Number of found documents: 1418
Published from to

Opracování skleněných materiálů ultrakrátkými pulzy
Novotný, Jan; Mrňa, Libor; Horník, Petr; Šebestová, Hana
2022 - Czech
Využití ultrakrátkých pulzů laseru pro obrábění skleněných materiálů je slibnou metodou pro řezání, vrtání i vytváření obecných tvarů. Díky prakticky nulovému tepelnému ovlivnění nedochází k poškození materiálu. Je také možné provádět dělení povrstvených materiálů bez poškození těchto vrstev. Přeným polohováním svazku jsou vytvářeny prostorové struktury jak pro optické (zejména mikroelementy), tak pro mikrofuidické použití. Optické elementy jsou následně dokončeny jinými technologiemi do potřebné jakosti povrchu. Use of ultrafast laser pulses for processing of glass materials is promising method for cutting, drilling and manufacturing of free form shapes. No material damage is observed due to nearly zero heat affected zone. Cutting of opticaly coated substrates withou damage to the layers is also possible. Thanks to precision beam positioning system it is possible to manufacture free form shapes for optical (microelents) or microfluidic use. Optical element's surfaces are finished to desired quality by other technologies. Keywords: microprocessing; ultrafast; laser; glass; glass machining Available at various institutes of the ASCR
Opracování skleněných materiálů ultrakrátkými pulzy

Využití ultrakrátkých pulzů laseru pro obrábění skleněných materiálů je slibnou metodou pro řezání, vrtání i vytváření obecných tvarů. Díky prakticky nulovému tepelnému ovlivnění nedochází k poškození ...

Novotný, Jan; Mrňa, Libor; Horník, Petr; Šebestová, Hana
Ústav přístrojové techniky, 2022

Automation of metallographic sample cleaning process
Čermák, Jan; Ambrož, Ondřej; Jozefovič, Patrik; Mikmeková, Šárka
2022 - English
Specimen cleaning and drying are critical processes following any metallographic preparation steps. The paper focuses on automation by reason of absence of the process repeatability during manual sample handling. An etchant or electrolyte results in inhomogeneous surface quality because the solution runs off the specimen surface during its removal from the beaker. High-quality specimen cleaning is absolutely crucial for the acquisition of the specimen suitable for characterization by a scanning electron microscope operated at very low landing energies of the primary electrons (SLEEM). The SLEEM technique is a powerful tool for the characterization of advanced steels, as described by many scientific papers. The SLEEM requires the specimen absolutely free of water and any organic residues on the surface. This work presents a novel unique apparatus enabling automatic specimen cleaning and drying after the etching or electropolishing processes. Automation reduces the influence of dependent variables that would be introduced into the process by the metallographer. These variables include cleaning time, kinematics, and motion dynamics, but the process can also be affected by variables that are not obvious. Performed experiments clearly demonstrate our in-house designed apparatus as a useful tool improving efficiency and consistency of the sample cleaning process. The high quality of the specimen surface is verified using a light optical microscope, an electron scanning microscope, and above mentioned SLEEM technique. Keywords: metallography; sample cleaning; process automation; repeatability Fulltext is available at external website.
Automation of metallographic sample cleaning process

Specimen cleaning and drying are critical processes following any metallographic preparation steps. The paper focuses on automation by reason of absence of the process repeatability during manual ...

Čermák, Jan; Ambrož, Ondřej; Jozefovič, Patrik; Mikmeková, Šárka
Ústav přístrojové techniky, 2022

SMV-2022-02: Vývoj spektrometru SE elektronů
Mika, Filip
2022 - Czech
Vyhotovení expertizy v oblasti vývoje a designu spektrometru sekundárních elektronů pro rastrovací elektronový mikroskop. Expertise in the field of design and development of the Secondary electron spectrometer for scanning electron microscope. Keywords: morphology; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2022-02: Vývoj spektrometru SE elektronů

Vyhotovení expertizy v oblasti vývoje a designu spektrometru sekundárních elektronů pro rastrovací elektronový mikroskop....

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2022

SMV-2022-03: Morfologie a diagnostika spektrometrových zrcadel v SEM
Mika, Filip
2022 - Czech
Vypracování metodiky přesného určení materiálů a morfologie diagnostických zrcadel s pomocí SEM. Methodology of exact determination of elemental composition and critical dimensions of spectrometer mirrors with the SEM. Keywords: morphology; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2022-03: Morfologie a diagnostika spektrometrových zrcadel v SEM

Vypracování metodiky přesného určení materiálů a morfologie diagnostických zrcadel s pomocí SEM....

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2022

SMV-2022-35: Konstrukce, vývoj a depozice interferenčních filtrů, antireflexních vrstev a zrcadel
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2022 - Czech
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem. Design, development and deposition of interference filters using vacuum electron beam evaporation. The filters are deposited on substrates supplied by the customer. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2022-35: Konstrukce, vývoj a depozice interferenčních filtrů, antireflexních vrstev a zrcadel

Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem....

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2022

SMV-2022-30: Hranatá kyveta
Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
2022 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj reference optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů. Tato optická reference je založena na bázi absorpční kyvety plněné čistými plyny a dovoluju stabilizaci laserových zdrojů pomocí metod laserové spektroskopie. Kyveta je určena k použití jako reference optických kmitočtů pro laserové normály pracující v pásmu vlnových délek 515 nm. The contractual research was oriented towards the development of optical frequency reference intended for frequency stabilisation of ultra-compact laser sources. This optical reference is based on an absorption cell filled with ultra-pure absorption gases, and it allows precise locking of the lasers with the methods of laser spectroscopy. The cell will serve as the reference of optical frequencies in systems of compact laser standard (515 nm wavelength). Keywords: absorption cell; iodine cell; laser spectroscopy; stabilised laser; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
SMV-2022-30: Hranatá kyveta

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj reference optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů. Tato optická reference je založena na bázi absorpční kyvety plněné čistými ...

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2022

SMV-2022-32: Reference ROA
Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
2022 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj reference optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktního optovláknového laserového zdroje. Tato optická reference je založena na bázi absorpční kyvety plněné molekulárním jodem a dovoluje stabilizaci laseru pomocí metod laserové spektroskopie. Kyveta je určená k použití jako reference optických kmitočtů pro laserový normál pracující v pásmu vlnových délek 515 nm. The contractual research was oriented towards developing the optical frequency reference intended for frequency stabilisation of ultra-compact optical fibre-based laser source. This optical reference is based on an absorption cell filled with ultra-pure molecular iodine gas, and it allows precise laser locking with the methods of laser spectroscopy. The cells will serve for referencing 515 nm wavelength laser. Keywords: absorption cell; iodine cell; laser spectroscopy; stabilised laser; frequency locking Available at various institutes of the ASCR
SMV-2022-32: Reference ROA

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj reference optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktního optovláknového laserového zdroje. Tato optická reference je založena na bázi absorpční kyvety ...

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2022

SMV-2022-17: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav pro kryogeniku
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2022 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj postupů teplotní stabilizace kovových dílů. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro konkrétní sestavy. Pro daný projekt byla charakteristická značná experimentální náročnost. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials made by electron beam welding and the development of procedures for temperature stabilisation of metal parts. The outcome of the project was specific technological procedures for the given assemblies. The project had significant experimental demands. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; temperature stabilisation; cryogenics Available at various institutes of the ASCR
SMV-2022-17: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav pro kryogeniku

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj postupů teplotní stabilizace kovových ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2022

SMV-2022-47: Lascam_svar+řez
Mrňa, Libor
2022 - Czech
Testy skenerového laserového přivařování lisovacích matic, testy laserového 3D dělení dodaného profilu, testy svařování Al baterybus s póly Li baterie. Tests of scanner laser welding of press nuts, tests of laser 3D division of the supplied profile, tests of welding Al battery bus with Li battery poles. Keywords: laser 3D cutting; laser welding; laser wobble welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2022-47: Lascam_svar+řez

Testy skenerového laserového přivařování lisovacích matic, testy laserového 3D dělení dodaného profilu, testy svařování Al baterybus s póly Li baterie....

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2022

SMV-2022-46: Mauting_lasvar108
Mrňa, Libor
2022 - Czech
Vývoj technologie laserového svařování pro tepelný výměník A1163897.00. Development of laser welding technology of a given exchanger A1163897.00. Keywords: laser welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2022-46: Mauting_lasvar108

Vývoj technologie laserového svařování pro tepelný výměník A1163897.00.


Development of laser welding technology of a given exchanger A1163897.00.

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases