Number of found documents: 637
Published from to

Approximate Bayesian state estimation and output prediction using state-space model with uniform noise
Lainová, Eva; Kuklišová Pavelková, Lenka; Jirsa, Ladislav
2019 - English
This paper contributes to the problem of approximate Bayesian state estimation and output prediction using state space model with uniformly distributed noise. Algorithms for Bayesian filtering and output prediction for states uniformly distributed on an orthotopic support and Bayesian filtering and output prediction for states uniformly distributed on a parallelotopic support are presented and compared. Keywords: Bayesian filtering; state estimation; output prediction; uniform noise; parallelotopic support; orthotopic support Fulltext is available at external website.
Approximate Bayesian state estimation and output prediction using state-space model with uniform noise

This paper contributes to the problem of approximate Bayesian state estimation and output prediction using state space model with uniformly distributed noise. Algorithms for Bayesian filtering and ...

Lainová, Eva; Kuklišová Pavelková, Lenka; Jirsa, Ladislav
Ústav teorie informace a automatizace, 2019

Technická zpráva o snı́mánı́, aplikacı́ch a knihovnách pro zpracovánı́ multispektrálnı́ho obrazu
Schier, Jan
2019 - Czech
V práci je prezentována stručná rešerše metod pořı́zenı́ multispektrálnı́ho a hyperspektrálnı́ho obrazu, aplikacı́ hypespektrálnı́ho snı́mkovánı́ a základnı́ch metod jeho zpracovánı́. V závěru práce je podán přehled nalezených knihoven prozpracovánı́ hyperspektrálnı́ho obrazu v jazycı́ch Matlab a Python.\n This report presents brief overview of multispectral and hyperspectral image acquisition methods, of applications of hyperspectral imaging and of basic methods of hyperspectral image processing. In the final part, we present an overview of Matlab and Python software libraries for hyperspectral image processing. Keywords: Hyperspectral imaging; Hyperspectral imaging applications; Software libraries for hyperspectral image processing Fulltext is available at external website.
Technická zpráva o snı́mánı́, aplikacı́ch a knihovnách pro zpracovánı́ multispektrálnı́ho obrazu

V práci je prezentována stručná rešerše metod pořı́zenı́ multispektrálnı́ho a hyperspektrálnı́ho obrazu, aplikacı́ hypespektrálnı́ho snı́mkovánı́ a základnı́ch metod jeho zpracovánı́. V ...

Schier, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2019

Balancing Exploitation and Exploration via Fully Probabilistic Design of Decision Policies
Kárný, Miroslav; Hůla, František
2018 - English
Adaptive decision making learns an environment model serving a design of a decision policy. The policy-generated actions influence both the acquired reward and the future knowledge. The optimal policy properly balances exploitation with exploration. The inherent dimensionality\ncurse of decision making under incomplete knowledge prevents the realisation of the optimal design. Keywords: Exploitation; Exploration; Bayesian estimation; Adaptive systems; Fully probabilistic design; Kullback-Leibler divergence; Decision policy; Markov decision process Fulltext is available at external website.
Balancing Exploitation and Exploration via Fully Probabilistic Design of Decision Policies

Adaptive decision making learns an environment model serving a design of a decision policy. The policy-generated actions influence both the acquired reward and the future knowledge. The optimal policy ...

Kárný, Miroslav; Hůla, František
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Experiment: Cooperative Decision Making via Reinforcement Learning
Berka, Milan
2018 - English
This report inspects cooperative decision making task using reinforcement learning. It serves for comparison with methodology based on fully probabilistic design of decision strategies. Keywords: decision making; reinforcement learning; cooperation Fulltext is available at external website.
Experiment: Cooperative Decision Making via Reinforcement Learning

This report inspects cooperative decision making task using reinforcement learning. It serves for comparison with methodology based on fully probabilistic design of decision strategies.

Berka, Milan
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Validation of comprehensive energy management system based on cloud-sourced information
Nedoma, P.; Herda, Z.; Franc, Z.; Plíhal, Jiří
2018 - English
The main research activity was devoted to develop an application that would enable testing interface between OIKOS board (based on the AURIXTM) and the dissemination module represented by Skoda vehicle demonstrator through serial port RS232. The testing was based on sending the GPS coordinates to the OIKOS unit and receiving recommended speed profile for the given track. While dissemination unit has received GPS coordinates, AURIX chip has sent back messages with prediction of possible speed profile. Further tasks included verification other forms of transmission, such as Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet.\n\n Keywords: OIKOS board; dissemination module; GPS Fulltext is available at external website.
Validation of comprehensive energy management system based on cloud-sourced information

The main research activity was devoted to develop an application that would enable testing interface between OIKOS board (based on the AURIXTM) and the dissemination module represented by Skoda ...

Nedoma, P.; Herda, Z.; Franc, Z.; Plíhal, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Detekce slabých signálů v šumu
Tichavský, Petr
2018 - Czech
Stanovili jsme hranice pro detekovatelnost impulzního rušení v jinak stacionárním signálu a spočetli je prakticky pro měření akustické emise v experimentu s namáháním vzorku. In this report, a bound on amplitude of impuls signal detection in stationary background noise is computed.\nIt was evaluated for an experiment with acoustic emission from mechanically strained sample. Available at various institutes of the ASCR
Detekce slabých signálů v šumu

Stanovili jsme hranice pro detekovatelnost impulzního rušení v jinak stacionárním signálu a spočetli je prakticky pro měření akustické emise v experimentu s namáháním vzorku....

Tichavský, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

DCTOOL-A4
Bakule, Lubomír; Papík, Martin; Rehák, Branislav
2018 - English
DCTOOL-A4 report presents draft of a manuscript, which is intended to be submitted for publication. The report provides a novel systematic approach to the analysis of asymptotic stability for output event-triggered uncertain centralized control systems. A class of nonlinear but nominally linear systems possessing unknown time-varying bounded uncertainties with known bounds is considered. Uncertainties are allowed in all system matrices. Original LMI-based suffi cient conditions are derived to guarantee asymptotic stability of closed-loop systems with both static output and observer-based feedback loop under even-triggered control. Both these output feedback strategies are extended to model-based uncertain control systems with\nquantized measurements. A logarithmic quantizer is considered. The Lyapunov-based approach and convex optimization serve as the main methods to derive the asymptotic LMI-based stability conditions. Bounds on the inter-event times to avoid the Zeno-effect are proved for all the cases considered. Finally, feasibility and effi ciency of the proposed strategies is demonstrated by providing numerical examples. Keywords: event-triggered control; networked control systems; large scale complex systems Available at various institutes of the ASCR
DCTOOL-A4

DCTOOL-A4 report presents draft of a manuscript, which is intended to be submitted for publication. The report provides a novel systematic approach to the analysis of asymptotic stability for output ...

Bakule, Lubomír; Papík, Martin; Rehák, Branislav
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

DCTOOL-A5
Bakule, Lubomír; Papík, Martin; Rehák, Branislav
2018 - English
DCTOOL-A5 presents draft of a manuscript, which is intended to be submitted for publication. This report presents a new method for the decentralized event-triggered control design for large-scale uncertain systems. The results are formulated and proved in terms of linear matrix inequalities. Two design problems are solved: For interconnected systems without any quantization and for interconnected systems with local logarithmic quantizers. Results are illustrated by an example. Keywords: decentralized event-triggered control; networked control systems; large scale complex systems Available at various institutes of the ASCR
DCTOOL-A5

DCTOOL-A5 presents draft of a manuscript, which is intended to be submitted for publication. This report presents a new method for the decentralized event-triggered control design for large-scale ...

Bakule, Lubomír; Papík, Martin; Rehák, Branislav
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Platební regulační mechanismus jako zdroj zvyšování platů ve zdravotnictví
Grim, Jiří
2018 - Czech
Princip zdravotního pojištění předpokládá, že se pacient v případě potřeby obrátí na lékaře, který mu poskytne odbornou pomoc, přičemž výkon lékaře, výdaje za léky a doplňující vyšetření proplácí zdravotní pojišťovna. Výsledkem je spontánní nárůst nákladů zdravotní péče u nás dobře známý z devadesátých let. Je zřejmé, že v systému, ve kterém o poskytnuté zdravotní péči musí rozhodovat lékaři v kontaktu s pacienty a její náklady následně hradí zdravotní pojišťovny, chybí záporná zpětná vazba, která by působila proti růstu nákladů. Důsledkem této hrubé systémové chyby je trvalý tlak na zvyšování výdajů za poskytnutou zdravotní péči a hrozící platební neschopnost nutí zdravotní pojišťovny zavádět regulační opatření k omezení růstu nákladů. The principle of health insurance presupposes that the patient will contact a doctor who will provide him / her with professional help, whereby the doctor, medical expenses and additional examinations are paid by the health insurance company. The result is a spontaneous increase in health care costs well-known in the nineties. It is clear that there is no negative feedback in the system where the healthcare provided must be made by doctors in contact with patients and its costs are being covered by health insurance companies. As a result of this gross systemic error, there is a continuing pressure to increase healthcare spending and imminent insolvency forces the health insurers to introduce regulatory measures to curb the cost increase. Keywords: Medical care; finance; regulation mechanismus Fulltext is available at external website.
Platební regulační mechanismus jako zdroj zvyšování platů ve zdravotnictví

Princip zdravotního pojištění předpokládá, že se pacient v případě potřeby obrátí na lékaře, který mu poskytne odbornou pomoc, přičemž výkon lékaře, výdaje za léky a doplňující vyšetření proplácí ...

Grim, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Analýza korozního poškození potrubí s proudící párou pomocí akustické emise: výsledky pro potrubí 6. odběru v EBO
Tichavský, Petr
2018 - Czech
V práci je studována akustická emise na potrubí s proudící párou, měřená v elektrárně Jaslovské Bohunice. V signálu vyhledáváme výrony akustické emise která amplitudově vyčnívají nad okolním signálem, a jejich relativní frekvence výskytu je považována za indikátor poškození potrubí. We studied acoustics emission of steem pipes from measurements from EBO. We counted frequency of sudden increases of the acoustics emission, which can be used as indicator of corosion demage of the pipes. Keywords: acoustic emission Available at various institutes of the ASCR
Analýza korozního poškození potrubí s proudící párou pomocí akustické emise: výsledky pro potrubí 6. odběru v EBO

V práci je studována akustická emise na potrubí s proudící párou, měřená v elektrárně Jaslovské Bohunice. V signálu vyhledáváme výrony akustické emise která amplitudově vyčnívají nad okolním signálem, ...

Tichavský, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases