Number of found documents: 5
Published from to

Jablka s jablky: statistické a experimentální měření diskriminace
Bartoš, Vojtěch
2016 - Czech
Keywords: discrimination; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Jablka s jablky: statistické a experimentální měření diskriminace

Bartoš, Vojtěch
Národohospodářský ústav, 2016

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy
Pessrová, Hana; Pavela, Tomáš; Reitspiesová, Eliška; Vasiljevová, Lucie
2009 - Czech
Cílem príspevku je prezentace portálu a jeho funkcí. Prostor bude venován popisu komplexu prací nezbytných pro splnení požadavku projektu NEEO v knihovne CERGE-EI. The main aim of the paper is to present the EO portal with all its functions. All essential tasks done by CERGE-EI which are necessary for NEEO project fulfillment will be also presented in the paper. Keywords: Economists Online; open acces Fulltext is available at external website.
Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy

Cílem príspevku je prezentace portálu a jeho funkcí. Prostor bude venován popisu komplexu prací nezbytných pro splnení požadavku projektu NEEO v knihovne CERGE-EI....

Pessrová, Hana; Pavela, Tomáš; Reitspiesová, Eliška; Vasiljevová, Lucie
Národohospodářský ústav, 2009

Metodologické problémy spojené s identifikací "eko-průmyslu"
Ritschelová, I.; Tošovská, Eva
2005 - Czech
Cílem práce je charakterizovat vývoj obecného metodologického přístupu EU a OECD k identifikaci eko-průmyslu. The aim of the paper is to characterise the development of the general methodological approach of the EU and the OECD to the identification of the eco-industry. Keywords: environmental industry; eco-industry; sustainable development Fulltext is available at external website.
Metodologické problémy spojené s identifikací "eko-průmyslu"

Cílem práce je charakterizovat vývoj obecného metodologického přístupu EU a OECD k identifikaci eko-průmyslu....

Ritschelová, I.; Tošovská, Eva
Národohospodářský ústav, 2005

Methodological problems connected with "eco-industry" identification
Ritschelová, I.; Tošovská, Eva
2005 - English
The aim of the paper is to characterise the development of the general methodological approach of the EU and the OECD to the identification of the eco-industry. Cílem práce je charakterizovat vývoj obecného metodologického přístupu EU a OECD k identifikaci eko-průmyslu. Keywords: environmental industry; eco-industry; sustainable development Fulltext is available at external website.
Methodological problems connected with "eco-industry" identification

The aim of the paper is to characterise the development of the general methodological approach of the EU and the OECD to the identification of the eco-industry....

Ritschelová, I.; Tošovská, Eva
Národohospodářský ústav, 2005

Přímé zahraniční investice v teorii a praxi
Jarolím, Martin
1999 - Czech
Fulltext is available at external website.
Přímé zahraniční investice v teorii a praxi

Jarolím, Martin
Národohospodářský ústav, 1999

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases