Number of found documents: 5322
Published from to

Intramolekulárně koordinované diorganocínočité chalkogenidy.
Mairychová, Barbora; Jambor, Roman
2011 - Czech
V rámci diplomové práce bylo připraveno 9 originálních sloučenin. K sytéze těchto sloučenin bylo použito diorganociničitého dichloridu LPhSnCl2. Keywords: N,C,N-chelatující ligand; vazba Sn=X; intramolekulárně koordinované chalkogenidy; diorganociničité karbonáty; bonding Sn=X; diorganotin carbonates; intramolecularly coordinated chalcogenides Available in the UPCE Library.
Intramolekulárně koordinované diorganocínočité chalkogenidy.

V rámci diplomové práce bylo připraveno 9 originálních sloučenin. K sytéze těchto sloučenin bylo použito diorganociničitého dichloridu LPhSnCl2.

Mairychová, Barbora; Jambor, Roman
Univerzita Pardubice, 2011

Reaktivita N,C,N chelátového oxidu antimonitého a bismutitého.
Fridrichová, Adéla; Dostál, Libor
2011 - Czech
V rámci této diplomové práce byly připraveny dva oxidy, organoantimonitý (LSbO)2 a organobismutitý ( LBiO)2, obsahující N,C,N chelatující ligand L (L=2,6-(CH2NMe2)2C6H3), které byly použity jako východzí sloučeniny pro studium reaktivity s různě silnými kyselinami, silanoly a siloxany. Keywords: organoantimonité oxidy; organobismutité oxidy; chelatující ligand; NMR spektroskopie; rentgenostrukturní analýza; organoantimony(III) oxides; organobismuth(III) oxides; chelating ligand; NMR spectroscopy; X-ray diffraction techniques Available in the UPCE Library.
Reaktivita N,C,N chelátového oxidu antimonitého a bismutitého.

V rámci této diplomové práce byly připraveny dva oxidy, organoantimonitý (LSbO)2 a organobismutitý ( LBiO)2, obsahující N,C,N chelatující ligand L (L=2,6-(CH2NMe2)2C6H3), které byly použity jako ...

Fridrichová, Adéla; Dostál, Libor
Univerzita Pardubice, 2011

Vliv podmínek přípravy na strukturu a vlastnosti tenkých vrstev chalkogenidových skel.
Hnilo, Zdeněk; Vlček, Miroslav
2011 - Czech
V této diplomové práci byl studován vliv podmínek přípravy (rychlost napařování, kvalit avakua, použitý odpařovací stroj) na strukturu a optické vlastnosti tenkých vrstev o složení As2S3 a GeS2. Keywords: chalkogenidová skla; tenká vrstva; UV spektroskopie; chalkogenide glasses; thin layers Available in the UPCE Library.
Vliv podmínek přípravy na strukturu a vlastnosti tenkých vrstev chalkogenidových skel.

V této diplomové práci byl studován vliv podmínek přípravy (rychlost napařování, kvalit avakua, použitý odpařovací stroj) na strukturu a optické vlastnosti tenkých vrstev o složení As2S3 a GeS2.

Hnilo, Zdeněk; Vlček, Miroslav
Univerzita Pardubice, 2011

Pseudohalogenidové komplexy bis(cyklopentadienyl)titanité.
Křižan, Martin; Erben, Milan
2011 - Czech
Byly připraveny komplexy bis( cyklopentadienyl)titanité s vázanými pseudohalogenidovými ligandy. Charakterizace byla provedena pomocí IR, Raman, UV-Vis a EPR spektroskopie. U dvou připravených sloučenin byla stanovena molekulová struktura pomocí RTG difrakce. Keywords: cyklopentadienyl; pseudihalogenidy; spektroskopie; titanium; spectroscopy Available in the UPCE Library.
Pseudohalogenidové komplexy bis(cyklopentadienyl)titanité.

Byly připraveny komplexy bis( cyklopentadienyl)titanité s vázanými pseudohalogenidovými ligandy. Charakterizace byla provedena pomocí IR, Raman, UV-Vis a EPR spektroskopie. U dvou připravených ...

Křižan, Martin; Erben, Milan
Univerzita Pardubice, 2011

Cyklopentadienylové komplexy molybdenu a wolframu.
Kálal, Jiří; Vinklárek, Jaromír
2011 - Czech
Available in the UPCE Library.
Cyklopentadienylové komplexy molybdenu a wolframu.

Kálal, Jiří; Vinklárek, Jaromír
Univerzita Pardubice, 2011

Úprava náměstí Jana Pernera Pardubice
Synek, Jiří; Haburaj, František; Marek, Pavel
2010 - Czech
Studie návrhu úpravy náměstí Jana Pernera Pardubice je zaměřena na uspořádání motorové i nemotorové dopravy v prostoru náměstí Jana Pernera v Pardubicích. Organizaci tranzitní, místní a městské hromadné dopravy. Dále na stavební úpravy stávajících křižovatek, přemístění autobusového nádraží do prostoru před budovu hlavního nádraží a realizaci parkovacích stání u budovy hlavního nádraží a České pošty. Úpravy křižovatek zajistí plynulost a koordinaci tranzitní dopravy, městské hromadné dopravy, dopravy místní a pěší. Současně také řeší problematiku nedostatku parkovacích ploch určených pro zákazníky ČD a České pošty. Keywords: dopravní studie; náměstí Jana Pernera; okružní křižovatka; pozemní komunikace; Study of the traffic; Jan Perner Square; crossroad; roads Available in the UPCE Library.
Úprava náměstí Jana Pernera Pardubice

Studie návrhu úpravy náměstí Jana Pernera Pardubice je zaměřena na uspořádání motorové i nemotorové dopravy v prostoru náměstí Jana Pernera v Pardubicích. Organizaci tranzitní, místní a městské ...

Synek, Jiří; Haburaj, František; Marek, Pavel
Univerzita Pardubice, 2010

Modely oligopolu v ekonomii 20. století
Neděla, Radek; Buchta, Miroslav
2010 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na modely oligopolu v ekonomii 19. a 20. století. Cílem práce je přiblížit více tyto modely a porovnat skutečné tržní struktury v České republice s těmito modely. Keywords: oligopoly; duopoly; kartely; reakční křivky; oligopol; duopoly; cartels; reaction functions Available in the UPCE Library.
Modely oligopolu v ekonomii 20. století

Tato diplomová práce je zaměřena na modely oligopolu v ekonomii 19. a 20. století. Cílem práce je přiblížit více tyto modely a porovnat skutečné tržní struktury v České republice s těmito modely.

Neděla, Radek; Buchta, Miroslav
Univerzita Pardubice, 2010

Analýza rizika clonových odstřelů metodou LOPA
Kratochvíl, Aleš; Ferjenčík, Miloš; LOPA
2009 - Czech
Předložená diplomová práce se zabývá analýzou rizika jednoho ze základních postupů dobývání nerostných surovin. V teoretické části jsou shrnuty základy trhací techniky, vedlejší účinky trhacích prací, bezpečnostní a hygienická pravidla pro používání výbušnin. Nejvíce místa je věnováno trhacím pracím na povrchových dolech a lomech se zaměřením na clonový odstřel horniny, jakožto nejekonomičtější prostředek k rozpojování hornin pomocí trhacích prací. Závěrečné dva oddíly teoretické části objasňují obecné principy analýzy rizika a podrobněji popisují jednu z metod analýzy rizika - analýzu vrstev ochrany (LOPA). Teoretická část představuje východisko k analytické části diplomové práce. V ní je nejprve popsán postup vypracování typové analýzy rizika vhodně zvolené podmnožiny clonových odstřelů vycházející z přístupu LOPA. Na základě tohoto postupu byl vytvořen výpočetní nástroj pro provedení analýzy rizika libovolného clonového odstřelu z popsané třídy. Použití nástroje vyžaduje pouze vložení nevelké množiny vstupních údajů, na jejichž základě se automaticky vytvoří ocenění scénářů nehod a jejich prezentace v matici rizika. Keywords: analýza rizik; analýza vrstev ochrany; clonové odstřely; risk analysis; bench blasting Available in the UPCE Library.
Analýza rizika clonových odstřelů metodou LOPA

Předložená diplomová práce se zabývá analýzou rizika jednoho ze základních postupů dobývání nerostných surovin. V teoretické části jsou shrnuty základy trhací techniky, vedlejší účinky trhacích prací, ...

Kratochvíl, Aleš; Ferjenčík, Miloš; LOPA
Univerzita Pardubice, 2009

Perspektivy rozvoje životního pojištění v ČR
Škrhová, Jana; Černohorský, Jan
2009 - Czech
Diplomová práce se zabývá životním pojištěním - jeho charakteristikou, podstatou a základními formami produktů životního pojištění. Popsán je zde také pojistný trh v ČR a jeho srovnání s evropským pojistným trhem. Podrobně je provedena analýza vývoje životního pojištění v ČR. V závěrečné části diplomové práce jsou odhadnuty perspektivy rozvoje životního pojištění v ČR. Keywords: rizika; Životní pojištění; pojistný trh; Česká Republika; Risks; Life insurance; insurance market; Czech Republic Available in the UPCE Library.
Perspektivy rozvoje životního pojištění v ČR

Diplomová práce se zabývá životním pojištěním - jeho charakteristikou, podstatou a základními formami produktů životního pojištění. Popsán je zde také pojistný trh v ČR a jeho srovnání s evropským ...

Škrhová, Jana; Černohorský, Jan
Univerzita Pardubice, 2009

Příprava a nitrace heterocyklických prekursorů 2,2-dinitroethen-1,1-diaminu
Horák, Miroslav; Jalový, Zdeněk; Mareček, Pavel
2009 - Czech
Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rozebrány dosud publikované syntézy 2,2-dinitroethen-1,1diaminu (FOX-7). Pro laboratorní i pro technologickou aplikaci byla vybrána metoda vycházející z 2-metylimidazolidin-4,5dionu, která nevede ke vzniku dinitrometanu jako vedlejšího produktu. V praktické části byla provedena kondenzace acetamidinium-acetátu a acetamidinium-sulfátu na 2-metoxy-1metylimidazolidin-4,5dion, který byl dále hydrolýzou převeden na 2-hydroxy-1metylimidazolidin-4,5dion. Byla ověřena nitrace obou látek vedoucí k identickému meziproduktu nitrace2-(dinitrometylen(imidazolidin-4,5dionu, který následnou hydrolýzou poskytoval FOX-7. Dále byl studován vliv metanolického prostředí na 2-metoxy_2metylimidazolidin-4,5dion na 2-metyl_1H-imidazol-4,5dion působením anhydridu kyseliny octové. Byla vypracována metodika stanovení čistoty FOX-7 pomocí UV-Vis spektrofotometrie v alkalické oblasti. Keywords: nitrace; 2-Hydroxy_2-metalimidazolidin-4,5-dion; 2-Metoxy_2-metylimidazolidin-4,5-dion; 2,2-Dinitroeten-1,1-diamin; UV-Vis spektofotometrie; nitration Available in the UPCE Library.
Příprava a nitrace heterocyklických prekursorů 2,2-dinitroethen-1,1-diaminu

Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rozebrány dosud publikované syntézy 2,2-dinitroethen-1,1diaminu (FOX-7). Pro laboratorní i pro ...

Horák, Miroslav; Jalový, Zdeněk; Mareček, Pavel
Univerzita Pardubice, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases