Number of found documents: 500
Published from to

Výtečník. K významové proměně jednoho pojmu
Velek, Luboš
2023 - Czech
Studie analyzuje vznik termínu „výtečník“ a jeho významové proměny v české politice a kultuře 19. a 20. století. The study analyses the emergence of the term “výtečník” and its transformations in Czech politics and culture in the 19th and 20th centuries. Keywords: political culture; Bohemia, patriotic society; Habsburg monarchy Available at various institutes of the ASCR
Výtečník. K významové proměně jednoho pojmu

Studie analyzuje vznik termínu „výtečník“ a jeho významové proměny v české politice a kultuře 19. a 20. století....

Velek, Luboš
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Patočka František. Inventář [1900]–1985
Martinovská, Soňa
2023 - Czech
Keywords: František Patočka; personal fond Available at various institutes of the ASCR
Patočka František. Inventář [1900]–1985

Martinovská, Soňa
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Wurmová Jindřiška. Inventář osobního fondu
Květová, Miroslava
2023 - Czech
Keywords: Jindřiška Wurmová; personal fond Available at various institutes of the ASCR
Wurmová Jindřiška. Inventář osobního fondu

Květová, Miroslava
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Krajina Vladimír. Inventář osobního fondu [1953]–[1993]
Martinovská, Soňa
2023 - Czech
Keywords: Vladimír Krajina; personal fond Available at various institutes of the ASCR
Krajina Vladimír. Inventář osobního fondu [1953]–[1993]

Martinovská, Soňa
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Savinkov Nikolaj Viktorovič. Inventář osobního fondu 1905–[1984]
Martinovská, Soňa
2023 - Czech
Keywords: Nikolaj Viktorovič Savinkov; personal fond Available at various institutes of the ASCR
Savinkov Nikolaj Viktorovič. Inventář osobního fondu 1905–[1984]

Martinovská, Soňa
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Štoll Čestmír. Inventář osobního fondu 1912–1982
Josefovičová, Milena; Martinovská, Soňa
2023 - Czech
Keywords: Čestmír Štoll; personal fond Available at various institutes of the ASCR
Štoll Čestmír. Inventář osobního fondu 1912–1982

Josefovičová, Milena; Martinovská, Soňa
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Středověké sepulkrálie kláštera obutých augustiniánů v Domažlicích očima barokních klášterních historiografů
Hrdinová, Martina
2022 - Czech
V řádovém archivu Provincialátu řádu obutých augustiniánů v Praze byl v rukopise Liber benefactorum Ecclesiae (Národní archiv, fond Augustiniáni obutí – Provincialát a konvent Praha, č. kn. 97) z let 1680 až 1735 nalezen soupis sepulkrálních a nápisových památek v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Domažlicích z roku 1708. Jeho autorem byl augustiniánský historiograf Valentina Weidnera (1658–1736). Soupis obsahuje popis, vyobrazení a komentáře ke 13 památkám, z nichž jsou tři středověkého původu – znakový náhrobník Jana z Rožmitálu (†1430), Racka Rýzmberského z Janovic (†1461) a neznámého muže (15.-16. stol.). Pomocí těchto nově objevených barokních textů lze rekonstruovat nápisy a vzhled dvou nejstarších sepulkrálních památek, kterých torza byla v 80. letech 20. století znovuobjevena v presbytáři klášterního kostela. Příspěvek se zaměřuje rovněž na způsob práce klášterních kronikářů s epigrafickými a heraldickými prameny a také na důvody jejich zájmu o tento druh památek. In the monastic archive of the Provincial Office of the Calced Augustinians in Prague, the manuscript Liber benefactorum Ecclesiae (National Archive, fonds Calced Augustinians, Prague, no. 97) from 1680–1735 revealed a list of sepulchral relics in the monastic Church of the Assumption of the Virgin in Domažlice from 1708. The list was made by the Augustinian historiographer Valentin Weidner (1658–1736) and it includes descriptions and illustrations for 13 monuments of which three date from the Middle Ages – the headstones of Jan of Rožmitál (†1480), Racek Rýzmberský of Janovice (†1461), and an unknown man (15th–16th century). These newly discovered Baroque texts facilitate the reconstruction of inscriptions and the appearance of sepulchral monuments whose fragments were re-discovered in the 1980s. The paper further focuses on the methods of monastic chroniclers used for epigraphy and heraldry sources and also on the reasons behind their interest in this type of monument. Keywords: sepulchral monuments; Domažlice, Czech Republic; Augustinians Available at various institutes of the ASCR
Středověké sepulkrálie kláštera obutých augustiniánů v Domažlicích očima barokních klášterních historiografů

V řádovém archivu Provincialátu řádu obutých augustiniánů v Praze byl v rukopise Liber benefactorum Ecclesiae (Národní archiv, fond Augustiniáni obutí – Provincialát a konvent Praha, č. kn. 97) z let ...

Hrdinová, Martina
Masarykův ústav a Archiv, 2022

Nejedlý Zdeněk (Roman Nejedlý a jeho rodina). Inventář
Kábová, Hana
2022 - Czech
Keywords: Zdeněk Nejedlý; Roman Nejedlý; archival papers Available at various institutes of the ASCR
Nejedlý Zdeněk (Roman Nejedlý a jeho rodina). Inventář

Kábová, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2022

Ferdinand Stiebitz. Inventář osobního fondu
Bahenská, Marie
2022 - Czech
Keywords: Ferdinand Stiebitz; personal papers Available at various institutes of the ASCR
Ferdinand Stiebitz. Inventář osobního fondu

Bahenská, Marie
Masarykův ústav a Archiv, 2022

Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV. Inventář archivního fondu
Mádlová, Vlasta
2022 - Czech
Inventář archivního fondu popisuje dokumenty z činnosti ústavu a jeho předchůdců z let 1955–1993. The inventory of the archive fund describes documents from the activities of the Institute and its predecessors in the years 1955–1993. Keywords: Institute of Nuclear Biology and Rachiochemistry of the CSAS; archival fond Available at various institutes of the ASCR
Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV. Inventář archivního fondu

Inventář archivního fondu popisuje dokumenty z činnosti ústavu a jeho předchůdců z let 1955–1993....

Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases