismy v půdě

Udržování a množení mikroorganismů je téměř vždy základním předpokladem pro pokusnou práci s nimi.


Cultivation of microorganisms is necessary for experimentswith them.

Gryndler, Milan; Hršelová, Hana; Stříteská, Dita
Mikrobiologický ústav, 2000

Metody studia interakcí v rhizosféře
Gryndler, Milan
2000 - Czech
V posledních letech je především v souvislosti s problematikou trvale udržitelného zemědělství přehodnocována role arbuskulárních mykorhizy v systému rostlina-půda. In past few years a role of arbuscular mycorrhizis in plant-soil systém come in light again. Keywords: interakce; endomykorhiza; houby Available at various institutes of the ASCR
Metody studia interakcí v rhizosféře

V posledních letech je především v souvislosti s problematikou trvale udržitelného zemědělství přehodnocována role arbuskulárních mykorhizy v systému rostlina-půda....

Gryndler, Milan
Mikrobiologický ústav, 2000

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases