Number of found documents: 12
Published from to

Holocaust Testimonies in the Digital Era – EHRI Online Edition
Sedlická, Magdalena; Schellenbacher, Wolfgang
2020 - English
A key goal of the EHRI online editions platform is to develop annotated online editions of documents as a new way of presenting digital archival content. The editions are empowered by new EHRI tools for digital editing and use and improve upon the EHRI vocabularies and descriptions to generate contextual information displayed to users. Compared to analogue editions, the freely accessible online editions enable new research approaches and a different reading of the documents. Through metadata-tagging and geo-referencing, the editions do not exclusively follow thematic or chronological patterns. They are searchable and filtered for specific thematic or spatial interests at any time and are contextualised through interactive maps. EHRI platform hopes to support and possibly host third party projects.\n Keywords: Holocaust; digital humanities; testimonies Available at various institutes of the ASCR
Holocaust Testimonies in the Digital Era – EHRI Online Edition

A key goal of the EHRI online editions platform is to develop annotated online editions of documents as a new way of presenting digital archival content. The editions are empowered by new EHRI tools ...

Sedlická, Magdalena; Schellenbacher, Wolfgang
Masarykův ústav a Archiv, 2020

The Oriental Institute in Prague: Cultural Department and the Orient
Jůnová Macková, Adéla
2016 - English
A substantial contribution to Oriental studies was founded with a new institution, the Oriental Institute. The idea was promoted by the Czechoslovak president T. G. Masaryk and by his advisor in Oriental politics, Alois Musil. The institute was financially supported by the ministry of Foreign trade, the main role played Minister Rudolf Hotowetz (first director of the Oriental Institute). The Oriental Institute was established in 1922 and financially and functionally stabilised in 1927/1928. There were no permanent salaried posts; however, the cultural section of the Institute financed publications and travel by means of fellowships and grants. Keywords: Oriental Institute, Prague; Musil, Alois Available at various institutes of the ASCR
The Oriental Institute in Prague: Cultural Department and the Orient

A substantial contribution to Oriental studies was founded with a new institution, the Oriental Institute. The idea was promoted by the Czechoslovak president T. G. Masaryk and by his advisor in ...

Jůnová Macková, Adéla
Masarykův ústav a Archiv, 2016

War Injuries in the World War I
Smrčka, V.; Mádlová, Vlasta
2014 - English
The paper describes the medical officer during the First World War at the front. Describes transport wounded soldiers from the front, the ways of their first treatment to treatment in field hospitals. The First World War brought about the development of numerous medical fields and the introduction of completely new, such as plastic surgery. Keywords: history of medicine; war injuries; World War I Available at various institutes of the ASCR
War Injuries in the World War I

The paper describes the medical officer during the First World War at the front. Describes transport wounded soldiers from the front, the ways of their first treatment to treatment in field hospitals. ...

Smrčka, V.; Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2014

The Role of Religion in the Formation of National Identity of the Czechs and Slovaks
Rychlík, Jan
2010 - English
The essay explains that no religion served as identification factor in the process of development of modern Czech and Slovak nations. Keywords: modern nations; Central Europe; religion Available at various institutes of the ASCR
The Role of Religion in the Formation of National Identity of the Czechs and Slovaks

The essay explains that no religion served as identification factor in the process of development of modern Czech and Slovak nations.

Rychlík, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2010

Formation of Modern Nations and National Identity
Rychlík, Jan
2010 - English
The essay explains the development of formation of modern nations in Central and Eastern Europe and the role of myths and folklore epic in this process. Keywords: modern nations; national identity; East Europe Available at various institutes of the ASCR
Formation of Modern Nations and National Identity

The essay explains the development of formation of modern nations in Central and Eastern Europe and the role of myths and folklore epic in this process.

Rychlík, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2010

A commentary to an edition of "Correspondences of Czechs with M. F. Rajevsky"
Doubek, Vratislav
2007 - English
Keywords: Rajevsky, M. F. Available at various institutes of the ASCR
A commentary to an edition of "Correspondences of Czechs with M. F. Rajevsky"

Doubek, Vratislav
Masarykův ústav a Archiv, 2007

President Beneš´s Attempts to Reinforce Czechoslovak-Romanian Relations in 1936
Vašek, Richard
2006 - English
The paper deals with the situation of Little Entente at the second half of the 1930s. As the strength of the Nazi regime grew, so the political and economic penetration of Germany into South-Eastern Europe increased. The occupation of the Rhineland demilitarized zone by German troops in March 1936 and the weak reaction of the Western powers had a significant effect upon the subsequent development of Little Entente relations. The paper is focused on activities of Czechoslovak diplomacy, directed in practice by President Beneš, to bolster mutual relations and bind them more closely to France. Keywords: Beneš, Edvard; Czechoslovakia; Little Entente Available at various institutes of the ASCR
President Beneš´s Attempts to Reinforce Czechoslovak-Romanian Relations in 1936

The paper deals with the situation of Little Entente at the second half of the 1930s. As the strength of the Nazi regime grew, so the political and economic penetration of Germany into South-Eastern ...

Vašek, Richard
Masarykův ústav a Archiv, 2006

National Tradition or Happy Tomorrows? The Dilemma for Czech Nutritional Science in the 1950s and 1960s
Franc, Martin
2005 - English
Práce se zabývá vývojem české vědy o výživě v 50. a 60. letech 20. století, především na základě analýzy dobového odborného diskursu. Pozornost je věnována i politickému kontextu názorů zastávaných jednotlivými odborníky působícími v dané době. Study is concerned with a development of the Czech nourishment science in 1950s and 1960s, especially on the basis of contemporary scientific discours. It pays attention to a political context of opinions, maintained by various contemporary experts. Keywords: nutricion science; history; Czechoslovakia; historie Available at various institutes of the ASCR
National Tradition or Happy Tomorrows? The Dilemma for Czech Nutritional Science in the 1950s and 1960s

Práce se zabývá vývojem české vědy o výživě v 50. a 60. letech 20. století, především na základě analýzy dobového odborného diskursu. Pozornost je věnována i politickému kontextu názorů zastávaných ...

Franc, Martin
Masarykův ústav a Archiv, 2005

Czech-Slovak Relations in Czechoslovakia 1918-1938
Rychlík, Jan
2005 - English
Keywords: Czechoslovakia 1918-1938; slovakistika; slovenština Available at various institutes of the ASCR
Czech-Slovak Relations in Czechoslovakia 1918-1938

Rychlík, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2005

Membership of Women in the Leading Learned Institutions in the 20th Century [in the Czech lands]
Barvíková, Hana; Martinovský, Martin
2004 - English
V průběhu 20. století existovalo v českých zemích 5, resp. 6 ústředních vědeckých společností. Jejich členové byli voleni, přičemž členství vyjadřovalo nejvyšší uznání vědeckých schopností a význam dané osobnosti pro daný obor. Ženy však byly voleny jen zřídka; pouze čtyři místní (a dvě zahraniční) vědkyně získaly členství v první polovině století, dalších jedenáct bylo zvoleno v druhé polovině. Příspěvek mapuje možnosti a podmínky jejich voleb, jež byly ovlivněné zřejmě jak úplnými počátky žen jako průkopnic ve světě vědy během prvních padesáti let století, tak ve druhé jeho části totalitním režimem a existencí jediné ústřední vědecké instituce. Začleněny jsou také stručné portréty všech zvolených žen a okolnosti volby spolu s nástinem situace žen působících ve vědě na konci 20. a počátkem 21. století. During the whole 20th century there were 5 or 6 central scholar institutions in the Czech lands. Their members were elected, and the membership represented the highest acknowledgment of research abilities and importance of the person for her/his discipline. Women were, however, elected only very rarely; only four local scholars (and two foreign) became members in the first half of the century, followed by eleven ones in the second part. The article maps possibilities and conditions of the elections influenced obviously above all by the very beginnings of women scholars, pioneers in the world of science and humanities in the first fifty years, by the totalitarian regime and by the existence of the unique, really centralized institution from 1950s. Small portraits of all women and circumstances of their elections together with the description of the situation regarding women in research in the end of the 20th and in beginning of the 21th century are included. Keywords: women scholars; learned institutions; history of sciences; vědecké instituce; ženy Available at various institutes of the ASCR
Membership of Women in the Leading Learned Institutions in the 20th Century [in the Czech lands]

V průběhu 20. století existovalo v českých zemích 5, resp. 6 ústředních vědeckých společností. Jejich členové byli voleni, přičemž členství vyjadřovalo nejvyšší uznání vědeckých schopností a význam ...

Barvíková, Hana; Martinovský, Martin
Masarykův ústav a Archiv, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases