Number of found documents: 31
Published from to

What is the appropriate rate of disinflation to be targeted in the Czech economy?
Mahadeva, Lavan; Šmídková, Kateřina
2001 - English
Tato práce se zabývá inflací České republiky ve srovnání se zeměmi a hodnotami Evropské unie. Pojednává o změně cílů po roce 1997 a o možnostech řešení desinflace. This work deals with the inflation of the Czech Republic in comparison with countries and values ​​of the European Union. It discusses the changing targets after 1997 and possible solutions disinflation. Keywords: Czech national bank; methodology; monetary policy; inflace; Evropská unie; ekonomika Available in a digital repository NRGL
What is the appropriate rate of disinflation to be targeted in the Czech economy?

Tato práce se zabývá inflací České republiky ve srovnání se zeměmi a hodnotami Evropské unie. Pojednává o změně cílů po roce 1997 a o možnostech řešení desinflace....

Mahadeva, Lavan; Šmídková, Kateřina
Česká národní banka, 2001

Analýza spotřební funkce v podmínkách ČR
Arlt, Josef; Čutková, Jindra; Radkovský, Štěpán
2001 - Czech
Tato studie objasňuje základní aspekty hypotézy permanentního důchodu a životního cyklu. Dále obsahuje dvě základní koncepce ekonometrického modelování spotřební funkce. Charakterizuje hlavní tendence ve vývoji spotřebitelské poptávky v daném období. This study explains the basic aspects of permanent income hypothesis and the life cycle. It also contains two basic concepts of econometric modeling consumption function. Describes the main trends in consumer demand during the period. Keywords: Czech national bank; consumption; savings; demand; úspory; poptávka; spotřeba; důchod Available in a digital repository NRGL
Analýza spotřební funkce v podmínkách ČR

Tato studie objasňuje základní aspekty hypotézy permanentního důchodu a životního cyklu. Dále obsahuje dvě základní koncepce ekonometrického modelování spotřební funkce. Charakterizuje hlavní tendence ...

Arlt, Josef; Čutková, Jindra; Radkovský, Štěpán
Česká národní banka, 2001

Methodological problems of quantitative credit risk modeling in the Czech economy
Derviz, Alexis; Kadlčáková, Narcisa
2001 - English
This paper reviews the guidelines of “The New Basle Capital Accord” (NBCA) and four internal models of credit risk assessment. It treats them from the point of view of their underlying concepts, the institutional pre-conditions of their implementation and data requirements. We specially focus on the possibilities, difficulties and consequences of their application to the banking sector in the Czech Republic. Keywords: Czech national bank; credits; credit risk; úvěry; obchodní rizika; finanční analýza Available in a digital repository NRGL
Methodological problems of quantitative credit risk modeling in the Czech economy

This paper reviews the guidelines of “The New Basle Capital Accord” (NBCA) and four internal models of credit risk assessment. It treats them from the point of view of their underlying concepts, the ...

Derviz, Alexis; Kadlčáková, Narcisa
Česká národní banka, 2001

External factors in Czech disinflation (dynamic analysis)
Izák, Vratislav
2001 - English
In this paper,one aspect of inflation targeting has been scrutinised – the impact of both internal and external factors on the inflation rate. The starting point for this study is the extended Phillips curve (PC) models. Keywords: Czech national bank; inflation; price; inflace; cena; měnový kurz Available in a digital repository NRGL
External factors in Czech disinflation (dynamic analysis)

In this paper,one aspect of inflation targeting has been scrutinised – the impact of both internal and external factors on the inflation rate. The starting point for this study is the extended ...

Izák, Vratislav
Česká národní banka, 2001

Stabilita dlouhodobé poptávky po široce definovaných penězích v otevřené ekonomice
Melecký, Martin
2001 - Czech
Cílem této práce je rozšířit specifikaci poptávky po penězích o některé determinanty relevantní pro formování vztahu v malé otevřené ekonomice. Jedná se zejména o zahrnutí veličiny odpovídající efektu měnové substituce, což můžže být v případě malé otevřené tranzitivní ekonomiky jeden z potenciálních zdrojů výkyvů v rychlosti oběhu peněz a druhým je vliv světových úrokových sazeb, resp. úrokového diferenciálu determinující příliv zejména krátkodobého kapitálu. This paper strives to enlarge the traditional form of money demand for closed economy with some additional foreign or international determinants. These are, according to presented theory of currency substitution, nominal exchange rate CZK/DEM (or CZK/USD) and yield of foreign assets (3M LIBOR on DEM-assets and Treasury Bill yield) expressed in Czech Crowns. Such specified money demand was estimated using three cointegration methods namely JOH(1), JOH(2) and DOLS to attain sufficient robustness of estimated money demand function. Keywords: Czech national bank; currency; demand; inflace; poptávka; ekonomika; ekonomická nerovnováha Available in a digital repository NRGL
Stabilita dlouhodobé poptávky po široce definovaných penězích v otevřené ekonomice

Cílem této práce je rozšířit specifikaci poptávky po penězích o některé determinanty relevantní pro formování vztahu v malé otevřené ekonomice. Jedná se zejména o zahrnutí veličiny odpovídající efektu ...

Melecký, Martin
Česká národní banka, 2001

Výkonnost a struktura nabídkové strany
Flek, Vladislav; Hájek, Mojmír; Prokop, Ladislav; Hurník, Jaromír; Racková, Lenka; Soukupová, Eva
2001 - Czech
Zpráva se pokouší o spojení jednotlivých dílčích pohledů, aby byly ve vzájemné souvislosti zachyceny podstatné aspekty fungování nabídkové strany české ekonomiky. Zaměřuje se zejména na údaje 2. poloviny 90. let, včetně údajů dostupných za rok 2000. The report attempts to link individual partial views to be captured in mutual respect essential aspects of the supply side of the Czech economy. It focuses mainly on data 2nd half of the 90 years, including the data available for 2000. Keywords: Czech national bank; inflation; productivity; produktivita; inflace; míra nezaměstnanosti; trh práce Available in a digital repository NRGL
Výkonnost a struktura nabídkové strany

Zpráva se pokouší o spojení jednotlivých dílčích pohledů, aby byly ve vzájemné souvislosti zachyceny podstatné aspekty fungování nabídkové strany české ekonomiky. Zaměřuje se zejména na údaje 2. ...

Flek, Vladislav; Hájek, Mojmír; Prokop, Ladislav; Hurník, Jaromír; Racková, Lenka; Soukupová, Eva
Česká národní banka, 2001

Vybrané otázky měnové politiky v ČR
Jonáš, Jiří
2001 - Czech
Tato studie se zabývá vybranými otázkami měnové politiky v období před měnovým otřesem, po otřesu a v souvislosti se vstupem do Evropské měnové unie. Jsou zde diskutovány příčiny vzniku vnější nerovnováhy, problémy spojené s volbou nového rámce měnové politiky po opuštění fixního kurzu, souvislosti se vstupem do Evropské unie. This study deals with some issues of monetary policy in the period before the monetary shock after shock in connection with the entry into the European Monetary Union. There are discussed the causes of external imbalances, problems related to the election of a new monetary policy framework after leaving the fixed exchange rate, with the entry into the European Union. Keywords: Czech national bank; economic growth; crisis; krize; monetární politika; ekonomický růst; Evropská unie; ekonomická nerovnováha Available in a digital repository NRGL
Vybrané otázky měnové politiky v ČR

Tato studie se zabývá vybranými otázkami měnové politiky v období před měnovým otřesem, po otřesu a v souvislosti se vstupem do Evropské měnové unie. Jsou zde diskutovány příčiny vzniku vnější ...

Jonáš, Jiří
Česká národní banka, 2001

Interpretation of czech FX options
Cincibuch, Martin; Bouc, Pavel
2001 - English
This report describes the Czech koruna option market and explores the behaviour of option prices during three eventful periods of the history of the Czech koruna. It points out their forward-looking nature and also shows how implied risk neutral distribution might be used for monitoring and interpretation of market sentiment. Keywords: Czech national bank; měnový kurz; měna; peněžní trh Available in a digital repository NRGL
Interpretation of czech FX options

This report describes the Czech koruna option market and explores the behaviour of option prices during three eventful periods of the history of the Czech koruna. It points out their forward-looking ...

Cincibuch, Martin; Bouc, Pavel
Česká národní banka, 2001

Currency substitution in the Czech republic 1993-2001
Komárek, Luboš; Melecký, Martin
2001 - English
Currency substitution appears to be an important issue affecting the design of monetary policy, especially in transition economies. Therefore, this paper strives to analyse the particular relevance of the currency substitution phenomenon in the Czech Republic’s case. It discuss the role of currency substitution in small open economies in transition with some illustrations relating to the Czech Republic. Keywords: Czech national bank; currency; exchange rate; měna; měnový kurz; finanční analýza Available in a digital repository NRGL
Currency substitution in the Czech republic 1993-2001

Currency substitution appears to be an important issue affecting the design of monetary policy, especially in transition economies. Therefore, this paper strives to analyse the particular relevance of ...

Komárek, Luboš; Melecký, Martin
Česká národní banka, 2001

Mikroekonomické aspekty transmisního mechanismu měnové politiky v úvěrovém kanále (empirická studie)
Buchtíková, Alena
2001 - Czech
Úkolem této studie je popsat vybrané mikroekonomické aspekty transmisního mechanismu měnové politiky, působící v úvěrovém kanále přes vazbu objemu úvěrů v ekonomice na úrokové sazby. Zaměřuje se pouze na oblast podnikových úvěrů. Jsou zde analyzovány zejména aspekty transmisního mechanismu, které nelze odhalit analýzou agregovaných údajů. The objective of this study is to describe selected microeconomic aspects of monetary policy transmission mechanism, operating in the lending channel through bond loans in the economy on interest rates. It focuses only on the area of corporate lending. Are analyzed, in particular concerning the transmission mechanism, which can not be detected analyzing aggregated data. Keywords: Czech national bank; interest rate; credits; úvěry; úroková míra; podnik; investice Available in a digital repository NRGL
Mikroekonomické aspekty transmisního mechanismu měnové politiky v úvěrovém kanále (empirická studie)

Úkolem této studie je popsat vybrané mikroekonomické aspekty transmisního mechanismu měnové politiky, působící v úvěrovém kanále přes vazbu objemu úvěrů v ekonomice na úrokové sazby. Zaměřuje se pouze ...

Buchtíková, Alena
Česká národní banka, 2001

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases