Number of found documents: 13
Published from to

Bibliography of the History of the Czech Lands (BDČZ). Poster on Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách, Prague, 24. 9. 2015.
Hanelová, Věra; Horčáková, Václava; Rexová, Kristina
2015 - English
The Bibliography of the History of the Czech Lands is a large infrastructure dedicated to creating, \nprocessing and evaluation of a comprehensive bibliographic database of literature related to the Czech \nStudies. It is a continuation of the project of field (historical) bibliography which has been running in \nthe Czech Lands since 1905. Nowadays, modern methods have been applied to our day-to-day activi-\nties. The bibliography remains an essential information source for historical sciences and their related \nfields (archeology, ethnology, law science, literary studies, conservation, historical geography and car-\ntography, historical onomastics and toponomastics, historical demography etc.). Keywords: Historical bibliography; Historiography; Large infrastructue Available in a digital repository NRGL
Bibliography of the History of the Czech Lands (BDČZ). Poster on Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách, Prague, 24. 9. 2015.

The Bibliography of the History of the Czech Lands is a large infrastructure dedicated to creating, \nprocessing and evaluation of a comprehensive bibliographic database of literature related to the ...

Hanelová, Věra; Horčáková, Václava; Rexová, Kristina
Historický ústav, 2015

Bibliografie dějin Českých zemí (BDČZ). Poster pro Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách, Praha, 24. 9. 2015.
Hanelová, Věra; Horčáková, Václava; Rexová, Kristina
2015 - Czech
BDCZ – Bibliografie dějin Českých zemí je velká infrastruktura zaměřená na vytváření,\nzpracování a vyhodnocování komplexní bibliografické databáze bohemikální literatury.\nJe pokračováním projektu oborové (historické) bibliografie nepřetržitě trvajícího\nv Českých zemích již od roku 1905. Moderními metodami navazuje na tyto činnosti\na patří k základním informačním zdrojům pro historické vědy a příbuzné obory (archeologie,\netnologie, právní věda, literární věda, památková péče, historická geografie\na kartografie, historická onomastika a toponomastika, historická demografie e atd.). The Bibliography of the History of the Czech Lands is a large infrastructure dedicated to creating, \nprocessing and evaluation of a comprehensive bibliographic database of literature related to the Czech \nStudies. It is a continuation of the project of field (historical) bibliography which has been running in \nthe Czech Lands since 1905. Nowadays, modern methods have been applied to our day-to-day activi-\nties. The bibliography remains an essential information source for historical sciences and their related \nfields (archeology, ethnology, law science, literary studies, conservation, historical geography and car-\ntography, historical onomastics and toponomastics, historical demography etc.). Keywords: Historical bibliography; Historiography; Large infrastructue Available in a digital repository NRGL
Bibliografie dějin Českých zemí (BDČZ). Poster pro Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách, Praha, 24. 9. 2015.

BDCZ – Bibliografie dějin Českých zemí je velká infrastruktura zaměřená na vytváření,\nzpracování a vyhodnocování komplexní bibliografické databáze bohemikální literatury.\nJe pokračováním projektu ...

Hanelová, Věra; Horčáková, Václava; Rexová, Kristina
Historický ústav, 2015

Popisy hranic - jedinečný pramen k dějinám krajiny
Kucrová, Veronika
2014 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Popisy hranic - jedinečný pramen k dějinám krajiny

Kucrová, Veronika
Historický ústav, 2014

Praha poslední třetiny 19. století v karikatuře
Horčáková, Václava; Havelková, M.
2014 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Praha poslední třetiny 19. století v karikatuře

Horčáková, Václava; Havelková, M.
Historický ústav, 2014

Ottovy Čechy - Společnou prací spisovatelův a umělcův českých. Obraz krajiny Belle Époque
Semotanová, Eva; Havelková, M.
2014 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Ottovy Čechy - Společnou prací spisovatelův a umělcův českých. Obraz krajiny Belle Époque

Semotanová, Eva; Havelková, M.
Historický ústav, 2014

"Chalupa při řece, jenž slove Na Kárově ležící". Příklad interpretace obrazových a písemných pramenů raného novověku
Kucrová, Veronika
2014 - Czech
Available in a digital repository NRGL
"Chalupa při řece, jenž slove Na Kárově ležící". Příklad interpretace obrazových a písemných pramenů raného novověku

Kucrová, Veronika
Historický ústav, 2014

Prostor města a jeho fázový růst v českých zemích od konce 19. století
Semotanová, Eva
2010 - Czech
Keywords: města; historie; geogroafie; Towns; History; Geography; historie; města; urbanismus Available in a digital repository NRGL
Prostor města a jeho fázový růst v českých zemích od konce 19. století

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2010

Projekt Historický atlas měst České republiky, výsledky, zkušenosti, perspektivy.
Semotanová, Eva
2010 - Czech
Keywords: historie; geografie; History; Geography; města; historické mapy Available in a digital repository NRGL
Projekt Historický atlas měst České republiky, výsledky, zkušenosti, perspektivy.

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2010

Kladské Vambeřice
Semotanová, Eva
2009 - Czech
Keywords: History; Historical geography; Vambeřice; Historie; Historická geografie; Vambeřice; kulturní krajiny; historické mapy; regionální historie; baroko; poutní místa Available in a digital repository NRGL
Kladské Vambeřice

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2009

Changes of the Czech historical Landscape.
Semotanová, Eva
2009 - English
Keywords: historie; geografie; krajina; History; Geography; Landscape; historie; kulturní krajiny; regionální historie Available in a digital repository NRGL
Changes of the Czech historical Landscape.

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases