Number of found documents: 2
Published from to

Hodnotenie rádiologických odpadov zamorenia lokality Bohunice
Výzkumný ústav jadrových elektrární, Trnava; Morávek, Jozef
1991 - Slovak
Proběhla podrobná analýzy radiační situace v okolí JE Jaslovské Bohunice. Zjištěné hodnoty ukazují na nazanedbatelnou kontaminaci radionuklidy, která představuje zdravotní ohrožení obyvatelstva. Pro přesné stanovení způsobu dekontaminace zeminy a pro kompletní zhodnocení dopadu na obyvatelstvo proběhnou doplňující měření. Keywords: havárie jaderná; bezpečnost radiační; monitorování radiační; emise radioaktivní; pohyb látek radioaktivních; radionuklid; dopad na zdraví; látka poškozující zdraví; ochrana zdraví; JE Jaslovské Bohunice; nuclear accident; radiation safety; radiological monitoring; radioactive emission; shipment of radioactive substances; radionuclide; effect on health; health-depleting substance; health protection; NPP Jaslovské Bohunice; radioaktivní materiály; zdraví Available in the Ministry of the Environment
Hodnotenie rádiologických odpadov zamorenia lokality Bohunice

Proběhla podrobná analýzy radiační situace v okolí JE Jaslovské Bohunice. Zjištěné hodnoty ukazují na nazanedbatelnou kontaminaci radionuklidy, která představuje zdravotní ohrožení obyvatelstva. Pro ...

Výzkumný ústav jadrových elektrární, Trnava; Morávek, Jozef
Ministerstvo životního prostředí, 1991

Dlhodobá riziká v životnom prostredí pre pôdy v povodí Dunaja
Přírodovědecká fakulta Masarykovy university Brno, katedra životního prostředí, Brno; Fiala, Karel; Čurlík, Ján
1991 - Slovak
Studie přibližuje celkovou problematiku kontaminace půd v povodích, způsoby a metodiky analytických prací a indikátory znečištění. Jsou popsány vlastnosti půdy, které ovlivňují rizikovost akumulace stopových prvků. Jsou uvedeny limitní koncentrace rizikových prvků v půdách. Keywords: samočištění; povodí Dunaje; indikátory biologické; kovy těžké; vliv antropogenní; znečištění; tok vodní; sediment říční; půda; self-purification; Dunaj river basin; biological indicators; heavy metals; anthropogenic impact; contamination; water course; soil, alluvium; kontaminace; půda; znečištění Available in the Ministry of the Environment
Dlhodobá riziká v životnom prostredí pre pôdy v povodí Dunaja

Studie přibližuje celkovou problematiku kontaminace půd v povodích, způsoby a metodiky analytických prací a indikátory znečištění. Jsou popsány vlastnosti půdy, které ovlivňují rizikovost akumulace ...

Přírodovědecká fakulta Masarykovy university Brno, katedra životního prostředí, Brno; Fiala, Karel; Čurlík, Ján
Ministerstvo životního prostředí, 1991

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases