Number of found documents: 130
Published from to

Výchova k pohybu v životě předškolního dítěte
VACHOVÁ, Radka; ZEMÁNEK, Petr
2018 - Czech
Available in the UPOL Library.
Výchova k pohybu v životě předškolního dítěte

VACHOVÁ, Radka; ZEMÁNEK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

E-learning
Skřivánková, Jitka; Rýdl, Karel
2014 - Czech
Tato závěrečná práce je zaměřena na e-learningový systémy. Cílem práce bylo vytvořit jednoduchý manuál pro základní tvorbu a správu kurzu v aplikaci Moodle. Manuál je orientovaný pro učitele, kteří se s danou aplikací seznamují. Pro lepší orientaci v daném prostředí je materiál opatřen obrázky. Keywords: e-learning; správa kurzu; manuál; Moodle; administration course; handbook Available in digital repository of UPCE.
E-learning

Tato závěrečná práce je zaměřena na e-learningový systémy. Cílem práce bylo vytvořit jednoduchý manuál pro základní tvorbu a správu kurzu v aplikaci Moodle. Manuál je orientovaný pro učitele, kteří se ...

Skřivánková, Jitka; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2014

Využití aktivizačních metod na osmiletém Gymnáziu ve výuce hebrejštiny
Horáková, Jana; Rýdl, Karel
2014 - Czech
Závěrečná práce "Využití aktivizačních metod na osmiletém Gymnáziu ve výuce hebrejštiny" se věnuje problematice výukových metod se zaměřením na aktivizující metody. Teoretická část obsahuje přehled výukových metod s podrobnější klasifikací metod používaných ve výuce jazyků a dále nástin výuky hebrejštiny v ČR. Praktická část shrnuje šetření mezi učiteli hebrejštiny na Lauderově gymnáziu. Práce rovněž obsahuje návrh vhodných aktivit, které lze použít ve výuce hebrejštiny. Keywords: aktivizační výukové metody; hebrejština; Lauderovo gymnázium; activating teaching methods; hebrew; Lauder's commprehensive school Available in digital repository of UPCE.
Využití aktivizačních metod na osmiletém Gymnáziu ve výuce hebrejštiny

Závěrečná práce "Využití aktivizačních metod na osmiletém Gymnáziu ve výuce hebrejštiny" se věnuje problematice výukových metod se zaměřením na aktivizující metody. Teoretická část obsahuje přehled ...

Horáková, Jana; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2014

Návrh učebního textu z didaktiky ekonomie pro předmět obecná ekonomie vyšší odborné školy ekonomické
Knězáčková, Radka; Ďatko, Ilona
2014 - Czech
Závěrečná práce doplňkového pedagogického studia se zabývá návrhem učebního textu pro předmět ekonomika vyučovaných na středních odborných školách ekonomického zaměření. Cílem práce je navrhnout text vysvětlující chování firem a spotřebitelů na trhu výrobních faktorů. Keywords: náklady firem; produkční analýza firem; příjem firem; teorie užitku spotřebitele; učební text; costs of firms; production analysis of firms; revenue of firms; utility theory; didactic text Available in digital repository of UPCE.
Návrh učebního textu z didaktiky ekonomie pro předmět obecná ekonomie vyšší odborné školy ekonomické

Závěrečná práce doplňkového pedagogického studia se zabývá návrhem učebního textu pro předmět ekonomika vyučovaných na středních odborných školách ekonomického zaměření. Cílem práce je navrhnout text ...

Knězáčková, Radka; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Učební text pro předmět analýza potravin
Koubová, Markéta; Ďatko, Ilona
2014 - Czech
Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu analýza potravin. Cílem závěrečné práce je návrh učebního textu pro studenty střední školy odborné školy ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí. Keywords: učební text; sacharidy; stanovení sacharidů; didactic text; carbohydrates; determination of carbohydrates Available in digital repository of UPCE.
Učební text pro předmět analýza potravin

Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu učebního textu do předmětu analýza potravin. Cílem závěrečné práce je návrh učebního textu pro studenty střední školy odborné ...

Koubová, Markéta; Ďatko, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Bilingvní komunikace jako významný prvek V a V
Veterník, Igor; Moravcová, Ilona
2014 - Czech
Práce je zaměřena na problematiku bilingvního vzdělávání v rodině a rozebírá klady a zápory tohoto procesu. Keywords: bilingvismus; bilingvní vzdělávání; komunikace; bilingualism; bilingual education; communication Available in digital repository of UPCE.
Bilingvní komunikace jako významný prvek V a V

Práce je zaměřena na problematiku bilingvního vzdělávání v rodině a rozebírá klady a zápory tohoto procesu.

Veterník, Igor; Moravcová, Ilona
Univerzita Pardubice, 2014

Experiment jako metoda a forma výuky
Domašinská, Petra
2013 - Czech
Cílem této práce je aplikovat didaktiku do výuky chemie, přesněji jako chemický experiment. První část této práce se věnuje výchovně vzdělávacímo procesu se zaměřením na technologii výuky. Jsou zde postupně probrány základní vyučovací metody, formy i didaktické prostředky. Experiment je zde rozebírán jako metoda a následně jako forma výuky. Takto získané didaktické znalosti o experimentu jsou v druhé části práce aplikovány do prostředí chemie a ukázány na praktickém příkladu leboratorní úlohy. Protože pouze správně vedená výuka chemie a to jak z pohledu obsahové stránky, kterou mají především na starost chemici, tak z pohledu metodiky výuky, z pohledu didaktiky, může přispět ke zvýšení obliby tohoto předmětu u žáků. Keywords: experimenty; metody výuky; formy výuky; experiments; methods of education; forms of educations Available in the UPCE Library.
Experiment jako metoda a forma výuky

Cílem této práce je aplikovat didaktiku do výuky chemie, přesněji jako chemický experiment. První část této práce se věnuje výchovně vzdělávacímo procesu se zaměřením na technologii výuky. Jsou zde ...

Domašinská, Petra
Univerzita Pardubice, 2013

Návrh učebního textu pro studenty chemie v rozsahu učiva gymnázií a středních škol
Hermonová, Jana
2013 - Czech
Závěrečná práce je zpracována jako návrh učebního textu předkládající ucelený pohled na periodicky systém prvků, jež je základním pilířem anorganické chemie. Text je určen nejenom pro studenty gymnázií, ale i jiných středních škol, jež vyučují základům chemie. Stěžejním tématem učebního textu je chemická periodicita a s ní spojené chemické a fyzikální vlastnosti prvků. Protože vlastnosti prvků jsou odvozovány z elektronové konfigurace a chemická periodicita i tvar periodické tabulky prvků lze vyložit podle elektronové struktury atomu, je jedna kapitola učebního textu speciálně věnována struktuře atomu. Teoretická část závěrečné práce je zaměřena především na oborovou didaktiku, a to na didaktiku chemie, na její historii, zásady a vyučovací metody. Keywords: pedagogika; didaktika; didaktika chemie; stavba atomu; periodická tabulka prvků; vlastnosti prvků; pedagogy; didactic; didactic of chemistry; construction of atom; periodic table of elements; properties of chemical elements; charactericsties of elements Available in the UPCE Library.
Návrh učebního textu pro studenty chemie v rozsahu učiva gymnázií a středních škol

Závěrečná práce je zpracována jako návrh učebního textu předkládající ucelený pohled na periodicky systém prvků, jež je základním pilířem anorganické chemie. Text je určen nejenom pro studenty ...

Hermonová, Jana
Univerzita Pardubice, 2013

Učebnice francouzské gramatiky pro začátečníky až mírně pokročilé
Majová, Radka
2013 - Czech
V úvodu práce jsou porovnány české gramatické učebnice a zjištěny jejich nedostatky. V učebnicích chybí provázanost teorie s praxí. Proto byl navržen tento učební text, aby pokrýval tyto nedostatky. Učební text vykládá gramatiku česky a připodobňuje české gramatice, tím tu francouzskou velmi ulehčuje. Látka pokrývá úroveň od úplných začátečníků do úrovně A1 dle Společného referenčního rámce. Učebnice slouží jako doplňkový materiál výuky pro studenty středních škol. Keywords: francouzština; gramatika; A1; grammar; french language Available in the UPCE Library.
Učebnice francouzské gramatiky pro začátečníky až mírně pokročilé

V úvodu práce jsou porovnány české gramatické učebnice a zjištěny jejich nedostatky. V učebnicích chybí provázanost teorie s praxí. Proto byl navržen tento učební text, aby pokrýval tyto nedostatky. ...

Majová, Radka
Univerzita Pardubice, 2013

Funkce zpětné vazby ve výuce jako metoda zvyšování kvality výuky
Kohoutová, Miroslava
2013 - Czech
Tato závěrečná práce pojednává o komunikaci ve školní třídě, která probíhá mezi učitelem a žáky během vyučovací hodiny, o motivaci žáků, hodnocení jejich výkonu a o klimatu ve školní třídě. To jsou prvky, které poskytují zpětnou vazbu. Keywords: výuka; zpětné vazby; zvyšování kvality; teaching; feedback; improving the quality Available in the UPCE Library.
Funkce zpětné vazby ve výuce jako metoda zvyšování kvality výuky

Tato závěrečná práce pojednává o komunikaci ve školní třídě, která probíhá mezi učitelem a žáky během vyučovací hodiny, o motivaci žáků, hodnocení jejich výkonu a o klimatu ve školní třídě. To jsou ...

Kohoutová, Miroslava
Univerzita Pardubice, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases