Number of found documents: 5
Published from to

Zlepšení kvality vnitřního ovzduší knihoven a archivů s cílem významně omezit degradaci knihovních a archivních materiálů
Součková, M.; Vávrová, P.; Novotný, J.; Dřevíkovská, J.; Paulusová, H.; Bartl, B.; Bartlová, L.; Bacílková, B.; Straka, R.; Ďurovič, M.; Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří
2016 - Czech
Cílem památkového postupu je zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší knihoven a archivů tak, aby se co nejvíce zpomalila degradace knihovních a archivních materiálů. Na základě stanovení rizik poškození knihovních a archivních materiálů a stanovení kvality vnitřního ovzduší se navrhnou opatření pro takovou změnu kvality vnitřního ovzduší, při které bude omezena degradace uložených knihovních a archivních materiálů. The aim of the preservation procedure is to improve the indoor air quality in libraries and archives in order to maximally slowed the degradation process of library and archival materials. After identification the degradation risks and determination the indoor air quality will be suggested means for improvement of the indoor air quality, which will limit the degradation of stored library and archive materials. Keywords: indoor air quality; preservation; archive Available in digital repository of the ASCR
Zlepšení kvality vnitřního ovzduší knihoven a archivů s cílem významně omezit degradaci knihovních a archivních materiálů

Cílem památkového postupu je zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší knihoven a archivů tak, aby se co nejvíce zpomalila degradace knihovních a archivních materiálů. Na základě stanovení rizik poškození ...

Součková, M.; Vávrová, P.; Novotný, J.; Dřevíkovská, J.; Paulusová, H.; Bartl, B.; Bartlová, L.; Bacílková, B.; Straka, R.; Ďurovič, M.; Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří
Ústav chemických procesů, 2016

Metodika zatížení vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi
Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Ondráček, Jakub
2015 - Czech
Cílem této práce bylo vytvoření metodiky vedoucí k zhodnocení kvality vnitřního ovzduší v knihovnách a archivech za účelem snížení škod na knihovních a archivních fondech způsobených nepříznivými vlivy prostředí. Za tímto cílem byl vyvinut soubor postupů a\nnástrojů pokročilého monitoringu kvality vnitřního ovzduší. Účelem této metodiky bylo zhodnotit zatížení prostředí prachovými částicemi, dále pak určit vztah mezi vnitřním a vnějším prostředím a určit vnitřní zdroje znečištění.\n The aim of the methodology was development of evaluation methods for indoor air quality in archives and libraries, targeted at reduction of damages on library and archival collections caused by adverse effects of environment. For this reason a set of procedures and tools of advanced monitoring of the indoor air quality was developed. The purpose of this methodology was to evaluate load by dust particles, describe the relationship between the indoor and outdoor environments, and identify indoor sources of pollution. Keywords: aerosol particles; indoor air quality; library Available in a digital repository NRGL
Metodika zatížení vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi

Cílem této práce bylo vytvoření metodiky vedoucí k zhodnocení kvality vnitřního ovzduší v knihovnách a archivech za účelem snížení škod na knihovních a archivních fondech způsobených nepříznivými ...

Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Ondráček, Jakub
Ústav chemických procesů, 2015

Metodika výběru prostředku k mechanickému čištění prachových částic z povrchu papíru
Benešová, M.; Mašková, Ludmila
2015 - Czech
Cílem této práce bylo identifikovat metody mechanického čištění prachových částic z povrchu papíru, které jsou vhodné pro použití v restaurátorské praxi. Za tímto účelem bylo detailně testováno 15 způsobů mechanického čištění. Základním požadavkem byla využitelnost metodiky pro většinu restaurátorských pracovišť. Z tohoto důvodu byly zahrnuty pouze přístupy, které jsou snadno dostupné a nevyžadují speciální přístrojové vybavení. Z výsledků vyplynulo, že druh papírové podložky nemá zásadní vliv na výsledek čištění a hlavním kritériem pro volbu prostředku k ošetření se ukázal rozsah zašpinění. The aim of this work was to identify methods of mechanical cleaning of dust particles from the paper surface, which are suitable for use in the restoration practice. For this purpose 15 methods of mechanical cleaning were tested. The basic requirement was the applicability of the methodology for the most restorers. Therefore the methodology included only approaches which do not require any special equipment. The results showed that the type of paper has no effect to cleaning results and the main criterion for selection of means of treatment is the extent of soiling. Keywords: mechanical cleaning; paper; dust particles Available in a digital repository NRGL
Metodika výběru prostředku k mechanickému čištění prachových částic z povrchu papíru

Cílem této práce bylo identifikovat metody mechanického čištění prachových částic z povrchu papíru, které jsou vhodné pro použití v restaurátorské praxi. Za tímto účelem bylo detailně testováno 15 ...

Benešová, M.; Mašková, Ludmila
Ústav chemických procesů, 2015

Možnosti získávání výtažků z pelargonie vonné (Pelargonium graveolens) a jejich využití v ochraně rostlin
Sajfrtová, Marie; Machalová, Zdeňka; Pavela, R.; Žabka, M.
2014 - Czech
Cílem uplatněné certifikované metodiky je poskytnout uživateli metodiky ucelený přehled informací o možnostech získávání biologicky aktivních výtažků z pelargonie vonné a jejich využití v oblasti rostlinných pesticidů. The aim of the certified methodology is to provide a complete overview about possible ways of isolation of isolate biologically active extracts from rose-scented geranium and their utilization in the field of plant pesticides. Keywords: supercritical fluid extraction; pelargonium graveolens; chemical composition Available in digital repository of the ASCR
Možnosti získávání výtažků z pelargonie vonné (Pelargonium graveolens) a jejich využití v ochraně rostlin

Cílem uplatněné certifikované metodiky je poskytnout uživateli metodiky ucelený přehled informací o možnostech získávání biologicky aktivních výtažků z pelargonie vonné a jejich využití v oblasti ...

Sajfrtová, Marie; Machalová, Zdeňka; Pavela, R.; Žabka, M.
Ústav chemických procesů, 2014

Skladování, přeprava a úprava kontaminované biomasy
Tlustoš, P.; Száková, J.; Zárubová, P.; Břendová, K.; Habart, J.; Punčochář, Miroslav; Šyc, Michal
2014 - Czech
Navržená technologie je unikátní metodou hodnotící snížení uvolňování rizikových prvků do prostředí při úpravě, přepravě a skladování dřevní kontaminované biomasy, produkované na fytoextrakčních plantážích pro následné energetické využití. The proposed technology is a unique method evaluating decrease of risk element release into environment while the contaminated biomass is transported, stored and pre-treated. This biomass was produced on phytoextraction plantations for further energetic purposes. Keywords: contaminated biomass; risk element release; technology Available in digital repository of the ASCR
Skladování, přeprava a úprava kontaminované biomasy

Navržená technologie je unikátní metodou hodnotící snížení uvolňování rizikových prvků do prostředí při úpravě, přepravě a skladování dřevní kontaminované biomasy, produkované na fytoextrakčních ...

Tlustoš, P.; Száková, J.; Zárubová, P.; Břendová, K.; Habart, J.; Punčochář, Miroslav; Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases