Number of found documents: 1
Published from to

Aerosoly v parních turbínách?
Kolovratník, Michal; Hrubý, Jan; Ždímal, Vladimír
2005 - Czech
Ačkoli parní oběhy klasických a jaderných elektráren pracují s velmi čistou vodou, existující malé množství příměsí má důležitý vliv na jejich životnost a energetickou účinnost. Je pravděpodobné, že netěkavé příměsi jsou v prostředí suché (přehřáté) páry transportovány ve formě suchých částic či koncentrovaných nanometrických kapiček, aerosolů. Pro detekci těchto částic je navržena nová vzorkovací trať, využívající aerosolovou technologii. Trať bude možno připojit na odběrová místa parní turbíny. The small amount of admixtures in steam circuits of power stations influences their life-expectancy and energetic efficiency. It is likely that non-volatile admixtures are in the environment of the dry (superheated) steam transported in the form lf dry particles or concentrated nanometric droplets, aerosols. For the detection of these particles a new sampling line is proposed, using the aerosol technology. It will be possible to connect the sampling line to sampling ports of a steam turbine. Keywords: aerosol; steam turbine Fulltext is available at external website.
Aerosoly v parních turbínách?

Ačkoli parní oběhy klasických a jaderných elektráren pracují s velmi čistou vodou, existující malé množství příměsí má důležitý vliv na jejich životnost a energetickou účinnost. Je pravděpodobné, že ...

Kolovratník, Michal; Hrubý, Jan; Ždímal, Vladimír
Ústav termomechaniky, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases