Number of found documents: 10
Published from to

Potenciál letecké spektroskopie pro mapování azbesto-cementových střech
Polák, Mojmír
2022 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; hyperspektral; azbest; remote sensing data; hyperspectral; azbest Available in a digital repository NRGL
Potenciál letecké spektroskopie pro mapování azbesto-cementových střech

Polák, Mojmír
CENIA, 2022

Spektrální indexy jako nástroj pro hodnocení růstu chmele
Seidlová, Jana
2022 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; chmel; změny; remote sensing data; hop; changes Available in a digital repository NRGL
Spektrální indexy jako nástroj pro hodnocení růstu chmele

Seidlová, Jana
CENIA, 2022

Využitelnost radarového vegetačního indexu RVI4S1 v zemědělství
Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
2022 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; radar; multispektrální data; remote sensing data; radar; multispectral image Available in a digital repository NRGL
Využitelnost radarového vegetačního indexu RVI4S1 v zemědělství

Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
CENIA, 2022

Potenciální využití dat družic Sentinel-1 pro mapování půdní vlhkosti
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
2020 - English
Keywords: radarová data; multispektrální data; půdní vlhkost; dálkový průzkum; povrchová teplota; NDVI; radar data; multispectral data; soil moisture; remote sensing; surface temperature; NDVI Available in a digital repository NRGL
Potenciální využití dat družic Sentinel-1 pro mapování půdní vlhkosti

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
CENIA, 2020

Vymezení urbánního území pro hodnocení indikátorů zranitelnosti
Seidlová, Jana; Hofrajtr, Martin; Doubrava, Pavel; Batrlová, Iva; Kvapil, Jiří; Kochová, Tereza
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Maximum Likelihood; teplota povrchu; městská zeleň; vodní plochy; krajinný pokryv; města; remote sensing data; Maximum Likelihood; land surface temperature; urban greenery; water areas; landscape coverage; cities Available in a digital repository NRGL
Vymezení urbánního území pro hodnocení indikátorů zranitelnosti

Seidlová, Jana; Hofrajtr, Martin; Doubrava, Pavel; Batrlová, Iva; Kvapil, Jiří; Kochová, Tereza
CENIA, 2020

Satellite Data Archive
Seidlová, Jana; Batrlová, Iva; Doubrava, Pavel; Kvapil, Jiří
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Sentinel 2; NDVI; remote sensing data; Sentinel 2; NDVI Available in a digital repository NRGL
Satellite Data Archive

Seidlová, Jana; Batrlová, Iva; Doubrava, Pavel; Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Potential use of Sentinel-1 data for soil moisture mapping
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
2019 - English
Keywords: radar data; soil moisture mapping Available in a digital repository NRGL
Potential use of Sentinel-1 data for soil moisture mapping

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
CENIA, 2019

Demarcation of urban areas for evaluation vulnerability indicators
Seidlová, Jana; Hofrajtr, Martin; Doubrava, Pavel; Batrlová, Iva; Kvapil, Jiří; Kochová, Tereza
2019 - English
Keywords: evaluation; indicators; vulnerability; urban areas Available in a digital repository NRGL
Demarcation of urban areas for evaluation vulnerability indicators

Seidlová, Jana; Hofrajtr, Martin; Doubrava, Pavel; Batrlová, Iva; Kvapil, Jiří; Kochová, Tereza
CENIA, 2019

Potential use of Sentinel-1 data for soil moisture mapping
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
2019 - English
Keywords: radar data; soil moisture mapping Available in a digital repository NRGL
Potential use of Sentinel-1 data for soil moisture mapping

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
CENIA, 2019

Evaluation of vulnerability indicators in urban areas
Seidlová, Jana; Hofrajtr, Martin; Doubrava, Pavel; Batrlová, Iva; Kvapil, Jiří; Kochová, Tereza
2019 - English
Keywords: evaluation; vulnerability; indicators; urban areas Available in a digital repository NRGL
Evaluation of vulnerability indicators in urban areas

Seidlová, Jana; Hofrajtr, Martin; Doubrava, Pavel; Batrlová, Iva; Kvapil, Jiří; Kochová, Tereza
CENIA, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases