Number of found documents: 187
Published from to

Příprava projektu v rámci společného projektu 'Mapování výskytu kriticky ohroženého karase obecného v Jihočeském kraji a příprava regionálního akčního plánu na jeho ochranu'.
Šmejkal, Marek
2022 - Czech
Zpráva popisuje práce na ochraně a mapování karase obecného v roce 2022 v Jihočeském kraji. The report decribes mionitoring and conservation work on crucian carp in 2022 in South Bohemia region. Keywords: silver bream; common bream; recovery ecology Available at various institutes of the ASCR
Příprava projektu v rámci společného projektu 'Mapování výskytu kriticky ohroženého karase obecného v Jihočeském kraji a příprava regionálního akčního plánu na jeho ochranu'.

Zpráva popisuje práce na ochraně a mapování karase obecného v roce 2022 v Jihočeském kraji.


The report decribes mionitoring and conservation work on crucian carp in 2022 in South Bohemia region.

Šmejkal, Marek
Biologické centrum, 2022

Vyhodnocení intenzity pytláckého tlaku na vodárenské nádrži: modelový případ ÚN Žlutice.
Vejřík, Lukáš
2022 - Czech
Zpráva popisuje intenzitu pytláckého tlaku na údolní nádrži Žlutice. The report describes the intensity of poaching pressure on the Žlutice Reservoir. Keywords: predatory fish species; catfish; poachers Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení intenzity pytláckého tlaku na vodárenské nádrži: modelový případ ÚN Žlutice.

Zpráva popisuje intenzitu pytláckého tlaku na údolní nádrži Žlutice.


The report describes the intensity of poaching pressure on the Žlutice Reservoir.

Vejřík, Lukáš
Biologické centrum, 2022

Závěrečná zpráva 2022 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR
Frouz, Jan; Badraghi, A.; Král, K.; Reitschmiedová, E.; Šálek, V.; Kotápišová, Marta; Novotná, B.; Šimáňová, D.; Kučera, J.; Bednářová, E.; Hublová, L.; Irsah, S.; Lačná, K.; Kaneda, S.; Zedníková, Petra
2022 - Czech
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2022. The report brings main results of the research about soil and ecosystem recovery in post mining landscape near Sokolov based on agreement between ENKI ops and Institute of soil biology, BC CAS. Keywords: final report; research; Sokolov; post mining sites Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva 2022 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR

Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2022....

Frouz, Jan; Badraghi, A.; Král, K.; Reitschmiedová, E.; Šálek, V.; Kotápišová, Marta; Novotná, B.; Šimáňová, D.; Kučera, J.; Bednářová, E.; Hublová, L.; Irsah, S.; Lačná, K.; Kaneda, S.; Zedníková, Petra
Biologické centrum, 2022

Ekofyziologie klikoroha borového – neznámé aspekty životního cyklu známého škůdce
Doležal, Petr; Davídková, Markéta
2022 - Czech
Zpráva shrnuje praktická doporučení pro ochranu lesa před klikorohem borovým, založená na výzkumu jeho ekologické fyziologie. Kromě přímých opatření zahrnuje i rozbor ponechávání vs. plošného vyžínání přirozeného zmlazení břízy bělokoré na holinách a jeho vliv na poškození jehličnatých sazenic. The report summarizes practical recommendations for the control of the large pine weevil based on research into its ecological physiology. In addition to direct measures, it includes an analysis of the presence/absence of natural regeneration of white birch in clearcuts on the damage caused by this pest to conifer seedlings. Keywords: large pine weevil; pest control; natural regeneration; birch Available at various institutes of the ASCR
Ekofyziologie klikoroha borového – neznámé aspekty životního cyklu známého škůdce

Zpráva shrnuje praktická doporučení pro ochranu lesa před klikorohem borovým, založená na výzkumu jeho ekologické fyziologie. Kromě přímých opatření zahrnuje i rozbor ponechávání vs. plošného vyžínání ...

Doležal, Petr; Davídková, Markéta
Biologické centrum, 2022

Aplikační list: Aplikace pro vědy o živé přírodě. Katodoluminiscenční zobrazování
Vancová, Marie; Krzyžánek, Vladislav; Skoupý, Radim; Horodyský, P.
2022 - Czech
Případové studie ukazující význam použití katodoluminiscenčního detektoru Crytur v sektoru biologických věd Case studies showing the relevance of the use of the Crytur cathodoluminescence detector in the life science sector Keywords: Cathodoluminescence; scanning electron microscopy; biological samples Available at various institutes of the ASCR
Aplikační list: Aplikace pro vědy o živé přírodě. Katodoluminiscenční zobrazování

Případové studie ukazující význam použití katodoluminiscenčního detektoru Crytur v sektoru biologických věd...

Vancová, Marie; Krzyžánek, Vladislav; Skoupý, Radim; Horodyský, P.
Biologické centrum, 2022

Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2021.
Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Jůza, Tomáš; Kočvara, Luboš; Sajdlová, Zuzana; Souza, Allan T.; Kolařík, Tomáš
2022 - Czech
Zpráva popisuje vyhodnocení vývoj rybích společenstev a jejich množství v nádrži Lipno r. 2021. The report describes the evaluation of the development of fish communities and their quantity in the Lipno reservoir in 2021. Keywords: pikeperch; fish community; fishing Available at various institutes of the ASCR
Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2021.

Zpráva popisuje vyhodnocení vývoj rybích společenstev a jejich množství v nádrži Lipno r. 2021....

Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Jůza, Tomáš; Kočvara, Luboš; Sajdlová, Zuzana; Souza, Allan T.; Kolařík, Tomáš
Biologické centrum, 2022

Zpráva o rozšíření ichtyofauny pod přirozenými jezery Šumavy.
Blabolil, Petr; Hůda, J.; Muška, Milan; Draštík, Vladislav; Holubová, Michaela; Hladík, Milan; Vrba, Jaroslav
2022 - Czech
Zpráva popisuje výsledky ichtyologických průzkumů v oblastech pod ledovcovými jezery Šumavy. The report describes the results of ichthyological surveys in the areas below the glacial lakes of Šumava. Keywords: recovery; brown trout; migration Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o rozšíření ichtyofauny pod přirozenými jezery Šumavy.

Zpráva popisuje výsledky ichtyologických průzkumů v oblastech pod ledovcovými jezery Šumavy....

Blabolil, Petr; Hůda, J.; Muška, Milan; Draštík, Vladislav; Holubová, Michaela; Hladík, Milan; Vrba, Jaroslav
Biologické centrum, 2022

Zpráva o průběhu prací souvisejících se záchranou karase obecného v roce 2022.
Šmejkal, Marek; Kiran, Thomas; Gottwald, M.
2022 - Czech
Zpráva popisuje práce na ochraně a mapování karase obecného v roce 2022. The report decribes mionitoring and conservation work on crucian carp in 2022. Keywords: silver bream; common bream; recovery ecology Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o průběhu prací souvisejících se záchranou karase obecného v roce 2022.

Zpráva popisuje práce na ochraně a mapování karase obecného v roce 2022.


The report decribes mionitoring and conservation work on crucian carp in 2022.

Šmejkal, Marek; Kiran, Thomas; Gottwald, M.
Biologické centrum, 2022

Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2022.
Peterka, Jiří; Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Vejřík, Lukáš
2022 - Czech
Zpráva sumarizuje dosažené výsledky výzkumu limnologických složek ekosystému nově vzniklého důlního jezera Medard za rok 2022 a doporučení pro další sledování. The report summarizes the research results of the limnological components of the ecosystem of the newly created Medard postmining lake achieved for the year 2022 and recommendations for further monitoring. Keywords: ecology; restoration; mining lakes Available at various institutes of the ASCR
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2022.

Zpráva sumarizuje dosažené výsledky výzkumu limnologických složek ekosystému nově vzniklého důlního jezera Medard za rok 2022 a doporučení pro další sledování....

Peterka, Jiří; Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Vejřík, Lukáš
Biologické centrum, 2022

Ochrana borovice lesní (Pinus sylvestris L.) před kůrovci v ČR
Doležal, Petr; Davídková, Markéta
2022 - Czech
Zpráva obsahuje praktická doporučení směřující k vyšší efektivitě ochranných zásahů proti kůrovcům na borovici lesní v ČR. Věnuje se i zástupcům rodu Orthotomicus, jejichž praktický význam v posledních letech stoupá. The report contains practical recommendations aimed at increasing the effectiveness of protective measures against bark beetles on Scots pine in the Czech Republic. It also contains data on species of the genus Orthotomicus, whose practical importance has increased in recent years. Keywords: bark beetles; Scots pine; forest protection; Orthotomicus sp. Available at various institutes of the ASCR
Ochrana borovice lesní (Pinus sylvestris L.) před kůrovci v ČR

Zpráva obsahuje praktická doporučení směřující k vyšší efektivitě ochranných zásahů proti kůrovcům na borovici lesní v ČR. Věnuje se i zástupcům rodu Orthotomicus, jejichž praktický význam v ...

Doležal, Petr; Davídková, Markéta
Biologické centrum, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases