Number of found documents: 6
Published from to

Hydrolgoie malého povodí 2023
Hnilicová, Soňa; Tesař, Miroslav
2023 - Czech
Sborník obsahuje plné texty vědeckých článků. Příspěvky neprošly jazykovou kontrolou a za obsah odpovídají autoři článků. Články byly připraveny jako příspěvky pro konferenci „Hydrologie malého povodí 2023“ s tématickými okruhy: 1. Globální vlivy a změny v režimu vodních zdrojů v malém povodí; 2. Komplexní monitoring a bilance zásob vody v malých povodích; 3. Hydrologické extrémy (přívalové povodně; sucho – typy a hodnocení); 4. Vliv vegatačního krytu a způsobu využití povodí na vodní režim; 5. Transportní procesy v půdě a vliv hydrofobie povrchové vrstvy na ně; 6. Hydrologické modelování; nejistoty v hydrologickém modelování; 7. Látkové toky v malém povodí a eutrofizace povrchových vod; 8. Malá povodí v horský oblastech (usazené srážky, akumulace a tání sněhu, atd.); 9. Nové metody, techniky a přístrojové vybavení v hydrologii a hydroekologii.\n The book is a collection of scientific contributions to the Conference "Hydrology of small basins". The conference topics were: 1. Changes in the regime of water resources in small basins; 2. Complex monitoring a and water storage balance in small basins; 3. Hydrological extremes (flash floods, drought); 4. Effect of land use and land cover on water balance; 5. Hydrophobicity and transportation processes in soil; 6. Hydrological modelling und uncertainties; 7. Biogeochemical fluxes in a small watershed and eutrophication of surface waters; 8. Mountainous experimental small basins (deposited precipitation, snow regime, …); 9. New methods, techniques and instrumentation in hydrology and hydroecology.\n Keywords: experimental hydrology; hydrological monitoring; subsurface hydrology; small basin; water balance; hydrological modelling Fulltext is available at external website.
Hydrolgoie malého povodí 2023

Sborník obsahuje plné texty vědeckých článků. Příspěvky neprošly jazykovou kontrolou a za obsah odpovídají autoři článků. Články byly připraveny jako příspěvky pro konferenci „Hydrologie malého povodí ...

Hnilicová, Soňa; Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2023

Hydrologie malého povodí 2017
Brych, Karel; Tesař, Miroslav
2017 - Czech
CD představuje pné texty vědeckých článků. Články byly připraveny jako příspěvky pro konferenci s mezinárodní účastí “Hydrologie malého povodí 2017”, která se konala 18. až 20.4.2017 v Praze. Konferenci pořádaly: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Ústav hydrológie SAV, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Český hydrometeorologický ústav, Český národní výbor pro hydrologii. Knihu vydal Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., v Praze roku 2017. The CD includes the full text of scientific articles. These articles were prepared as the contributions for the Conference with international participation “Hydrology of a small basin 2017” that was held from April 18th to April 20th 2017 in Prague. The Conference was organized by the Institute of Hydrodynamics ASCR in Prague, Institute of Hydrology SAS in Bratislava, the Czech Water Management Society in Prague, Czech Hydrometeorological institute in Prague and Czech Committee for Hydrology. The book was published by the Institute of Hydrodynamics ASCR in Prague in 2017 Keywords: small basin; experimental hydrology; water balance Available in digital repository of the ASCR
Hydrologie malého povodí 2017

CD představuje pné texty vědeckých článků. Články byly připraveny jako příspěvky pro konferenci s mezinárodní účastí “Hydrologie malého povodí 2017”, která se konala 18. až 20.4.2017 v Praze. ...

Brych, Karel; Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2017

Hydrologie malého povodí 2014
Brych, Karel; Tesař, Miroslav
2014 - Czech
Kniha představuje pné texty vědeckých článků. Články byly připraveny jako příspěvky pro konferenci s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2014", která se konala 22. až 24.4.2014 v Praze. Konferenci pořádaly: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Praha; Ústav hydrológie SAV, Bratislava; Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Český národní výbor pro hydrologii. Knihu vydal Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., v Praze roku 2014. The book includes the full text of scientific articles. These articles were prepared as the contributions for the Conference with international participation “Hydrology of a small basin 2014” that was held from April 22nd to April 24th 2014 in Prague. The Conference was organized by the Institute of Hydrodynamics ASCR in Prague, Institute of Hydrology SAS in Bratislava, the Czech Water Management Society in Prague, Czech Hydrometeorological institute in Prague and Czech Committee for Hydrology. The book was published by the Institute of Hydrodynamics ASCR in Prague in 2014. Keywords: small basin; experimental hydrology; water balance Available in digital repository of the ASCR
Hydrologie malého povodí 2014

Kniha představuje pné texty vědeckých článků. Články byly připraveny jako příspěvky pro konferenci s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2014", která se konala 22. až 24.4.2014 v Praze. ...

Brych, Karel; Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2014

Hydrologie malého povodí 2011
Šír, Miloslav; Tesař, Miroslav
2011 - Czech
Kniha obsahuje plné texty 73 vědeckých článků. Články byly připraveny jako příspěvky pro konferenci s mezinárodní účastí „Hydrologie malého povodí 2011“, která se konala 8. až 10.3. 2011 v Praze. Konferenci pořádaly: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Praha; Ústav hydrológie SAV, Bratislava; Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha; Český národní výbor pro hydrologii. Knihu vydal Ústav pro hydrodynamiku AVČR v Praze roku 2011. The book includes the full text of 73 scientific articles. These articles were prepared as the contributions for the Conference with international participation “Hydrology of a small basin 2011” that was held from March 8th to March 10th 2011 in Prague. The Conference was organized by the Institute of Hydrodynamics ASCR in Prague, Institute of Hydrology SAS in Bratislava, the Czech Water Management Society in Prague and Czech Committee for Hydrology. The book was published by the Institute of Hydrodynamics ASCR in Prague in 2011. Keywords: small basin; experimental hydrology; water balance Available in digital repository of the ASCR
Hydrologie malého povodí 2011

Kniha obsahuje plné texty 73 vědeckých článků. Články byly připraveny jako příspěvky pro konferenci s mezinárodní účastí „Hydrologie malého povodí 2011“, která se konala 8. až 10.3. 2011 v Praze. ...

Šír, Miloslav; Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2011

Hydrologie malého povodí 2008
Šír, Miloslav; Tesař, Miroslav; Lichner, Ľ.
2008 - Czech
Kniha obsahuje plné texty 48 vědeckých článků. Články byly připraveny jako příspěvky pro konferenci s mezinárodní účastí „Hydrologie malého povodí 2008“, která se konala 23. až 24.4. 2008 v Praze. Konferenci pořádaly: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i., Praha; Ústav hydrológie SAV, Bratislava; Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha; Český národní výbor pro hydrologii. Knihu vydal Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., v Praze roku 2008. The book includes the full text of 48 scientific articles. These articles were prepared as the contributions for the Conference with international participation “Hydrology of a small basin 2011” that was held from April 23th to April 24th 2008 in Prague. The Conference was organized by the Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i. in Prague; Institute of Hydrology SAS in Bratislava; the Czech Water Management Society in Prague and Czech Committee for Hydrology. The book was published by the Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i. in Prague in 2008. Keywords: small basin; experimental hydrology; water balance Available in digital repository of the ASCR
Hydrologie malého povodí 2008

Kniha obsahuje plné texty 48 vědeckých článků. Články byly připraveny jako příspěvky pro konferenci s mezinárodní účastí „Hydrologie malého povodí 2008“, která se konala 23. až 24.4. 2008 v Praze. ...

Šír, Miloslav; Tesař, Miroslav; Lichner, Ľ.
Ústav pro hydrodynamiku, 2008

Hydrologie malého povodí 2005
Šír, Miloslav; Lichner, Ľ.; Tesař, Miroslav; Holko, L.
2005 - Czech
Kniha obsahuje plné texty 50 vědeckých článků. Články byly připraveny jako příspěvky pro konferenci s mezinárodní účastí „Hydrologie malého povodí 2005“, která se konala 14. až 15.9. 2005 v Praze. Konferenci pořádaly: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i., Praha; Ústav hydrológie SAV, Bratislava; Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha; Český národní výbor pro hydrologii. Knihu vydal Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., v Praze roku 2005. The book includes the full text of 48 scientific articles. These articles were prepared as the contributions for the Conference with international participation “Hydrology of a small basin 2011” that was held from September 14th to September 15th 2005 in Prague. The Conference was organized by the Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i. in Prague; Institute of Hydrology SAS in Bratislava; the Czech Water Management Society in Prague and Czech Committee for Hydrology. The book was published by the Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i. in Prague in 2005. Keywords: small basin; experimental hydrology; water balance Available in digital repository of the ASCR
Hydrologie malého povodí 2005

Kniha obsahuje plné texty 50 vědeckých článků. Články byly připraveny jako příspěvky pro konferenci s mezinárodní účastí „Hydrologie malého povodí 2005“, která se konala 14. až 15.9. 2005 v Praze. ...

Šír, Miloslav; Lichner, Ľ.; Tesař, Miroslav; Holko, L.
Ústav pro hydrodynamiku, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases