Number of found documents: 1
Published from to

Le Liban et la guerre en Syrie (2011-2015).
Samadová, Jana; Eichler, Jan; Novotná, Yvona
2015 - French
Tato bakalářská práce analyzuje dopad války v Sýrií na politickou a bezpečnostní situaci v Libanonu. Ve své první části poskytuje historický přehled vývoje Libanonu, objasňuje okolnosti občanské války a analyzuje vztahy mezi Libanonem a Izraelem, Iránem,Saudskou Arábií, zeměmi Perského zálivu, Francií, Evropskou Unií a Spojeními Státy. Ve své druhé části se zaměřuje na Sýrii, konkrétně na shrnutí faktorů, jež zapříčinily vypuknutí války v roce 2011, postup této války, založení Islámského Státu v Iráku a Levantě a evaluaci mezinárodních intervencí v daném konfliktu. Ve své závěrečné části se tato práce věnuje vývoji libanonsko-syrských vztahů, zhodnocení bezpečnostní politiky Libanonu a potížím imigrační krize v Libanonu. This thesis aims to analyze the impact of the war in Syria on the political and security situation in Lebanon. In its first part, it offers a Lebanese historical overview, a presentation of the circumstances of the Lebanese civil war and an analysis of the relations between Lebanon and Israel, Iran, Saudi Arabia and the Gulf countries, France, the European Union and the United States. In its second part, this work focuses on Syria: a summary of the facts that led to war in 2011, the development of this war, the creation of the Islamic State of Iraq and the Levant and finally an evaluation of the international interventions in said conflict. The last part is dedicated to the development of the Lebanese and Syrian relations, the evaluation of the security policy in Lebanon and the difficulties of the immigration crisis in that country. Ce mémoire tente d'analyser l'impact de la guerre en Syrie sur la situation politique et sécuritaire au Liban. Dans sa premiere partie, il offre un aperçu historique libanais, une présentation des circonstances de la guerre civile libanaise et une analyse des relations entre le Liban et l'Israël, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, la France, l'Union Européenne et les États-Unis. Dans sa deuxieme partie, ce travail ce concentre sur la Syrie: un résumé des faits qui ont aboutit au déclenchement de la guerre en 2011, l'évolution de cette guerre, la formation de l'État Islamique en Irak et au Levant et enfin l'évaluation des interventions internationales dans le conflit. Dans sa derniere partie, le projet s'oriente sur le développement des relations libano-syriennes, l'évaluation de la politique de sécurité libanaise et les difficultés de la crise d'immigration au Liban. Keywords: Libanon; Sýrie; Imigrační krize; Bezpečnostní politika; Islámský Stát v Iráku a Levantě; Security policy; Immigration crisis; The Islamic State of Iraq and the Levant; Lebanon; Syria Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Le Liban et la guerre en Syrie (2011-2015).

Tato bakalářská práce analyzuje dopad války v Sýrií na politickou a bezpečnostní situaci v Libanonu. Ve své první části poskytuje historický přehled vývoje Libanonu, objasňuje okolnosti občanské války ...

Samadová, Jana; Eichler, Jan; Novotná, Yvona
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases