Number of found documents: 1
Published from to

Faktory životního prostředí ve vztahu ke zdraví
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
2007 - Czech
Plné texty příspěvků z českých i zahraničních odborných periodik a příspěvků přednesených na konferencích v rámci řešení projektu. Keywords: Prachatice; Praha; Teplice; program Teplice; choroba respirační; nemoc; alergie; město; těhotenství; mutagenita; genotoxicita; zdraví lidské; vliv na zdraví; látka znečišťující organická; látka znečišťující ovzduší; ochrana zdraví; znečištění ovzduší; Prachatice; Prague; Teplice; respiratory disease; disease; allergenic disease; Teplice programme; town; pregnancy; mutagenicity; genotoxicity; human health; health impact; organic pollutant; air pollutant; health protection; air pollution; znečištění vzduchu; těhotenství; alergie Available in the Ministry of the Environment
Faktory životního prostředí ve vztahu ke zdraví

Plné texty příspěvků z českých i zahraničních odborných periodik a příspěvků přednesených na konferencích v rámci řešení projektu.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
Ministerstvo životního prostředí, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases