Number of found documents: 2
Published from to

Snímání akustických emisí při zkoušce tečením (creepem) v ochranné atmosféře
Dvořák, Jiří; Svobodová, M.; Sklenička, Václav
2020 - Czech
Cílem vypracované metodiky snímání akustických emisí 'in-situ' v průběhu creepové zkoušky v ochranné atmosféře byla minimalizace či odstranění šumů na záznamech akustické emise způsobených synergicky působícími oxidačními procesy, které mohou kriticky ovlivňovat identifikaci a intenzitu působících vlastních creepových degradačních procesů a relevantní vyhodnocení naměřených dat. The objective of the developed methodology for sensing 'in-situ' acoustic emissions during a creep test in a modified atmosphere was to minimise or eliminate noise on acoustic emission records caused by synergistic acting oxidation processes that may critically influence the identification and intensity of the acting own creep degradation processes and the relevant evaluation of the measured data. Keywords: acoustic emission; creep mechanical properties testing; protective atmosphere testing Available at various institutes of the ASCR
Snímání akustických emisí při zkoušce tečením (creepem) v ochranné atmosféře

Cílem vypracované metodiky snímání akustických emisí 'in-situ' v průběhu creepové zkoušky v ochranné atmosféře byla minimalizace či odstranění šumů na záznamech akustické emise způsobených synergicky ...

Dvořák, Jiří; Svobodová, M.; Sklenička, Václav
Ústav fyziky materiálů, 2020

Měření velmi pomalých creepových deformací materiálů pro pokrytí jaderného paliva technikou helikoidních vzorků.
Kloc, Luboš
2018 - Czech
Metodika umožňuje přímé experimentální stanovení creepových vlastností povlakových trubek jaderného paliva za podmínek, při kterých probíhá creepová deformace velmi pomalu, takže není standardními metodami creepových zkoušek měřitelná. Takto získané údaje jsou potřebné ve výpočtových kódech pro modelování chování paliva v reaktoru i mimo\nněj při skladování paliva a dosud chybí, popřípadě jsou získávany nespolehlivou extrapolací. Presented technique enables experimental determination of the creep properties of the nuclear fuel cladding tubes under conditions leading to very low strain rates, which are not measurable by conventional creep tests. The data are necessary for the numerical modeling of the nuclear fuel behavior inside the reactor or during the fuel storage and are not available or used to be replaced by the data obtained by unreliable extrapolation. Keywords: measurement of slow creep deformation; helicoid specimen test; creep rate measurement Available at various institutes of the ASCR
Měření velmi pomalých creepových deformací materiálů pro pokrytí jaderného paliva technikou helikoidních vzorků.

Metodika umožňuje přímé experimentální stanovení creepových vlastností povlakových trubek jaderného paliva za podmínek, při kterých probíhá creepová deformace velmi pomalu, takže není standardními ...

Kloc, Luboš
Ústav fyziky materiálů, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases