Number of found documents: 33
Published from to

Převod dokumentů do PDF pro potřeby NUŠL
Národní technická knihovna; Charvátová, Michaela
2016 - Czech
Keywords: PDF; PDF; digitální knihovny; elektronické zdroje; šedá literatura Available in the NTK library.
Převod dokumentů do PDF pro potřeby NUŠL

Národní technická knihovna; Charvátová, Michaela
Národní technická knihovna, 2016

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury
Národní technická knihovna
2015 - Czech
Charakteristika jednotlivých typů šedé literatury pro zařazování dokumentů a záznamů do typologie Národního úložiště šedé literatury. Keywords: Národní úložiště šedé literatury; National repository of grey literature; šedá literatura Available in the NTK library.
Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika jednotlivých typů šedé literatury pro zařazování dokumentů a záznamů do typologie Národního úložiště šedé literatury.

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2015

Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení
Di-XL
2014 - Czech
Keywords: projekty; metody; celoživotní vzdělávání; knihovny Available in the NTK library.
Knihovny jako významný partner při šíření a využívání výsledků projektů celoživotního učení

Di-XL
Národní technická knihovna, 2014

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)
Kožuchová, Kristýna
2012 - Czech
Keywords: Polytematický strukturovaný heslář; descriptor information retrieval languages; Polythematic Structured Subject Heading System; subject control; selekční jazyky deskriptorové; věcný popis; metody Available in the NTK library.
Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Kožuchová, Kristýna
Národní technická knihovna, 2012

Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)
Kožuchová, Kristýna
2012 - Czech
Keywords: Polytematický strukturovaný heslář; Polythematic Structured Subject Heading System; subject control; descriptor information retrieval languages; věcný popis; selekční jazyky deskriptorové; metody Available in the NTK library.
Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Kožuchová, Kristýna
Národní technická knihovna, 2012

Zajištění dlouhodobé čitelnosti plnotextových souborů, zamezení výskytu duplicitních souborů
INCAD
2011 - Czech
Keywords: formát souboru; Národní úložiště šedé literatury; dlouhodobá ochrana; repozitář; file format; National Repository of Grey Literature; long-term preservation; repository; digitální knihovny; elektronické dokumenty Available in the NTK library.
Zajištění dlouhodobé čitelnosti plnotextových souborů, zamezení výskytu duplicitních souborů

INCAD
Národní technická knihovna, 2011

Zajištění dlouhodobé čitelnosti plnotextových souborů, zamezení výskytu duplicitních souborů
INCAD
2011 - Czech
Keywords: formát souboru; Národní úložiště šedé literatury; dlouhodobá ochrana; repozitář; file format; National Repository of Grey Literature; long-term preservation; repository; digitální knihovny; elektronické dokumenty Available in the NTK library.
Zajištění dlouhodobé čitelnosti plnotextových souborů, zamezení výskytu duplicitních souborů

INCAD
Národní technická knihovna, 2011

Instalace systému CDS Invenio
Národní technická knihovna
2011 - Czech
Keywords: CDS Invenio; lokální instalace; moduly; administrace; CDS Invenio; local installation; modules; administration; digitální knihovny; software Available in the NTK library.
Instalace systému CDS Invenio

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2011

Zařazení šedé literatury do Národního úložiště šedé literatury
Fürstová, Iveta
2011 - Czech
Keywords: právo; typologie; repozitář; Národní úložiště šedé literatury; law; typology; repository; National Repository of Grey Literature; elektronické dokumenty; digitální knihovny; ochrana autorských práv; licence; šedá literatura Available in the NTK library.
Zařazení šedé literatury do Národního úložiště šedé literatury

Fürstová, Iveta
Národní technická knihovna, 2011

Pokyny pro zpracování záznamů v systému Invenio
Frantíková, Bohdana
2011 - Czech
Keywords: repozitář; metadatové záznamy; vkladatelé; Národní úložiště šedé literatury; repository; metadata records; submitters; National Repository of Grey Literature; digitální knihovny; software; metadata; elektronické dokumenty Available in the NTK library.
Pokyny pro zpracování záznamů v systému Invenio

Frantíková, Bohdana
Národní technická knihovna, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases