Number of found documents: 197
Published from to

Projekt sdílení znalostí ve společnosti Barum Continental s r. o.
Pejřová, Ivana; Matošková, Jana; Mušinský, Martin
2011 - English
Tématem diplomové práce je sdílení znalostí ve společnosti Barum Continental spol. s r. o. (BCO). Teoretická část je kritickou literární rešerší českých a zahraničních zdrojů. Sdílení znalostí představuje jednu z hlavních aktivit řízení znalostí, a proto je teoretická část zaměřena na základní pojmy řízení znalostí jakými jsou data, informace, explicitní znalost, tacitní znalost, a znalostní pracovník. Cílem provedené analýzy je pak zjistit, jak společnost v současné době pracuje se svými znalostmi. Konkrétně je výzkum proveden ve vybrané divizi společnosti, kterou se stala Divize továrního inženýrství (FED). Hlavními metodami výzkumu jsou rozhovory s vedoucími pracovníky a identifikovanými znalostními pracovníky FED. Posléze na vysledcích analýzy je navržen projekt sdílení znalostí. Protože sdílení znalostí představuje pro společnost nový přístup v oblasti řízení lidských zdrojů, jsou v projektu navžena taková opatření, která představují první kroky v rámci efektivního a systematického sdílení znalostí ve společnosti. Keywords: sdílení znalostí; řízení znalostí; explicitní znalost; tacitní znalost; znalostní pracovník; knowledge sharing; knowledge management; explicit knowledge; tacit knowledge; knowledge worker Available in the UTB Library.
Projekt sdílení znalostí ve společnosti Barum Continental s r. o.

Tématem diplomové práce je sdílení znalostí ve společnosti Barum Continental spol. s r. o. (BCO). Teoretická část je kritickou literární rešerší českých a zahraničních zdrojů. Sdílení znalostí ...

Pejřová, Ivana; Matošková, Jana; Mušinský, Martin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Development project for a new Internet shop
Václavíková, Katarína; Pilík, Michal; Halčář, Jiří
2011 - English
Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť marketingový plán pre budúci internetový ob-chod špecializovaný na predaj hračiek pre zvieratá. Vzhľadom na rastúci trend nákupov cez Internet a takisto starania sa o domáce zvieratá, je isté, že je to vynikajúca príležitosť pre podnikanie. Teoretická časť popisuje základné znaky internetového marketingu a jednotlivé fázy marketingového plánu. Analýza sa sústreďuje nie len na vonkajšie a vnútorné prostredie, ale aj zahŕňa prieskum trhu, ktorého cieľom je zistiť, či internetový obchod s hračkami pre zvieratá bude mať budúcnosť. Projektová časť stanovuje konkrétne kroky marketingového plánu a jeho realizácie. Keywords: internetový obchod; marketingový plán; marketingová stratégia; marketingový mix; situačná analýza; SLEPT analýza; SWOT analýza; Porterova analýza; Ansoffova matica; STP proces; Internet shop; marketing plan; marketing strategy; marketing mix; situation analysis; SLEPT analysis; SWOT analysis; Porter analysis; Ansoff matrix; STP process Available in the UTB Library.
Development project for a new Internet shop

Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť marketingový plán pre budúci internetový ob-chod špecializovaný na predaj hračiek pre zvieratá. Vzhľadom na rastúci trend nákupov cez Internet a takisto ...

Václavíková, Katarína; Pilík, Michal; Halčář, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Project of Marketing Strategy for MEP Postřelmov for years 2011 and 2012
Dolečková, Aneta; Pilík, Michal; Muchová, Simona
2011 - English
Tato diplomová práce je zaměřena na průmyslový trh a konkrétní firmu působící v tomto prostředí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část teoreticky popisuje průmyslový trh, výzkum, analýzy a následné marketingové strategie pro tento trh. Tato část se také věnuje novým marketingovým nástrojům v tomto prostředí ve formě internetového marketingu. Praktická část se skládá z analytické části a projektu. V analytické části je firma podrobena třem analýzám a kvantitativnímu výzkumu s cílem zjistit pozici firmy na trhu, postavení vůči konkurenci či silné a slabé stránky firmy. Projektová část je věnována návrhu marketingové strategie této firmy, která vychází z výsledku všech provedených analýz. Keywords: Průmyslový trh; spotřební trh; strategie; analýza; marketing; marketingová komunikace; spotřebitel; zákazník; firma; odporník; rychlovypínač; Business to business market; business to customer market; strategy; analysis; marketing communication; consumer; customer; company; braking resistor; DC high speed circuit breaker Available in the UTB Library.
Project of Marketing Strategy for MEP Postřelmov for years 2011 and 2012

Tato diplomová práce je zaměřena na průmyslový trh a konkrétní firmu působící v tomto prostředí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část teoreticky popisuje průmyslový trh, ...

Dolečková, Aneta; Pilík, Michal; Muchová, Simona
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Projekt expanze modelu firmy Student Agency do Portugalska
Magalhaes Mendonca, Gustavo Nuno de; Chovancová, Miloslava; Vydrová, Janka
2011 - English
Cílem této diplomové práce je vytvořit projekt expanze společnosti Student Agency na portugalský trh. Teoretická část diplomové práce charakterizuje řízení a budování značky. Zaměřuje se převážně na aspekty hodnoty značky, prvky značky, identitu značky, interna-cionalizaci značky a globální strategii značky. Praktická část práce je rozdělena na dvě části. První část tvoří analýza společnosti Student Agency a jejího modelu budování znač-ky, analýza dotazníkového šetření a SWOT analýza. Obsahem druhé části je analýza por-tugalského trhu. Zahrnuje srovnání mezi portugalskou a českou ekonomikou, analýzu trhu expresních služeb v Portugalsku a konkurence na trhu. Na základě poznatků získaných z analýz je zpracován projekt expanze společnosti student Agency na portugalský trh, který je podroben nákladové, časové a rizikové analýze. Keywords: expanze; vstup na nové trhy; trh s express autobusy; hodnota značka; glo-bální strategie značky; budování značky; SWOT analýza; konkurenční výhoda; expansion; entrance in new markets; express coach market; brand equity; global brand strategies; brand building; SWOT analysis; competitive advantage Available in the UTB Library.
Projekt expanze modelu firmy Student Agency do Portugalska

Cílem této diplomové práce je vytvořit projekt expanze společnosti Student Agency na portugalský trh. Teoretická část diplomové práce charakterizuje řízení a budování značky. Zaměřuje se převážně na ...

Magalhaes Mendonca, Gustavo Nuno de; Chovancová, Miloslava; Vydrová, Janka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Implementace společenské odpovědnosti podniků do podmínek malých a středních podniků na Sri Lance
Abeywickrema, Pavithra Bandu Dharshana; Chovancová, Miloslava; Muchová, Simona
2011 - English
V podnikatelských aktivitách firem vzrůstá důležitost řešení problematiky sociální odpovědnosti firem (CSR). Sociální odpovědností firem se tradičně vice zabývají velké firmy, zatím co v malých a středních firmách jí není věnováno tolik pozornosti. Vzhledem k tomu, že malé a střední podniky (MSP) tvoří více než 90 % podnikání ve světě - na Sri Lance přibližně 97 % všeho průmyslu - vzrůstá význam sociální a environmentální odpovědnosti v tomto sektoru. Cílem práce je objasnit specifické bariéry a identifikovat příležitosti pro implementaci sociální odpovědnosti firem (CSR) do managementu malých a středních podniků v podmínkách Sri Lanky. Keywords: MSP; sociální odpovědnost firem; patneři v podnikání; efektivní management; SMEs; CSR; Stake Holders; Effective Management Available in the UTB Library.
Implementace společenské odpovědnosti podniků do podmínek malých a středních podniků na Sri Lance

V podnikatelských aktivitách firem vzrůstá důležitost řešení problematiky sociální odpovědnosti firem (CSR). Sociální odpovědností firem se tradičně vice zabývají velké firmy, zatím co v malých a ...

Abeywickrema, Pavithra Bandu Dharshana; Chovancová, Miloslava; Muchová, Simona
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Projekt marketingové strategie společnosti Nokia v Indii
Saha, Anusua; Chovancová, Miloslava; Vydrová, Janka
2011 - English
The company I have chosen to analyze in my thesis is the Finnish mobile phone giant Nokia with respect to its competitors. The thesis will deal with what is the present mobile market in India and the prospect of growth for the mobile handset companies and the Indian Telecommunication industry. Then it will be followed by analyzing Nokia?s market position in India and globally with respect to its competitors. It will deal with presenting the com-pany structure and overall view on the size and sales of the company. My thesis will go on a step by step process with the description from the macro level of the Indian Telecommunication industry then narrowing with the brief introduction of Nokia and its corporate objectives and the marketing processes followed by environmental (PEST analy-sis). To support my hypothesis I will do the competitive analysis on the basis of SWOT analysis and Porter?s five forces and PEST analysis and at last will formulate a innovative marketing strategy for Nokia in the Indian Market. Keywords: Nokia; mobile handset market; customer base; marketing Strategy; SWOT Analysis; Marketing Strategy; Indian Mobile market Available in the UTB Library.
Projekt marketingové strategie společnosti Nokia v Indii

The company I have chosen to analyze in my thesis is the Finnish mobile phone giant Nokia with respect to its competitors. The thesis will deal with what is the present mobile market in India and the ...

Saha, Anusua; Chovancová, Miloslava; Vydrová, Janka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Obnovení značky sušeného mléka v potravinářském průmyslu Sri Lanky
K. P. Don Manuelge Dona Sri Jayawradena,; Chovancová, Miloslava; Krenar, Petr
2011 - English
Postavení značky, stejně jako osobnost značky, představuje klíčovou roli v budování preferencí pro značku. Společenské stimuly mají stejně velkou důležitost jako zvyšování zaměření značky a měly by posilovat komunikaci a významnost značky směrem k zákazníkovi. Růst značky je rovněž posilován nesčetnými představami, přesvědčeními a postoji zákazníka ke značce, stejně jako vnímáním. Sušené plnotučné mléko Nespray je značka, která na trhu ve Srí Lance existuje již několik desetiletí a snaží se dosáhnout postavení lídra na trhu v kategorii sušených plnotučných mlék. Nová identita značky sušeného plnotučného mléka Nespray je budována nově, pomocí odpovídajícího umísťování značky, pomocí komunikace s využitím a podporou osobnosti značky a navozováním sociálních stimulů. Keywords: pozice značky; osobitost značky; společenské impulzy; identita značky; Organizační sdružení značek; Brand Position; Brand Personality; Social Stimulus; Brand Identity; Organisational Brand Associations Available in the UTB Library.
Obnovení značky sušeného mléka v potravinářském průmyslu Sri Lanky

Postavení značky, stejně jako osobnost značky, představuje klíčovou roli v budování preferencí pro značku. Společenské stimuly mají stejně velkou důležitost jako zvyšování zaměření značky a měly by ...

K. P. Don Manuelge Dona Sri Jayawradena,; Chovancová, Miloslava; Krenar, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Projekt o pronikání slovinských maloobchodních řetězců Mercator na český trh
Maisuradze, Tamari; Pilík, Michal; Kubík, Josef
2011 - English
Having a strategic location in Europe, the Czech Republic is characterized as being one of the most attractive countries for investors due to various advantages. The largest and the most successful retail company in the Republic of Slovenia, Mercator,seeks growing and conquering new markets on a global basis. The purpose of this thesis is to conduct relevant analyses reflecting the current situation in the Czech Republic, identify the existing retail companies present in the country, and estimate the potential for a new market entrant. It additionally points out the potential threats facing the company and offers suggestions how to eliminate them. Keywords: Globalization; economic indicators; macro environment; market penetration; legal background; competitors; marketing mix; project implementation Available in the UTB Library.
Projekt o pronikání slovinských maloobchodních řetězců Mercator na český trh

Having a strategic location in Europe, the Czech Republic is characterized as being one of the most attractive countries for investors due to various advantages. The largest and the most successful ...

Maisuradze, Tamari; Pilík, Michal; Kubík, Josef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Projekt zvýšení spokojenosti zákazníků ve firmě TOKO AGRI a.s.
Krovinová, Jana; Pilík, Michal; Vaněk, Jiří
2011 - English
Tato diplomová práce se zabývá navržením projektu pro zvýšení spokojenosti zákazníků ve firmě TOKO AGRI a.s. Cílem práce je celkové zhodnocení a zlepšení spokojenosti zákaz-níků s poskytovanými službami a nabízenými produkty dané společnosti. Aby bylo tohoto cíle dosaženo popisuji marketingový mix společnosti, hlavní konkurenty v oboru a vytvoři-la jsem dotazník, jež analyzuje dosavadní spokojenost či nespokojenost zákazníků s nabí-zenými produkty a službami. Stěžejní částí práce je primární marketingový výzkum formou dotazníku, jež byl rozeslán firemním zákazníkům. Na základě výsledku daného průzkumu je vytvořen návrh projektu, který pomůže zvýšit loajalitu zákazníků s danou firmou, a který eliminuje slabá místa, jež negativně ovlivňují spokojenost zákazníka. Keywords: marketingový mix; marketingový výzkum; dotazník; spokojenost zákazníků; loajalita zákazníků; marketing mix; marketing research; questionnaire; customers? satisfaction; loyalty of customers Available in the UTB Library.
Projekt zvýšení spokojenosti zákazníků ve firmě TOKO AGRI a.s.

Tato diplomová práce se zabývá navržením projektu pro zvýšení spokojenosti zákazníků ve firmě TOKO AGRI a.s. Cílem práce je celkové zhodnocení a zlepšení spokojenosti zákaz-níků s poskytovanými ...

Krovinová, Jana; Pilík, Michal; Vaněk, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Projekt rozšíření obchodní sítě internetové společnosti Worldhotel-link.com Limited v oblasti cestovního ruchu
Basay, Ekaterina; Pilík, Michal; Harantová, Lenka
2011 - English
Hlavním cílem tohoto projektu je popsat a analyzovat marketingové strategie používané společností Worldhotel-link.com Limited a navrhnout takové marketingové strategie, které by vedly k efektivnímu rozšíření obchodní sítě. K dosažení těchto cílů popisuje nejprve teoretická část práce obecně používané obchodní strategie expanze společně s internetový-mi firmami působícími v oblasti cestovního ruchu. Projektová část se potom zabývá ná-vrhem strategie obchodního rozšíření sítě spolu s analýzou nového tržního potenciálu, tvorbou databáze partnerů, cenovou strategií a analýzou konkurence. Keywords: Business Network; Franchise; internetový marketing; trh; Marketingová strategie; strategické aliance; cestovní ruch; Internet Marketing; Market; Marketing Strategy; Strategic Alliances; Tourism Available in the UTB Library.
Projekt rozšíření obchodní sítě internetové společnosti Worldhotel-link.com Limited v oblasti cestovního ruchu

Hlavním cílem tohoto projektu je popsat a analyzovat marketingové strategie používané společností Worldhotel-link.com Limited a navrhnout takové marketingové strategie, které by vedly k efektivnímu ...

Basay, Ekaterina; Pilík, Michal; Harantová, Lenka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases