Number of found documents: 1
Published from to

Česká stopa v historii výpočetní techniky
Efmertová M.; Golan P.; Mannová B.
2021 - Czech
Cílem publikace je představit vývojové segmenty výpočetní techniky a informatiky ve vztahu k českým zemím a Československu s těžištěm po 2. světové válce do 90. let 20. století. Práce vznikla v rámci projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II – Století informace: svět informatiky a elektrotechniky – počítačový svět v nás, k 70. výročí moderního vzniku Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a ke 40. výročí úmrtí vědce Antonína Svobody. Publikace se věnuje třem základním okruhům: první – obecnému vývoji výpočetní techniky (Průhled do vývoje výpočetní techniky), další část se zabývá československou/českou – Svobodovou počítačovou školou a představuje rozvoj československé výpočetní techniky vázané zejména k osobě Antonína Svobody, k jeho spolupracovníkům, k činnosti Výzkumného ústavu matematických strojů a akcentuje československé/české přínosy k rozvoji informačních technologií. Poslední část pak upozorňuje na současný vývoj zejména od 80. let 20. století ve vztahu k internetu, webu a virtuální realitě. Publikace vede k zamyšlení nad vývojem oboru i nad výrazným technologickým skokem výpočetní techniky a informačních technologií, který uvedené obory zaznamenaly za posledních cca 70 let. This publication traces the history of selected branches of computer science in the Czech lands and Czechoslovakia, spanning the period from the end of World War II to the 1990s. The book originated within the project of the Ministry of Culture NAKI II – A Century of Information: the World of Informatics and Electrical Engineering – The Computer World Inside Us, held in honor of the 70th anniversary of the modern establishment of the Faculty of Electrical Engineering of the Czech Technical University in Prague, and to mark the 40th anniversary of the death of the distinguished Czech scientist Antonín Svoboda. The publication is focused on three fundamental domains: the first one portrays the general development trends in computer technology (Reviewing Computer Technology Developments), the next section is devoted to the Czechoslovak/Czech (or rather Svoboda´s) computer school, showcasing the upswing of Czechoslovakia´s computer technology, associated primarily with the person of Antonín Svoboda, his colleagues and the achievements of the Research Institute of Mathematical Machines, while accentuating Czech/Czechoslovak contributions to the overal upsurge of information technology. The final part describes recent and contemporary advances in IT, particularly since the 1980s, featuring the Internet, the web and virtual reality. This publication provides an insightful invitation to reflect on the impressive progress of this particular branch, namely its giant technological leap made over the past 70 years. Keywords: History of technology; history of electrotechnology; history of informatics; history of cybernetics; history of computers; Czech lands; Czechoslovakia; CR; 19th - 21st century; Antonín Svoboda; CSAV; AS CR; Research Institute of Mathematical Machines Available in a digital repository NRGL
Česká stopa v historii výpočetní techniky

Cílem publikace je představit vývojové segmenty výpočetní techniky a informatiky ve vztahu k českým zemím a Československu s těžištěm po 2. světové válce do 90. let 20. století. Práce vznikla v rámci ...

Efmertová M.; Golan P.; Mannová B.
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases