Number of found documents: 13
Published from to

Víceúrovňový design pokrokových materiálů: sborník doktorské konference 2012
Dlouhý, Ivo
2012 - Czech
Sborník 8. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů pořádané v rámci stejnojmenného doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 106/09/H035 a s jeho finanční podporou. The proceedings of the 8th conference of PhD students Multiscale design of advanced materials organised in the frame and with financial support of doctoral project of Czech science Foundation No. 106/09/H035. Keywords: multiscale design; advanced materials; mechanical properties Available at various institutes of the ASCR
Víceúrovňový design pokrokových materiálů: sborník doktorské konference 2012

Sborník 8. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů pořádané v rámci stejnojmenného doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 106/09/H035 a s jeho finanční ...

Dlouhý, Ivo
Ústav fyziky materiálů, 2012

Víceúrovňový design pokrokových materiálů
Dlouhý, Ivo; Švejcar, J.; Šob, M.
2011 - Czech
Sborník 7. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů pořádané v rámci stejnojmenného doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 106/09/H035 a s jeho finanční podporou. The proceedings of the 7th konference of PhD students Multiscale design of advanced materials organised in the frame and with financial support of doctoral project of Czech science Foundation No. 106/09/H035. Keywords: multiscale design; advanced materials; mechanical properties Available at various institutes of the ASCR
Víceúrovňový design pokrokových materiálů

Sborník 7. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů pořádané v rámci stejnojmenného doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 106/09/H035 a s jeho finanční ...

Dlouhý, Ivo; Švejcar, J.; Šob, M.
Ústav fyziky materiálů, 2011

Křehký lom 2010 -Design a porušování materiálů
Dlouhý, Ivo
2010 - Czech
Sborník semináře Design a porušování materiálů pořádaného v rámci série Křehký lom. Příspěvky v tomto sborníku byly recenzovány dvěma nezávislými recenzenty. Seminář byl organizován s podporou Akademie věd České republiky, záměru AV0Z20410507, a s podporou grantů Grantové agentury České republiky č. 101/08/1304, 106/08/1397 a P108/10/0466. Proceedings of workshop on Materials Design and Failures organised within series Brittle Fracture. The papers included into the proceedings have been reviewed by two independent reviewers. The support of Academy of Science of the Czech Republic, research plan Nr. AV0Z20410507, and projects of Czech Science Foundation (GACR) Nr. 101/08/1304, 106/08/1397 a P108/10/0466 is gratefully acknowledged. Keywords: britle fracture; fracture mechanics; materials design Available at various institutes of the ASCR
Křehký lom 2010 -Design a porušování materiálů

Sborník semináře Design a porušování materiálů pořádaného v rámci série Křehký lom. Příspěvky v tomto sborníku byly recenzovány dvěma nezávislými recenzenty. Seminář byl organizován s podporou ...

Dlouhý, Ivo
Ústav fyziky materiálů, 2010

Víceúrovňový design pokrokových materiálů
Dlouhý, Ivo; Švejcar, J.; Šob, M.
2010 - Czech
Sborník 6. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů pořádané v rámci stejnojmenného doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 106/09/H035 a s jeho finanční podporou. The proceedings of the 6th konference of PhD students Multiscale design of advanced materials organised in the frame and with financial support of doctoral project of Czech science Foundation No. 106/09/H035. Keywords: multiscale design; advanced materials; mechanical properties Available at various institutes of the ASCR
Víceúrovňový design pokrokových materiálů

Sborník 6. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů pořádané v rámci stejnojmenného doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 106/09/H035 a s jeho finanční ...

Dlouhý, Ivo; Švejcar, J.; Šob, M.
Ústav fyziky materiálů, 2010

Víceúrovňový design pokrokových materiálů
Dlouhý, Ivo; Švejcar, J.; Šob, M.
2009 - Czech
Sborník 5. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů pořádané v rámci stejnojmenného doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 106/09/H035 a s jeho finanční podporou. The proceedings of the 5th konference of PhD students Multiscale design of advanced materials organised in the frame and with financial support of doctoral project of Czech science Foundation No. 106/09/H035. Keywords: multiscale design; advanced materials; mechanical properties Available at various institutes of the ASCR
Víceúrovňový design pokrokových materiálů

Sborník 5. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů pořádané v rámci stejnojmenného doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 106/09/H035 a s jeho finanční ...

Dlouhý, Ivo; Švejcar, J.; Šob, M.
Ústav fyziky materiálů, 2009

Víceúrovňový design pokrokových materiálů
Dlouhý, Ivo; Švejcar, J.; Šob, M.; Strnadel, B.
2008 - Czech
Sborník 4. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů pořádané v rámci stejnojmenného doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 106/05/H008 a s jeho finanční podporou. The proceedings of the 4th konference of PhD students Multiscale design of advanced materials organised in the frame and with financial support of doctoral project of Czech science Foundation No. 106/05/H008. Keywords: multiscale design; advanced materials; mechanical properties Available at various institutes of the ASCR
Víceúrovňový design pokrokových materiálů

Sborník 4. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů pořádané v rámci stejnojmenného doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 106/05/H008 a s jeho finanční ...

Dlouhý, Ivo; Švejcar, J.; Šob, M.; Strnadel, B.
Ústav fyziky materiálů, 2008

Životnost materiálů a konstrukcí 2006. Sborník semináře
2006 - Czech
Obsahem konferenčního sborníku je 18 původních příspěvků věnovaných životnosti materiálů a konstrukčních částí. Ve sborníku jsou prezentovány moderní metody predikce životnosti v podmínkách únavového a dalších typů zatěžování. The workshop proceedings include 18 original papers dealing with lifetime of materials and structural parts. Modern methods of lifetime evaluation under conditions of fatigue and some other types of loading are presented in the proceedings. Keywords: fatigue life evaluation; fatigue damage Available at various institutes of the ASCR
Životnost materiálů a konstrukcí 2006. Sborník semináře

Obsahem konferenčního sborníku je 18 původních příspěvků věnovaných životnosti materiálů a konstrukčních částí. Ve sborníku jsou prezentovány moderní metody predikce životnosti v podmínkách únavového ...

Ústav fyziky materiálů, 2006

Sborník 2. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů
2006 - Czech
Ve sborníku jsou obsaženy práce přispívající k řešení problematiky víceúrovňového studia materiálů připravené jednak členy doktorského týmu a jednak doktorandy pracujícími samostatně na pracovištích zapojených do řešení doktorského projektu GAČR 106/05/H008. Příspěvky jsou orientovány na teoretické a experimentální aspekty designu materiálu vycházející z přístupů od prvoprincipiálních po mechaniku kontinua. Papers contributing to the solution of multilevel investigation and design of materials prepared either by members of doctorate team and PhD student investigating separately on the same institutions engaged in solution of doctorate project of Czech Science Foundation are contained in the proceedings. The contributions are oriented on theoretical and experimental aspects of materials designs arising form different approached from first principles up the continuum mechanics. Keywords: multilevel calculations; materials design Available at various institutes of the ASCR
Sborník 2. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů

Ve sborníku jsou obsaženy práce přispívající k řešení problematiky víceúrovňového studia materiálů připravené jednak členy doktorského týmu a jednak doktorandy pracujícími samostatně na pracovištích ...

Ústav fyziky materiálů, 2006

Problémy lomové mechaniky VI
2006 - Czech
Problémy lomové mechaniky VI - Lomové parametry cementových kompozitů a lomová mechanika rozhraní Problems of fracture mechanics VI-th - Fracture parameters of cement composites and fracture mechanics of the interface Keywords: fracture mechanics; cement composites; materials interface Available at various institutes of the ASCR
Problémy lomové mechaniky VI

Problémy lomové mechaniky VI - Lomové parametry cementových kompozitů a lomová mechanika rozhraní...

Ústav fyziky materiálů, 2006

Víceúrovňový design pokrokových materiálů
2005 - Czech
Sborník 1. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů pořádané v rámci stejnojmenného doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 106/05/H008 a s jeho finanční podporou. The proceedings of the 1st conference of PhD students Multiscale design of advanced materials organised in the frame and with financial support of doctoral project of Czech Science Foundation No. 106/05/H008. Keywords: multiscale modelling; materials design Available at various institutes of the ASCR
Víceúrovňový design pokrokových materiálů

Sborník 1. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů pořádané v rámci stejnojmenného doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 106/05/H008 a s jeho finanční ...

Ústav fyziky materiálů, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases