Number of found documents: 733
Published from to

Zikmunda Hrubého z Jelení etymologický pokus
Vykypěl, Bohumil
2023 - Czech
Keywords: etymology; Zikmund Hrubý Available at various institutes of the ASCR
Zikmunda Hrubého z Jelení etymologický pokus

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2023

Jak se kde v Česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny
Ireinová, Martina; Konečná, Hana
2023 - Czech
Přednáška se zabývá rozdílnými dialekty různé mluvy na Moravě a ve Slezsku. The lecture deals with different dialects of different speeches in Moravia and Silesia. Keywords: Czech language; dilects; Moravia; Silesia; Czech Linguistic Atlas Available at various institutes of the ASCR
Jak se kde v Česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny

Přednáška se zabývá rozdílnými dialekty různé mluvy na Moravě a ve Slezsku.


The lecture deals with different dialects of different speeches in Moravia and Silesia.

Ireinová, Martina; Konečná, Hana
Ústav pro jazyk český, 2023

Lexikální vyjádření lichocení v českém lexiku (z hlediska jejich původu)
Karlíková, Helena
2023 - Czech
Keywords: etymology Available at various institutes of the ASCR
Lexikální vyjádření lichocení v českém lexiku (z hlediska jejich původu)

Karlíková, Helena
Ústav pro jazyk český, 2023

Matouš Benešovský jako etymolog
Vykypělová, Taťána
2023 - Czech
Keywords: etymology Available at various institutes of the ASCR
Matouš Benešovský jako etymolog

Vykypělová, Taťána
Ústav pro jazyk český, 2023

Názory Daniela Adama z Veleslavína na Čechy i cizince
Černá, Alena M.
2023 - Czech
Příspěvek je věnován názorům Daniela Adama z Veleslavína (1546–1599) na Čechy a cizince, s nimiž jsou české země ve styku, případně které znají z dostupné literatury. Jedná se zejména o Němce, Italy a Poláky, avšak pozornost je věnována i národům, které představují pro české země reálnou či potenciální hrozbu (Turci a Rusové). Veleslavín soudí, že staří Čechové disponovali dobrými vlastnostmi (udatnost, víra v boha, spolehlivost, dodržování řádu a zákonů), avšak stykem s cizími národy tyto vlastnosti ztrácejí, soustředí se více na světské radovánky a polevují v péči o národ a vlast. – Materiálovou bází pro příspěvek byly zejména česky psané předmluvy k dílům, které Veleslavín připravil ke knižnímu vydání v letech 1578– 1599.\n The paper is devoted to the views of Daniel Adam of Veleslavín (1546–1599) on the Czechs and foreigners with whom the Czech lands are in contact or who they know from the available literature. These are mainly Germans, Italians and Poles, but attention is also paid to peoples who pose a real or potential threat to the Czech lands (Turks and Russians). Veleslavín judges that the old Czechs possessed good qualities (bravery, faith in God, reliability, respect for order and laws), but that they lost these qualities through contact with foreign nations. They concentrate more on secular pleasures and slacken their concern for the nation and the homeland. The material base for the paper was the Czech written prefaces to the works that Veleslavín prepared for publication in 1578–1599. Keywords: Humanistic literature; preface; Daniel Adam of Veleslavín; Czechs and foreigners in the 16th century Available at various institutes of the ASCR
Názory Daniela Adama z Veleslavína na Čechy i cizince

Příspěvek je věnován názorům Daniela Adama z Veleslavína (1546–1599) na Čechy a cizince, s nimiž jsou české země ve styku, případně které znají z dostupné literatury. Jedná se zejména o Němce, Italy ...

Černá, Alena M.
Ústav pro jazyk český, 2023

Z českých slov a věcí: parfém, voňavka, kolínská
Janyšková, Ilona
2023 - Czech
Článek vysvětluje etymologii českých názvů parfému, voňavky, kolínské. The article explains the etymology of the Czech names of perfume, fragrance, cologne. Keywords: etymology; Czech; perfume Available at various institutes of the ASCR
Z českých slov a věcí: parfém, voňavka, kolínská

Článek vysvětluje etymologii českých názvů parfému, voňavky, kolínské.


The article explains the etymology of the Czech names of perfume, fragrance, cologne.

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2023

Na jedno aneb pozvánka na cestu po hospodách a jejich názvech
Šipková, Milena
2023 - Czech
Přednáška se zabývá názvy hostinců, sloužících jako centrum společenského života na Moravě a ve Slezsku. The lecture deals with the names of the inn, serving as a center of social life in Moravia and Silesia. Keywords: Czech language; nominal names; social life; names of the pubs; Moravia; Silesia Available at various institutes of the ASCR
Na jedno aneb pozvánka na cestu po hospodách a jejich názvech

Přednáška se zabývá názvy hostinců, sloužících jako centrum společenského života na Moravě a ve Slezsku....

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2023

Účetní Veselý na dovolené v Žítkové nešetřil na spropitném: o českých substantivech s adjektivní formou
Spinková, Stanislava
2023 - Czech
Přednáška se zabývá užíváním adjektiv, substantivy v adjektivní formě a formálními adjektivy mezi proprii. The lecture deals with the use of adjectives, nouns in adjective form and formal adjectives between propria. Keywords: Czech language; nouns; adjectives; propria; folded declination; appellative Available at various institutes of the ASCR
Účetní Veselý na dovolené v Žítkové nešetřil na spropitném: o českých substantivech s adjektivní formou

Přednáška se zabývá užíváním adjektiv, substantivy v adjektivní formě a formálními adjektivy mezi proprii....

Spinková, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2023

České názvy obydlí a jejich původ
Karlíková, Helena
2022 - Czech
Článek etymologicky analyzuje původ některých názvů obydlí v češtině (např. byt, dům, chýše, chalupa aj.). The article etymologically analyzes the origin of some names for dwellings in Czech (e.g. byt, dům, chýše, chalupa etc.). Keywords: Czech; dwellings; etymology Available at various institutes of the ASCR
České názvy obydlí a jejich původ

Článek etymologicky analyzuje původ některých názvů obydlí v češtině (např. byt, dům, chýše, chalupa aj.)....

Karlíková, Helena
Ústav pro jazyk český, 2022

Z českých slov a věcí: lžíce, nůž, vidlička
Janyšková, Ilona
2022 - Czech
Článek vysvětluje etymologii názvu příboru a jeho součástí, lžíce, nože a vidličky. The article explains the etymology of the name of cutlery and its parts, spoon, knife and fork. Keywords: etymology; Czech; spoon; knife; fork Available at various institutes of the ASCR
Z českých slov a věcí: lžíce, nůž, vidlička

Článek vysvětluje etymologii názvu příboru a jeho součástí, lžíce, nože a vidličky.


The article explains the etymology of the name of cutlery and its parts, spoon, knife and fork.

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases