Number of found documents: 22
Published from to

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2017/2018
Kočková, Dana; Jezberová, Romana; Berný, Libor
2018 - Czech
Nová metodická publikace NÚV je určena všem pedagogům, kteří mají ve školách na starosti závěrečné zkoušky, a samozřejmě i všem dalším, kteří se o problematiku zajímají. Upozorňuje na změny, ke kterým dochází v tomto školním roce, a poskytuje podrobný návod, jak při přípravě závěrečných zkoušek postupovat. Keywords: zkoušky; vzdělání; pedagogové Available in a digital repository NRGL
Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2017/2018

Nová metodická publikace NÚV je určena všem pedagogům, kteří mají ve školách na starosti závěrečné zkoušky, a samozřejmě i všem dalším, kteří se o problematiku zajímají. Upozorňuje na změny, ke kterým ...

Kočková, Dana; Jezberová, Romana; Berný, Libor
Národní ústav pro vzdělávání, 2018

Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR: Modelová verze
NÚV
2017 - Czech
Keywords: čeština; cizinecké právo; cizinecký režim; testy Available in a digital repository NRGL
Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR: Modelová verze

NÚV
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole: Školní rok 2016/2017
Kočková, Dana; Jezberová, Romana; Berný, Libor
2017 - Czech
Metodická publikace; kompletní informace o tom, jak ve škole pracovat s jednotnými zadáními; organizační pravidla pro všechny části závěrečných zkoušek; podmínky pro žáky se SVP; aktualizované otázky ze světa práce; podrobný návod, jak postupovat při pořádání písemné zkoušky v elektronické podobě. Methodological publication; complete information on how to work with uniform assignments at school; organizational rules for all parts of the final examinations; conditions for pupils with SEN; updated questions from the world of work; a step-by-step guide to how to conduct a written test in electronic form. Keywords: závěrečná zkouška; jednotná zadání; praktická zkouška; ústní zkouška; obory vzdělání kategorie H; obory vzdělání kategorie E; final exam; uniform assignments; practical exam; oral exam; fields of education category H; fields of education category E; vzdělání Available in a digital repository NRGL
Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole: Školní rok 2016/2017

Metodická publikace; kompletní informace o tom, jak ve škole pracovat s jednotnými zadáními; organizační pravidla pro všechny části závěrečných zkoušek; podmínky pro žáky se SVP; aktualizované otázky ...

Kočková, Dana; Jezberová, Romana; Berný, Libor
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Rozvíjíme matematické nadání žáků: Náměty pro 1. stupeň základní školy
Zelendová, Eva; Lišková, Hana; Nováková, Eva
2017 - Czech
Publikace pomáhá učitelům v práci s nadanými žáky. Zabývá se tím, jak nadaného ve třídě identifikovat, jak jej vést a zadávat mu úkoly ať už v rámci standardního učiva nebo nad rámec RVP. Publikace přináší i tipy, jak vybalancovat samostatnou práci žáka, který se vymyká, s jeho zapojení do kolektivu a skupinové práce. Zvláštní důraz je přitom kladen na význam žákovských řešení úloh. The publication helps teachers work with talented pupils. It is about how to identify the gifted person in the classroom, how to lead and assign tasks, either within the framework of standard curriculum or beyond the RVP. The publication also provides tips on how to balance the individual work of a pupil who is out of the ordinary, with his teamwork and group work. Particular emphasis is placed on the importance of pupils' problems. Keywords: úlohy; kurikulum; tasks; curriculum; matematika; základní školy; nadání Available in a digital repository NRGL
Rozvíjíme matematické nadání žáků: Náměty pro 1. stupeň základní školy

Publikace pomáhá učitelům v práci s nadanými žáky. Zabývá se tím, jak nadaného ve třídě identifikovat, jak jej vést a zadávat mu úkoly ať už v rámci standardního učiva nebo nad rámec RVP. Publikace ...

Zelendová, Eva; Lišková, Hana; Nováková, Eva
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Písemná zkouška na počítači
Národní ústav pro vzdělávání
2017 - Czech
Příručka má pomoci všem pedagogům, kteří na školách připravují písemné zkoušky v elektronické formě. Tyto e-zkoušky mohou žáci skládat jako součást závěrečných zkoušek ve čtyřiceti učebních oborech. The handbook is intended to assist all teachers who prepare written examinations in electronic form at schools. These e-examinations can be compiled by students as part of the final exams in forty courses. Keywords: příručka; elektronická zkouška; instalace; handbook; electronic test; installation; vzdělání Available in a digital repository NRGL
Písemná zkouška na počítači

Příručka má pomoci všem pedagogům, kteří na školách připravují písemné zkoušky v elektronické formě. Tyto e-zkoušky mohou žáci skládat jako součást závěrečných zkoušek ve čtyřiceti učebních ...

Národní ústav pro vzdělávání
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Dobrovolnictví
NÚV
2017 - Czech
Keywords: dobrovolnictví; Erasmus+; dobrovolnický projekt; dobrovolnictví v zahraničí; Europass; NICM; volunteering; Erasmus+; volunteer project; volunteering abroad; Europass; NICM Available in a digital repository NRGL
Dobrovolnictví

NÚV
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Studium v zahraničí
NÚV
2017 - Czech
Keywords: odborné stáže; Erasmus+; letní školy; stipendia; Europass; NICM; traineeships; Erasmus+; summer schools; scholarships; Europass; NICM; zahraniční studium Available in a digital repository NRGL
Studium v zahraničí

NÚV
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Práce v zahraničí
NÚV
2017 - Czech
Keywords: práce v EU; Erasmus+; zaměstnání v zahraničí; pracovní programy; sezonní práce; Europass; NICM; work in EU; Erasmus+; employment abroad; work programs; Europass; NICM Available in a digital repository NRGL
Práce v zahraničí

NÚV
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání - Výtvarná výchova
Pastorová, Markéta; Randáková, Jana; Říhová, Jolana; Stará, Kristýna; Vančát, Jaroslav
2016 - Czech
Keywords: základní vzdělání; výtvarná výchova; vyučovací předměty Available in a digital repository NRGL
Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání - Výtvarná výchova

Pastorová, Markéta; Randáková, Jana; Říhová, Jolana; Stará, Kristýna; Vančát, Jaroslav
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Fyzika
Mareš, Daniel; Gottwald, Stanislav; Koudelková, Věra; Pecinová, Drahomíra; Žák, Vojtěch
2016 - Czech
Keywords: základní vzdělání; fyzika; vyučovací předměty Available in a digital repository NRGL
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Fyzika

Mareš, Daniel; Gottwald, Stanislav; Koudelková, Věra; Pecinová, Drahomíra; Žák, Vojtěch
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases