Number of found documents: 12
Published from to

Využití holografie pro měření a charakterizaci povrchu
Kaván, František
2018 - Czech
Tento výzkum je zaměřen na využití digitální holografie pro měření tvaru optických a jiných ploch. Pro první experimenty jsme použili standardní metodu dvojvlnné holografické interferometrie. Ta posloužila jako reference. Hlavním zaměřením je však Frequency Sweeping Digital Holography (FSDH) neboli skenovací digitální holografie, která využívá plynule přeladitelných DFB laserových diod. Přesnost této metody lze dále vylepšit spojením měření z více vlnových délek - více diod. Při spojení je možno pomocí této metody dosáhnout přesnosti až 2 µm. This research focuses on the use of digital holography for measuring the shape of optical and other surfaces. For the first experiments, we used a standard double-wave holographic interferometry method. This served as a reference. However, the main focus is Frequency Sweeping Digital Holography (FSDH), or scanning digital holography, which utilizes fluently translatable DFB laser diodes. The accuracy of this method can be further improved by combining measurements from multiple wavelengths - multiple diodes. When combined, this method can achieve accuracy of up to 2 μm. Keywords: holography; measurement Fulltext is available at external website.
Využití holografie pro měření a charakterizaci povrchu

Tento výzkum je zaměřen na využití digitální holografie pro měření tvaru optických a jiných ploch. Pro první experimenty jsme použili standardní metodu dvojvlnné holografické interferometrie. Ta ...

Kaván, František
Ústav fyziky plazmatu, 2018

Konstrukce spektroskopu pro pozorování hvězdných spekter
Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Pintr, Pavel; Vápenka, David
2015 - Czech
Tento článek předkládá návod na konstrukci přístroje - spektroskopu pro vizuální pozorování hvězdných spekter. K jeho stavbě je použito běžně prodávaných součástek. Samotné sestavení přístroje lze provést bez pomoci obráběcích strojů ve spartánsky vybavené dílně. This paper presents the construction list of a spectroscope for visual observation of stellar spectra. The device consists of parts easily accessible on market. Assembly of the spectroscope does not require exceptionally equipped workshop and can be made in very spartan conditions. Keywords: Spectrograph; Star spectral line; Newton telescope; Barlow lens; Difraction grating; Colimator lens; Toroidal lens; StarAnalyzer grating Fulltext is available at external website.
Konstrukce spektroskopu pro pozorování hvězdných spekter

Tento článek předkládá návod na konstrukci přístroje - spektroskopu pro vizuální pozorování hvězdných spekter. K jeho stavbě je použito běžně prodávaných součástek. Samotné sestavení přístroje lze ...

Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Pintr, Pavel; Vápenka, David
Ústav fyziky plazmatu, 2015

Optické parametry objektivu Secrétan Paris 130/1930 Hvězdárny v Úpici.
Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk
2015 - Czech
Objektiv Secrétan Paris 130/1930 Hvězdárny v Úpici byl na pracovišti ÚFP AV ČR, v.v.i.- TOPTEC vyčištěn a byly proměřeny jeho optické parametry. V referátu uvádíme výsledky matematické simulace zbytkových vad objektivu. The Optical Parameters of Objective Lens Secrétan Paris 130/1930 of Observatory of Úpice Objective lens of Secrétan Paris 130/1930 of Úpice observatory was cleaned a measured its optical parameters in IPP AS CR, v.v.i. - TOPTEC. In this paper we present results of mathematical simulation of residual aberrations of this lens. Keywords: Achromatic doublet; Antonín Bečvář; Chromatic aberration; Lens parameters; Residual optical aberrations; B-F type of chromatic correction; Uncorrected coma Fulltext is available at external website.
Optické parametry objektivu Secrétan Paris 130/1930 Hvězdárny v Úpici.

Objektiv Secrétan Paris 130/1930 Hvězdárny v Úpici byl na pracovišti ÚFP AV ČR, v.v.i.- TOPTEC vyčištěn a byly proměřeny jeho optické parametry. V referátu uvádíme výsledky matematické simulace ...

Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk
Ústav fyziky plazmatu, 2015

Korektor komy D. M. Maksutova
Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Vápenka, David
2015 - Czech
Nejjednodušším korektorem komy paraboloidického zrcadla je jednočočkový meniskový korektor Maksutova. Tento korektor, umístěný do sbíhavého svazku paraboloidu, opravuje komu a zároveň zachovává stigmatičnost systému na optické ose. Je snadno vyrobitelný a zvětšuje zorné pole paraboloidu třikrát. The simpliest coma corrector of the paraboloidal mirror is a singlet-meniscus of Maksutov. This corrector placed into converging beam of a paraboloidal mirror corrects coma and saves stigmatic image of the system on its optical axis. The corrector can be easily to built and enlarges the field of view about three times. Keywords: Paraboloidal mirror; Coma corrector; Seydel sums; Abbe Sine Condition; Aplanatic system Fulltext is available at external website.
Korektor komy D. M. Maksutova

Nejjednodušším korektorem komy paraboloidického zrcadla je jednočočkový meniskový korektor Maksutova. Tento korektor, umístěný do sbíhavého svazku paraboloidu, opravuje komu a zároveň zachovává ...

Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Vápenka, David
Ústav fyziky plazmatu, 2015

Fyzikálně astronomické úvahy
Oupický, Pavel
2015 - Czech
Referát je zaměřen na problematické oblasti fyziky a fyzikálně astronomické úvahy The paper is oriented on the problem parts of physic and astronomy physical Keywords: Radiation; antimatter; gravitation; atoms; neutrinos; big bang etc Fulltext is available at external website.
Fyzikálně astronomické úvahy

Referát je zaměřen na problematické oblasti fyziky a fyzikálně astronomické úvahy


The paper is oriented on the problem parts of physic and astronomy physical

Oupický, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2015

Optické návrhy několika přístrojů sluneční fyziky
Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Tomka, David; Doleček, Roman
2013 - Czech
Tato práce popisuje optický návrh několika přístrojů, které se používají pro pozorování Slunce. Jedná se o koronograf a chromosférický dalekohled. V obou případech je kladen důraz na jednoduchost vlastního optického systému a dosažení vysoce kvalitních zobrazovacích vlastností. Koronograf je navržen pro 7 optických prvků;, čímž je minimalizováno množství rozptýleného světla. Chromosférický dalekohled je navržen pro dvojlomně polarizační a Fabry-Perotovy filtry. Všechna tato řešení mohou sloužit jako výchozí návrhy pro další složitější přístroje. This paper presents optical designs of several devices which are used in solar astronomy – coronograph and telescope for the observations of chromosphere. We insist on high quality of images and simplicity of the whole optical design. The coronograph is composed of 7 optical parts to minimize dispersed light. The chromospheric telescope is designed both for birefringent and Fabry-Perot filters. All these designs could be used as the initial solutions for much complicated devices Keywords: The optical designs of chromospheric telescopes and coronograph; spektrographs with birefringent and Fabry-Perot filters; minimization of number of optical members and scattered light; high quality and contrast images of solar chromosphere and corona Fulltext is available at external website.
Optické návrhy několika přístrojů sluneční fyziky

Tato práce popisuje optický návrh několika přístrojů, které se používají pro pozorování Slunce. Jedná se o koronograf a chromosférický dalekohled. V obou případech je kladen důraz na jednoduchost ...

Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Tomka, David; Doleček, Roman
Ústav fyziky plazmatu, 2013

Chromatická vada několika význačných refraktorů 19. a 20. století
Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Tomka, David; Doleček, Roman
2013 - Czech
V 19. století dominovaly v astronomii refraktory. Čočky těchto přístrojů byly vyráběny z klasických skel a proto jejich dominantní zbytkovou vadou byl sekundární chromatismus. V této práci jsou ukázány zbytkové vady několika refraktorů, u kterých se podařilo sehnat jejich optické parametry. Jedná se o 40, 36 a 25 palcové refraktory Alvana Clarka, Yerkesovy, Lickovy a USNO observatoře, 12 palcový refraktor hvězdárny v Greenwiche a dále 6 palcový heliometr Josefa Fraunhofera v Königsbergu, se kterým byla poprvé změřena paralaxa hvězdy. Referát obsahuje také parametry objektivu Königova dalekohledu, petřínské hvězdárny v Praze. In 19th century refractors dominated in astronomical research. Lenses of these devices were made of the classical glasses. Main optical aberration of these telescopes was residual chromatism. In this paper residual chromatism of several important refractors is shown. We managed to get optical parameters of 40, 36, 25 inch refractors of Alvan Clark, 12 inch telescope of Greenwiche observatory and 6 inch heliometer of Joseph Fraunhofer with which paralax of star was measured for the first time. The paper contains parameters of the dublet of König telescope of Prague‘s observatory Keywords: Optical design of refractor achromatic objective lenses, aplanatic objective; residual chromatism, achromatic objective of Alvan Clark; Fraunhofer objective, the 12 inch Greenwiche refractor; König telescope of Prague Observatory; Fraunhofer heliometer; classical glasses; the 40 inch Refractor; the 36 inch Refractor; the refractor of USNO Fulltext is available at external website.
Chromatická vada několika význačných refraktorů 19. a 20. století

V 19. století dominovaly v astronomii refraktory. Čočky těchto přístrojů byly vyráběny z klasických skel a proto jejich dominantní zbytkovou vadou byl sekundární chromatismus. V této práci jsou ...

Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Tomka, David; Doleček, Roman
Ústav fyziky plazmatu, 2013

Zbytkové optické vady Clarkova osmipalcového objektivu z Ondřejova
Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Lédl, Vít
2011 - Czech
Referát se zabývá zbytkovými vadami historického Clarkova osmipalcového (průměr 203 mm) objektivu z Astronomického ústavu AV ČR,v.v.i.v Ondřejově. V roce 1999 byl objektiv ve Vývojové optické dílně AV ČR rozebrán, vyčištěn a u čoček byly proměřeny optické parametry,umožňující matematickou simulaci dubletu. This paper deals with residual aberrations of Clark 8“ (diameter 203 mm) lens of Astronomical Institute of AS CR,v.v.i. in Ondřejov. Objective was disassembled and cleaned in Development Optical Workshop of AS CR in Turnov in 1999. During this process optical parameters of lenses were measured and this makes possible to evaluate mathematical simulation of this dublet. Keywords: Residual aberrations of Clark 8“ telescope of Ondřejov; Alvan Clark Fulltext is available at external website.
Zbytkové optické vady Clarkova osmipalcového objektivu z Ondřejova

Referát se zabývá zbytkovými vadami historického Clarkova osmipalcového (průměr 203 mm) objektivu z Astronomického ústavu AV ČR,v.v.i.v Ondřejově. V roce 1999 byl objektiv ve Vývojové optické ...

Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Lédl, Vít
Ústav fyziky plazmatu, 2011

Katadioptrické soustavy Argunova, Popova a Klevcova
Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Lédl, Vít
2011 - Czech
Referát se zabývá dvojzrcadlovými soustavami Argunova, Popova a Klevcova, s meniskovými korektory ve sbíhavém svazku, vloženými poblíž sekundárních zrcadel. Takové soustavy umožňují konstrukci přístrojů s vysokým stupněm korekce optických vad. Několik dalekohledů tohoto typu se dnes komerčně vyrábí a patří k nejlépe vykorigovaným katadioptrickým soustavám. This paper deals with two-mirror systems of Argunov, Popov and Klevcov which use meniscus correctors in convergent beam of light placed near their secondaries. These systems make possible to construct of highly aberration corrected devices. Several telescopes of this type are producted commercialy and belong to the best corrected catadioptric systems. Keywords: Catadioptric systems of Argunov; Popov and Klevcov Fulltext is available at external website.
Katadioptrické soustavy Argunova, Popova a Klevcova

Referát se zabývá dvojzrcadlovými soustavami Argunova, Popova a Klevcova, s meniskovými korektory ve sbíhavém svazku, vloženými poblíž sekundárních zrcadel. Takové soustavy umožňují konstrukci ...

Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Lédl, Vít
Ústav fyziky plazmatu, 2011

Zvýšení rozlišovací schopnosti malých chromosférických dalekohledů
Melich, Radek; Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk
2011 - Czech
Byla navržena Mersenova předsádka k nasazení na komerční typy chromosférických dalekohledů (například typ Coronado), s cílem zvětšení rozlišovací schopnosti přístroje. Původní dalekohled s aperturou 40 mm, tj. s rozlišovací schopností 4“, byl doplněn afokální soustavou průměru 120 mm. Bylo zjištěno, že rozlišení při dobrém seengu odpovídá výsledkům blízkým teoretickým, tedy 1.2“. The improvement of resolving power of small chromospheric telescopes. The Mersen system was constructed for improvement of resolving power of commercial solar chromospheric telescopes (Coronado, Lunt). Former device of aperture of 40 mm and resolving power 4“ was equipped with entral member – afocal Mersen system of 120 mm diameter. Resolving power of composed systém was increased to 1.2“ which was observed during good seeing conditions. Keywords: chromospheric telescopes; Mersen system Fulltext is available at external website.
Zvýšení rozlišovací schopnosti malých chromosférických dalekohledů

Byla navržena Mersenova předsádka k nasazení na komerční typy chromosférických dalekohledů (například typ Coronado), s cílem zvětšení rozlišovací schopnosti přístroje. Původní dalekohled s aperturou ...

Melich, Radek; Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk
Ústav fyziky plazmatu, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases