Number of found documents: 94
Published from to

Das Funktionsverbgefüge in der Fachsprache von Marketing und Management
WLOCHOVÁ, Andrea; FRANK, Karel
2011 - German
Available in the UPOL Library.
Das Funktionsverbgefüge in der Fachsprache von Marketing und Management

WLOCHOVÁ, Andrea; FRANK, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Deutsche, tschechische und russische Sprichwörter kontrastiv gesehen
PEKÁROVÁ, Jitka; FRANK, Karel
2011 - German
Available in the UPOL Library.
Deutsche, tschechische und russische Sprichwörter kontrastiv gesehen

PEKÁROVÁ, Jitka; FRANK, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Deutsche Personennamen in Olomouc im Jahre 1880
BOHUŠ, Marek; SPÁČILOVÁ, Libuše
2011 - German
Available in the UPOL Library.
Deutsche Personennamen in Olomouc im Jahre 1880

BOHUŠ, Marek; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Die erzgebirgischen Bergstädte des ausgehenden 15. und frühen 16. Jahrhunderts, ihre städtebauliche Qualität und ihre Bedeutung als Denkmale des Städtebaus
OSSMANN, Harald
2010 - German
Available in the UPOL Library.
Die erzgebirgischen Bergstädte des ausgehenden 15. und frühen 16. Jahrhunderts, ihre städtebauliche Qualität und ihre Bedeutung als Denkmale des Städtebaus

OSSMANN, Harald
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Landeskunde als Thema des Grundschulprojektes im Deutschunterricht
DROPPOVÁ, Dominika; DÖMISCHOVÁ, Ivona
2010 - German
Diplomová práce se zabývá projektovým vyučováním ve výuce německého jazyka na II. stupni ZŠ. Jako projektové téma bylo zvoleno téma reálií. Teoretická část je založena na problematice projektového vyučování z obecného hlediska a na následné aplikaci charakteristik spojených s projektovým vyučováním do projektového vyučování založeného na reáliích. V praktické části je realizován konkrétní projekt v rámci výuky německého jazyka. Následně analyzuje jeho výsledky a hodnotí projektové vyučování ze strany žáků (pomocí 2 dotazníků) a ze strany učitele (na základě pozorování a vlastní zkušenosti). This thesis deals with project teaching in teaching the German language on a second level of an elementary school. The topic of realia was chosen for this project. The theoretical part is based on issues of project teaching from general point of view and on the subsequent application of the characteristics associated with the project teaching into project teaching based on realia In the practical part, there is a specific project realized within the German language. Then it analyzes its results and evaluates project teaching from students? point of view (using 2 questionnaires), and from teachers´ point of view (based on observation and personal experience). Keywords: Project teaching; german; realia; advantages; disadvantages Available in the UPOL Library.
Landeskunde als Thema des Grundschulprojektes im Deutschunterricht

Diplomová práce se zabývá projektovým vyučováním ve výuce německého jazyka na II. stupni ZŠ. Jako projektové téma bylo zvoleno téma reálií. Teoretická část je založena na problematice ...

DROPPOVÁ, Dominika; DÖMISCHOVÁ, Ivona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Waldorfschulen und der Fremdsprachenunterricht
VALOUCHOVÁ, Monika; DÖMISCHOVÁ, Ivona
2010 - German
Diplomová práce je zaměřena na principy a specifika pedagogické práce waldorfských škol a na tvorbu výuky cizích jazyků na tomto typu školy. Výzkum proběhl na waldorfské základní škole a byl zaměřen na výuku německého jazyka. Cílem bylo seznámení se s průběhem výuky a doplnění teoretických informací. The diploma thesis focuses on the principles and specifics of teaching at Waldorf Schools and the creation of foreign languages education at this school type. Research was conducted at the Waldorf Elementary School and was focused on teaching German language. The goal was to get familiar with the course process and complete theoretical information. Keywords: Alternative School; Waldorf School; curriculum; foreign language; teacher; pupil; cooperation Available in the UPOL Library.
Waldorfschulen und der Fremdsprachenunterricht

Diplomová práce je zaměřena na principy a specifika pedagogické práce waldorfských škol a na tvorbu výuky cizích jazyků na tomto typu školy. Výzkum proběhl na waldorfské základní škole a byl zaměřen ...

VALOUCHOVÁ, Monika; DÖMISCHOVÁ, Ivona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Die deutsche Rechtschreibung
LÉTALOVÁ, Kateřina; DUBOVÁ, Jarmila
2010 - German
Práce pojednává o historických změnách německého pravopisu 19. a 20.století a osobnosti Konrada Dudena. Věnuje se reformě z roku 2006, jejíž znalosti jsou aplikovány v pedagogickém výzkumu. Dále je v práci pojednáváno o dovednosti psaní z hlediska pravopisu, o písemných cvičeních a o diktátu. Je zde uvedena i analýza učebnic, které lze použít na 2. stupni základních škol. The work deals with historical changes in German grammar from the 18th and 19th century and the personality of Konrad Duden. It addresses the reform from 2006 and its knowledge which is applied in pedagogical research. Further on in the work there is dealt with the ability to write from the point of view of grammar, with writing exercises and dictations. It mentions the analysis of coursebooks that are used on the second grade of primary schools. Keywords: Konrad Duden; the reform of German grammar from 2006; research of knowledge of German grammar; typology of exercises; analysis of coursebooks. Available in the UPOL Library.
Die deutsche Rechtschreibung

Práce pojednává o historických změnách německého pravopisu 19. a 20.století a osobnosti Konrada Dudena. Věnuje se reformě z roku 2006, jejíž znalosti jsou aplikovány v pedagogickém výzkumu. Dále je v ...

LÉTALOVÁ, Kateřina; DUBOVÁ, Jarmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Die homoerotische Camouflage im Werk Josef Mühlbergers
MOTYČKA, Lukáš
2009 - German
Available in the UPOL Library.
Die homoerotische Camouflage im Werk Josef Mühlbergers

MOTYČKA, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Kořeny literární montáže v německé literatuře
NOVOTNÝ, Pavel
2009 - German
Available in the UPOL Library.
Kořeny literární montáže v německé literatuře

NOVOTNÝ, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Die österreichische nationale Sprachvarietät. Ihr Gebrauch in der alltäglichen Kommunikation ausgewählter Schichten der österreichischen Bevölkerung
BŘENEK, Oldřich
2009 - German
Předložená diplomová práce se zabývá současným stavem rakouské národnostní jazykové variety, jejím užitím v každodenní písemné i ústní komunikaci s ohledem na sociologické aspekty původu, stáří a vzdělání mluvčího. Teoretická část přináší ucelený přehled o německém jazyku v Rakousku, v praktické částí jsou představeny výsledky vlastního sociolingvistického výzkumu. The submitted thesis deals with the current state of the Austrian national language variety, its usage in everyday written and spoken communication with respect to sociological aspects of origin, age and education of the speaker. The theoretical part offers a coherent outline of German language in Austria, the results of the author´s own sociolinguistic research are presented in the practical part. Keywords: language variety; Austriacism; Austrian German; Statement 10; attitude of an Austrian speaker to his or her native language; etiquette; questionnaire Available in the UPOL Library.
Die österreichische nationale Sprachvarietät. Ihr Gebrauch in der alltäglichen Kommunikation ausgewählter Schichten der österreichischen Bevölkerung

Předložená diplomová práce se zabývá současným stavem rakouské národnostní jazykové variety, jejím užitím v každodenní písemné i ústní komunikaci s ohledem na sociologické aspekty původu, stáří a ...

BŘENEK, Oldřich
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases