Number of found documents: 11
Published from to

Automatizace výpočtu oblastí hospodaření na základě výnosového potenciálu
Seidlová, Jana
2022 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; radar; multispektrální data; remote sensing data; radar; multispectral image Available in a digital repository NRGL
Automatizace výpočtu oblastí hospodaření na základě výnosového potenciálu

Seidlová, Jana
CENIA, 2022

Monitoring kontaminovaných míst
Seidlová, Jana
2022 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; hyperspektrál; multispektrál; skládka; remote sensing data; hyperspectral; multispectral; landfill Available in a digital repository NRGL
Monitoring kontaminovaných míst

Seidlová, Jana
CENIA, 2022

Využití metod dálkového průzkumu země pro stanovení závadných látek v obálkách stavebních objektů
Polák, Mojmír
2022 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; hyperspektral; azbest; remote sensing data; hyperspectral; azbest Available in a digital repository NRGL
Využití metod dálkového průzkumu země pro stanovení závadných látek v obálkách stavebních objektů

Polák, Mojmír
CENIA, 2022

Correlation between Sentinel-1 radar data, Sentinel-2 multispectral data and ground measurement reference data for soil moisture monitoring
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; Sentinel 2; vlhkost půdy; remote sensing data; Sentinel 1; Sentinel 2; soil moisture Available in a digital repository NRGL
Correlation between Sentinel-1 radar data, Sentinel-2 multispectral data and ground measurement reference data for soil moisture monitoring

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana
CENIA, 2020

EO4FoodSecurity
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Sentinel 2; výnos; remote sensing data; Sentinel 2; yield Available in a digital repository NRGL
EO4FoodSecurity

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Using Sentinel 1 data and IoT technology for analysis of soil moisture
Seidlová, Jana; Batrlová, Iva
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; radar; vlhkost půdy; remote sensing data; Sentinel 1; radar; soil moisture Available in a digital repository NRGL
Using Sentinel 1 data and IoT technology for analysis of soil moisture

Seidlová, Jana; Batrlová, Iva
CENIA, 2020

Earth Observation for monitoring of regional food supplies deviations
Seidlová, Jana; Batrlová, Iva; Kvapil, Jiří
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; Sentinel 2; vlhkost půdy; remote sensing data; Sentinel 1; Sentinel 2; soil moisture Available in a digital repository NRGL
Earth Observation for monitoring of regional food supplies deviations

Seidlová, Jana; Batrlová, Iva; Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Testing possibilities of Sentinel 1 data for yield forecast
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; radar; výnos; remote sensing data; Sentinel 1; radar; yield Available in a digital repository NRGL
Testing possibilities of Sentinel 1 data for yield forecast

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Developing a blockchain technology to enhance tracking and tracing of food items throughout the value chain to ensure food security in Africa
Kvapil, Jiří
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; potravinová bezpečnost; Afrika; remote sensing data; food security; Africa Available in a digital repository NRGL
Developing a blockchain technology to enhance tracking and tracing of food items throughout the value chain to ensure food security in Africa

Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Národní inventarizace kontaminovaných míst v České republice
Suchánek, Zdeněk
2019 - English
Keywords: kontaminovaná místa; inventarizace; Tematická strategie EU pro ochranu půdy; staré ekologické škody; dálkový průzkum Země; contaminated sites; inventory; EU Thematic Strategy for Soil Protection; old ecological burdens; remote sensing Available in a digital repository NRGL
Národní inventarizace kontaminovaných míst v České republice

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases