Number of found documents: 4750
Published from to

Návrh rozšíření manuálu jednotného vizuálního stylu Univerzity Pardubice
Tothová, Kateřina; Držková, Markéta
2015 - Czech
Cílem této bakalářské práce bylo na základě analýzy grafického manuálu jednotného vizuálního stylu univerzity Pardubice navrhnout jeho rozšíření. Keywords: vizuální styl; logo; grafický manuál; Univerzita Pardubice; design guide; Univerzity od Pardubice; visual style Available in the UPCE Library.
Návrh rozšíření manuálu jednotného vizuálního stylu Univerzity Pardubice

Cílem této bakalářské práce bylo na základě analýzy grafického manuálu jednotného vizuálního stylu univerzity Pardubice navrhnout jeho rozšíření.

Tothová, Kateřina; Držková, Markéta
Univerzita Pardubice, 2015

Kvalitní reprodukce předloh s přímými barvami na CMYK digitálních tiskových strojích
Vik, Martin; Držková, Markéta
2015 - Czech
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, do jak míry jsou současné digitální stroje využívající technologii CMYK schopné reprodukovat předlohy s přímými barvami. Keywords: přímé barvy; procesní barvy; CMYK; digitální tisk; elektrofotografie; Pantone; mapy; electrophotography; spot colors; digital print; maps Available in the UPCE Library.
Kvalitní reprodukce předloh s přímými barvami na CMYK digitálních tiskových strojích

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, do jak míry jsou současné digitální stroje využívající technologii CMYK schopné reprodukovat předlohy s přímými barvami.

Vik, Martin; Držková, Markéta
Univerzita Pardubice, 2015

Optimalizace technologického postupu tamponového potisku skleněných zátek
Schützová, Eliška; Držková, Markéta; Hejduk, Jiří
2015 - Czech
Práce je věnována potisku skleněných zátek Vinolok pomocí tamponového tisku. Bakalářská práce se zaměřuje na stávající technologický postup potisku zátek, využívaný firmou Presciosa a.s. Keywords: tamponový tisk; potisk skla; zátky Vinolok; tiskové barvy pro potisk skla; pad printing; printing on glass; vinolok closures; printing inks for glass Available in the UPCE Library.
Optimalizace technologického postupu tamponového potisku skleněných zátek

Práce je věnována potisku skleněných zátek Vinolok pomocí tamponového tisku. Bakalářská práce se zaměřuje na stávající technologický postup potisku zátek, využívaný firmou Presciosa a.s.

Schützová, Eliška; Držková, Markéta; Hejduk, Jiří
Univerzita Pardubice, 2015

Řízení jakosti v dodavatelském řetězci
Vajčner, Jan; Brodský, Zdeněk
2010 - Czech
Available in the UPCE Library.
Řízení jakosti v dodavatelském řetězci

Vajčner, Jan; Brodský, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2010

Mikrokolonová kapalinová chromatografie
Relichová, Monika; Jandera, Pavel
2010 - Czech
V současnosti velkou pozornost přitahují monolitické kolony, protože mají lepší vlastnosti než kolony náplňové. Hlavními výhodami je jednoduchost jejich přípravy a možnost kontroly jejich porozity a chemie povrchů. Použití těchto kolon zvyšuje efektivitu separace a umožňuje pracovat za vyššího tlaku. To vše vede ke zlepšení a urychlení separace. Keywords: Chromatografie; HPLC; monolitické stacionární fáze; polymethakrylátové monolity; kolony; Chromatography; HPLC; monolithic stacionary phase; polymethacrylate monolithis; columns Available in the UPCE Library.
Mikrokolonová kapalinová chromatografie

V současnosti velkou pozornost přitahují monolitické kolony, protože mají lepší vlastnosti než kolony náplňové. Hlavními výhodami je jednoduchost jejich přípravy a možnost kontroly jejich porozity a ...

Relichová, Monika; Jandera, Pavel
Univerzita Pardubice, 2010

Depozice chalkogenidových vrstev a studium jejich struktury a optických vlastností.
Filipek, Radek; Vlček, Miroslav
2010 - Czech
Předmětem této bakalářské práce bylo syntetizovat sklo o složení As35S32,5Se32,5 a připravit z něj metodou vakuovaného napařování tenké vrstvy optické kvality. Keywords: chalkogenidová skla; tenké vrstvy; optické vlastnosti; chalcogenide glasses; thin films; optical quality Available in the UPCE Library.
Depozice chalkogenidových vrstev a studium jejich struktury a optických vlastností.

Předmětem této bakalářské práce bylo syntetizovat sklo o složení As35S32,5Se32,5 a připravit z něj metodou vakuovaného napařování tenké vrstvy optické kvality.

Filipek, Radek; Vlček, Miroslav
Univerzita Pardubice, 2010

Kriminalita na přelomu 19. a 20. století na příkladu Valdické věznice
Podrábská, Iveta; Velková, Alice; Halířová, Martina
2009 - Czech
Práce se zabývá kriminalitou na přelomu 19. a 20. století. Úvodní část je zaměřena na vývoj kriminality, trestního práva a vězení. Hlavním tématem je mužská věznice ve Valdicích. Autorka se především soustředí na život vězňů, který podložila studiem materiálu ze SOA Zámrsk a informačních zdrojů z věznice Valdice. Práce je doplněna o obrázkovou přílohu, která podává obraz o situaci trestnice. Keywords: Criminality; penal law; prisons; Valdice; Kriminalita; trestní právo; vězení; Valdice Available in the UPCE Library.
Kriminalita na přelomu 19. a 20. století na příkladu Valdické věznice

Práce se zabývá kriminalitou na přelomu 19. a 20. století. Úvodní část je zaměřena na vývoj kriminality, trestního práva a vězení. Hlavním tématem je mužská věznice ve Valdicích. Autorka se především ...

Podrábská, Iveta; Velková, Alice; Halířová, Martina
Univerzita Pardubice, 2009

K typologii antisemitismu v české moderní literatuře
Plachetková, Kamila; Novotný, Vladimír; Poslední, Petr
2009 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením tématu antisemitismu v české literatuře. Půjde o analýzu čtyř děl, z konce padesátých a začátku šedesátých let dvacátého století, od tří různých autorů. Analýzy jsou podloženy odbornými studiemi, které se zabývají touto tematikou i jednotlivými autory. Keywords: anti-Semitism; Holocaust; Frýd Norbert; Fuks Ladislav; Lustig Arnošt; antisemitismus; Holocaust; Frýd Norbert; Fuks Ladislav; Lustig Arnošt Available in the UPCE Library.
K typologii antisemitismu v české moderní literatuře

Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením tématu antisemitismu v české literatuře. Půjde o analýzu čtyř děl, z konce padesátých a začátku šedesátých let dvacátého století, od tří různých autorů. ...

Plachetková, Kamila; Novotný, Vladimír; Poslední, Petr
Univerzita Pardubice, 2009

Komunikační funkce veřejné správy v krizovém řízení
Šubrová, Lucie; Linhart, Petr
2009 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na komunikaci veřejné správy v krizovém řízení. Zabývá se jednotlivými orgány veřejné správy, krizovou komunikací, jejími specifickými rysy a také komunikací mezi jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému. Praktická část je zaměřena na zhodnocení výsledků dotazníkového šetření a jejím hlavním cílem je zjistit, zda činnost sboru dobrovolných hasičů v konkrétní obci je na dobré úrovni či nikoli. Keywords: komunikační funkce; krizová komunikace; Integrovaný záchranný systém; sbory dobrovolných hasičů; veřejná správa; communication function; crisis communication; Public Administration; Integrated Rescue System; volunteer fire companies Available in the UPCE Library.
Komunikační funkce veřejné správy v krizovém řízení

Bakalářská práce se zaměřuje na komunikaci veřejné správy v krizovém řízení. Zabývá se jednotlivými orgány veřejné správy, krizovou komunikací, jejími specifickými rysy a také komunikací mezi ...

Šubrová, Lucie; Linhart, Petr
Univerzita Pardubice, 2009

Resuscitace novorozenců na porodním sále - retrospektivní studie
Pošíková, Barbora; Petržílková, Helena; Erbenová, Věra
2009 - Czech
Práce je zaměřena na resuscitaci novorozenců na porodním sále. V teoretické části je popsána adaptace novorozence po porodu, příprava k resuscitaci, postupy resuscitace a nejčastější stavy vyžadující resuscitaci na porodním sále jako je porodní asfyxie, hypoxie, ztížená poporodní adaptace, GBS u matky a zkalená plodová voda. Ve výzkumné části jsou zjišťovány rozdíly v resuscitaci novorozenců v Chrudimské nemocnici a.s. a Pardubické krajské nemocnici a.s. Keywords: resuscitation; newborns; gestatory age; asphyxia; tactile stimulation; Transport; resuscitace; novorozenci; gestační stáří; asfyxie; taktilní stimulace; Transport Available in the UPCE Library.
Resuscitace novorozenců na porodním sále - retrospektivní studie

Práce je zaměřena na resuscitaci novorozenců na porodním sále. V teoretické části je popsána adaptace novorozence po porodu, příprava k resuscitaci, postupy resuscitace a nejčastější stavy vyžadující ...

Pošíková, Barbora; Petržílková, Helena; Erbenová, Věra
Univerzita Pardubice, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases